[Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 7/2

Congvien_it

Moderator
Những thông tin đáng chú ý ngày 7/2/2013 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

DXG-15090.jpg
Diễn biến giá cổ phiếu DXG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.​

* Từ ngày 18/2/2013 - 18/3/2013, ông Nguyễn Quốc Vũ Luân, anh ông Nguyễn Quốc Vy Liêm - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã DXG-HOSE) đăng ký bán hết 20.886 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 18/2/2013 - 19/3/2013, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt, tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) đăng ký bán hết 650.522 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 18/2/2013 - 19/3/2013, ông Trịnh Xuân Nhâm - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần ô tô TMT (mã TMT-HOSE) đăng ký bán 56.100 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 35.625 cổ phiếu, chiếm 0,13% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 18/2/2013 - 19/3/2013, ông Hoàng Mạnh Thắng - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) đăng ký bán 125.010 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 25.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 16/1/2013 - 1/2/2013, ông Ngô Văn Tổng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) đã mua 15.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 200.000 cổ phiếu, chiếm 1,61% vốn điều lệ.

* Từ ngày 16/1/2013 - 6/2/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng bất động sản Sài Gòn, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) đã bán 2.750.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.000.000 cổ phiếu, chiếm 0,89% vốn điều lệ.

* Từ ngày 27/6/2012 - 29/1/2013, Deutsche Asset Management, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) đang nắm giữ 29.489.593 cổ phiếu, chiếm 7,03% vốn điều lệ.

* Từ ngày 7/1/2013 - 5/2/2013, ông Nguyễn Vân Chính - thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC-HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, đã mua 11.070 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là do diễn biến giá không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 204.110 cổ phiếu, chiếm 1,41% vốn điều lệ.

* Từ ngày 17/1/2013 - 1/2/2013, ông Trần Cảnh Thịnh - thành viên Hội đồng Quản trị; Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, đã mua 2.550 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết do nguồn tài chính chưa cân đối được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 12.000 cổ phiếu, chiếm 0,09% vốn điều lệ.

* Ngày 6/2/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Vinaphil, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đã mua 6.919.610 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 16.920.000 cổ phiếu, chiếm 15% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm thỏa thuận mua với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (HNHC).

* Ngày 6/2/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng xa lô Hà Nội, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) đã bán hết 6.919.610 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư, nhằm thỏa thuận bán cho VPII.

* Từ ngày 7/1/2013 - 5/2/2013, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt, tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) đăng ký bán 542.102 cổ phiếu, nhưng không bán được để ghi nhận thêm số lượng cổ phiếu mới về tài khoản do phát sinh quyền, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ còn 650.522 cổ phiếu.

* Ngày 27/3/2013, Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (mã VNG-HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhằm thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch năm 2013; việc trích lập các quỹ và mức phân chia cổ tức năm 2012 của Công ty; một số vấn đề khác có liên quan.

* Từ ngày 8/1/2013 - 6/2/2013, ông/bà Đào Ngọc Hoa - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã RIC-HOSE) đăng ký mua 3.000.000 cổ phiếu, đã mua 1.355.448 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là do giá chưa đạt mục tiêu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.734.684 cổ phiếu, chiếm 3,88% vốn điều lệ.

* Từ ngày 23/1/2013 - 1/2/2013, bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, con bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) đã mua 1.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 3.160.000 cổ phiếu, chiếm 1,29% vốn điều lệ.

* Ngày 5/2/2013, Vietnam Holding Limited, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) đã mua 300.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.812.950 cổ phiếu, chiếm 8,56% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 6/2/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã nhận được công văn số 04/2013/CV-NH ngày 05/02/2013 của Công ty Cổ phần Ngô Han (mã NHW-HOSE) đề nghị chấp thuận gia hạn công bố báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4/2012 đến ngày 28/02/2013 do thời điểm nộp báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4/2012 trùng với thời điểm công ty nghỉ Tết Nguyên đán 2013 từ ngày 7/2/2013 đến 17/2/2013 nên việc thu thập chứng từ bị chậm trễ, công ty chưa hoàn tất báo cáo tài chính Hợp nhất theo đúng thời hạn quy định.

Căn cứ Điều 5.2 quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012, đề nghị xin gia hạn công bố thông tin của Công ty Cổ phần Ngô Han phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty Cổ phần Ngô Han phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về vấn đề này.

* Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 sang ngày 11/3/2013 thay vì ngày 12/3/2013 như đã thông báo.

* Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) bị nhắc nhở chậm công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thành lập chi nhánh.

* Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã PDN-HOSE) công bố sáp nhập bộ máy hoạt động của hai chính nhánh Cảng Gò Dầu A và Cảng Gò Dầu B thành một bộ máy hoạt động do giám đốc Cảng quản lý trực thuộc PDN; thành lập mới 1 phòng nghiệp vụ trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ Kho, bãi và giao nhận; thành lập 1 chi nhánh trực thuộc công ty.

* Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) công bố thông tin thành lập tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực gồm: ông Nguyễn Như Song - thành viên Hội đồng Quản trị (độc lập) - Trưởng tiểu ban; bà Pham Thị Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách (không điều hành) - thành viên; bà Lê Hồng Minh - thành viên Hội đồng Quản trị; Tổng giám đốc - thành viên; ông Lê Đình Bửu Trí - thành viên Hội đồng Quản trị (không điều hành - thành viên; bà Trần Thị Anh Như - thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc nhân sự - thành viên; bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó giám đốc Công Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG (nhà máy mới Tân Phú tHanh), Quản đốc xưởng 5 - thành viên.

* Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (mã HTV-HOSE) bổ nhiệm ông Đỗ văn Huân - thành viên Hội đồng Quản trị làm Phó tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 1/2/2013.

* Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1-HOSE) bị nhắc nhở chậm công bố thông tin. HOSE đề nghị công ty khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định và kèm giải trình lý do chậm công bố thông tin.

* Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (mã CSM-HOSE) bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin. HOSE đề nghị công ty khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định và kèm giải trình lý do chậm công bố thông tin.

* Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (mã HTV-HOSE) bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị. HOSE đề nghị công ty khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định và kèm giải trình lý do chậm công bố thông tin.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn (mã SII-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc mua cổ phiếu Công ty Đại An với số lượng là 9 triệu cổ phiếu, giá 11.667 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị mua là 105 tỷ đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đưa cổ phiếu Viglacera Hạ Long I (mã HLY-HNX) vào diện bị cảnh báo từ ngày 6/2/2013 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kiểm toán năm 2012 âm (- 3.245.264.986 đồng). HNX sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu HLY ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.

* Từ ngày 7/2/2013 - 6/3/2013, bà Huỳnh Thị Hải Đường - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán 3.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 7/2/2013 - 6/3/2013, ông Dương Thành Đông - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán 23.600 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 7/2/2013 - 6/3/2013, ông Nguyễn Viết Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán 7.700 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Ngày 30/1/2013, ông Trần Đình Phúc, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới (mã ALV-HNX) đã bán 38.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 50.000 cổ phiếu, chiếm 2,9% vốn điều lệ.

* Từ ngày 3/1/2013 - 29/1/2013, ông Phùng Bá Thiết - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (mã SNG-HNX) đã bán 6.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 216 cổ phiếu.

* Ngày 1/2/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Phát hành Sách và Thiết bị Trường học Hưng Yên (mã HST-HNX) đã bán 22.900 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 137.400 cổ phiếu, chiếm 9,23% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Ngày 20/3/2013, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (mã NBC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Nhà sinh hoạt Văn hóa – Thể thao công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).

* Dự kiến ngày 22/3/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã L18-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, số 15, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

* Dự kiến ngày 31/3/2013, Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (mã INN-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (Lô 3 - CN3 - Khu Công nghiệp Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội).

* Dự kiến ngày 11/3/2013, Công ty cổ phần Địa ốc 11 (mã D11-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Công ty Cổ phần Địa Ốc 11, 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, Tp.HCM.

* Dự kiến từ ngày 29/3/2013, Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (mã BBS-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (mã PHS-HNX) thông báo miễn nhiệm Giám đốc tài chính đối với ông Teo Peoh Huat vì lý do cá nhân.

* Ngày 30/3/2013, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4- số 85-87 đường Tân Vĩnh, quận 4, Tp.HCM nhằm báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

(Theo vneconomy)​
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 19/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 18/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 8/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 6/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 4/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Kinh tế] Tin vắn chứng khoán ngày 4/2 Tin tức 24h 0
C Tin vắn chứng khoán ngày 20/7 Kế toán - Tài chính 0
bachsa Tin vắn nhà DNG Viết về Đà Nẵng 0
bachsa Tin vắn Quốc tế ngày 30/1/2010 Tin tức 24h 0
H Mục đích của hệ thống bảo mật an toàn thông tin là gì? Software 0
dakhoadaitin Trĩ hỗn hợp là chứng bệnh như nào? một số rủi ro và thông tin nên biết về chứng bệnh QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
dakhoadaitin [Dịch Vụ] Tin Tức: Cắt bao quy đầu ở 306 Đại lộ Bình Dương,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
X Mình sẽ đăng bài tin mới hàng ngày, mong các bạn ủng hộ Kiến thức kinh doanh 1
A [Phần mềm] Kinh doanh dễ dàng hơn với phần mềm quản lý tin nhắn Abit Website - Blog 0
Q Tháp giải nhiệt nước Tashin 8RT: Thông tin chi tiết và ứng dụng Máy móc - Thiết bị 0
H [Giáo Dục] Tìm người dạy tin học tại nhà hà nội Giáo dục - Việc làm 1
T [Giáo Dục] Nên học tin học văn phòng bằng b ở đâu Giáo dục - Việc làm 1
rcp [Tin tức] Ngành công nghiệp tiền tỷ của ứng dụng nhắn tin miễn phí KINH DOANH & ĐẦU TƯ 0
C [Xã hội] Đọc nhầm tin nhắn, treo cổ tự vẫn Tin tức 24h 2
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng có Khu Công nghệ thông tin tập trung số 2. Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Thông tin sai trong một báo cáo của Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Miền trung] Điện lực Miền Trung: Công-tơ điện tử thật sự có đáng tin cậy Tin tức 24h 0
C [Thế giới] Tin tặc Trung Quốc lấy được hàng loạt thiết kế vũ khí hàng đầu của Mỹ Tin tức 24h 0
G [Khác] Top website đăng tin tuyển dụng miễn phí QUẢNG CÁO - RAO VẶT 17
C [Xã hội] Náo loạn vì bắt người làm con tin ở Đà Nẵng Tin tức 24h 0
B [Quảng cáo] Đăng tải thông tin miễn phí doanh nghiệp du lịch, vận tải Thông tin & Giao lưu 0
Q Những pha "xì tin khó đỡ" của danh hài Việt Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Bá Thanh:"Người dân tin tôi đi. xây nhiều sân golf..ngồi đó cũng có thể thu tiền Tin tức 24h 0
C [Sự kiện] Đà Nẵng: Khai mạc hội thi tin học trẻ lần thứ 16 Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Khu Công nghệ thông tin - Khát vọng công nghiệp phần mềm Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Lập trang thông tin điện tử UBND huyện Hoàng Sa Tin tức 24h 0
C [Sự kiện] Pháo hoa Đà Nẵng 2013 - Những thông tin cập nhật Tin tức 24h 20
G [Khác] Website đăng tin rao vặt miễn phí nhanh nhất hiệu quả nhất ở Việt Nam! QUẢNG CÁO - RAO VẶT 27
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Doanh thu ngành thông tin - truyền thông đạt hơn 9.000 tỷ đồng Tin tức 24h 0
D Video hướng dẫn học Thiết kế web tin tức từ A-Z (Tiếng Việt) Mã nguồn mở 4
C [Xã hội] Nút “Like” của Facebook tiết lộ thông tin cá nhân Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Tìm câu trả lời về tin đồn bắp luộc Hội An Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Thông tin vụ kiện tố cáo sử dụng tài liêu người khác làm luận án tiến sĩ tại qn Tin tức 24h 0
C [Thể thao] Cầu thủ XMXT.Sài Gòn phủ nhận tin bán độ! Tin tức 24h 0
rcp Mất hơn nửa triệu đồng vì tin nhắn rác Thủ thuật - Mẹo vặt 0
rcp [Tin tức] 'Tin đồn bắt chủ tịch BIDV nhằm phá hoại thị trường tài chính' KINH DOANH & ĐẦU TƯ 1
C [Đà Nẵng] 13 số điện thoại “nóng” nhận tin về ttatgt Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Thông tin chi tiết về dự án nút giao thông ngã ba huế Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Sau thanh tra: Dân Đà Nẵng tin UBND TP Tin tức 24h 1
BNN FDI - Thông tin các dự án FDI tại ĐÀ NẴNG Đầu tư Đà Nẵng 0
rcp Phải trả 1 USD cho mỗi tin nhắn tới người lạ trên Facebook Hỏi đáp Tin học 0
BNN [Quảng cáo] Tin nhắn tiếp thị – để không thành “rác” mà thành tiền Quảng bá thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Nhãn mác và những thông tin không thể bỏ qua Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Bí quyết tạo dựng niềm tin ở khách hàng của Richard Branson Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Sức khỏe] Quảng Ngãi: Tin đồn “ăn chuối gây ung thư” Tin tức 24h 0

Similar threads

Top