[Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 6/2

Congvien_it

Moderator
Tin vắn chứng khoán ngày 6/2


TDH-97305.jpg

Diễn biến giá cổ phiếu TDH trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.

Những thông tin đáng chú ý ngày 6/2/2013 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 6/2/2013, 218.086 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện chuyển đổi trái phiếu TDH41029 thành cổ phiếu đợt 1/2012 theo Thông báo chốt danh sách số 810/2012/TB-SGDHCM ngày 25/09/2012.

* Từ ngày 7/2/2013 - 7/3/2013, ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) đăng ký bán 25.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 25.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 6/2/2013 - 6/3/2013, ông Vũ Văn Trực - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (mã SFI-HOSE) đăng ký mua 31.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 261.001 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 16/1/2013 - 31/1/2013, Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) đã mua 772 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo điều lệ công ty, nâng số cổ phiếu quỹ hiện công ty đang nắm giữ lên 80.206 cổ phiếu. Sau khi mua vào quỹ, số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành hiện tại là 273.768.627 cổ phiếu.

* Từ ngày 21/12/2012 - 18/1/2013, ông Lê Kông Sơn, cha ông Lê Kông Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất Việt Hàn (mã VHG-HOSE) đăng ký bán 133.200 cổ phiếu, đã bán 93.200 cổ phiếu, nguyên nhân không bán hết là do giá thấp chưa bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 940.000 cổ phiếu, chiếm 3,76% vốn điều lệ.

* Ngày 31/1/2013, ông Nguyễn Anh Vũ, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nam Việt (mã NAV-HOSE) đã mua 100.000 cổ phiếu, chiếm 1,25% vốn điều lệ.

* Ngày 31/1/2013, ông Nguyễn Văn Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nam Việt (mã NAV-HOSE) đã bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 140.000 cổ phiếu, chiếm 1,75% vốn điều lệ.

* Ngày 31/1/2013, Công ty Cổ phần Sóng Việt, tổ chức có liên quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (mã EIB-HOSE) đã bán 140.600 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ còn 2.341.929 cổ phiếu, chiếm 0.19% vốn điều lệ.

* Ngày 28/12/2012, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (mã EVE-HOSE) đã mua 186.906 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 4.151.532 cổ phiếu, chiếm 15,09% vốn điều lệ, nhằm mua thêm cổ phần.

* Ngày 24/12/2012 - 24/1/2013, bà Lê Thị Kim Ánh, em ông Lê Kông Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất Việt Hàn (mã VHG-HOSE) đăng ký bán 105.305 cổ phiếu, đã bán 49.900 cổ phiếu, nguyên nhân không bán hết là do giá thấp chưa bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 55.405 cổ phiếu, chiếm 0,22% vốn điều lệ.

* Tính đến ngày 31/1/2013, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) đạt 16.962 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 31/1/2013, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư tăng trưởng ACB (mã ASIAGF-HOSE) đạt 11.476 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 31/1/2013, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) đạt 10.283 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 31/1/2013, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) đạt 8.003 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 31/1/2013, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) đạt 7.621 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 31/1/2013, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (mã VFMVFA-HOSE) đạt 7.208 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Dự kiến ngày 29/3/2013, Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (mã SVI-HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 10 năm tài khóa 2012, nhằm thông qua tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

* Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT-HOSE) bị nhắc nhở chậm công bố thông tin thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị. HOSE nhắc nhở công ty tuân thủ các quy định hiện hành về công bố thông tin áp dụng cho các công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (mã VTB-HOSE) thông báo ông Vũ Dương Ngọc duy giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty là người đại diện pháp luật của công ty thay cho ông Lê Ngọc Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và người đại diện pháp luật.

* Bà Lê Ngọc Hội, em ông Lê Hữu Hạnh - Phó tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) đã báo cáo kết quả giao dịch ngày 24/1/2013 chậm trễ so với quy định.

* Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) công bố hủy cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường vào ngay 5/2/2013 do hủy cuộc họp do chưa chuẩn bị nhân sự. Công ty dự kiến tổ chức vào ngày 6/4/2013.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhắc nhở công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị đối với Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (mã PGC-HOSE). HOSE đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết, đồng thời, công bố thông tin các nghị quyết Hội đồng Quản trị chưa được công bố theo quy định và bổ sung sơ yếu lý lịch và danh sách những người có liên quan ông Nguyễn Khắc Trí trong thời gian sớm nhất.

* Công ty Cổ phần Đông hải Bến Tre (mã DHC-HOSE) công bố thông tin giải thể văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh - số 223 Trần Hưng Đạo, phường 10, quận 5, Tp.HCM.

* Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HOSE) bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua tỷ lệ và ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền chậm so với quy định. HOSE nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị công ty lưu ý tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE) thông báo bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Lê Vũ Hải, từ ngày 4/2/2013.

* Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1-HOSE) công bố bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Nguyễn Tuấn Anh, kể từ ngày 4/2/2013.

* Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) thông báo phát hành thêm 12.997.769 cổ phiếu chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2011. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành sau khi thực hiện chia cổ tức và cổ phiếu thưởng là 142.995.587 cổ phiếu.

* Từ ngày 5/2/2013 - 4/3/2013, ông Nguyễn Thiện Cảnh - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu điện và viễn thông Sam Cường (mã SMT-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 15/1/2013 - 31/1/2013, Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol (mã VNC-HNX) đã bán hết 37.700 cổ phiếu quỹ.

* Công ty Cổ phần Sách đại học và dạy nghề (mã HEV-HNX) bổ nhiệm ông Trần Trọng Tiến giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty, kể trừ ngày 16/1/2013.

* Dự kiến ngày 14/03/2013, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (mã VTL-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Số 3, ngõ 191 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (mã VTS-HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với lợi nhuận trước thuế đạt 591 triệu đồng, bằng 6% kế hoạch năm (10 tỷ đồng); doanh thu đạt hơn 58 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch năm (70 tỷ đồng). Năm 2013, công ty dự kiến doanh thu đạt 71,1 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước và không đặt ra chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Do công ty không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận nên không đề nghị thưởng phạt và thông qua việc tăng vốn điều lệ 15% bằng hình thức thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 100:15 cho cổ đông hiện hữu. Nâng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên hơn 23 tỷ đồng. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh cho phù hợp vốn điều lệ mới và triển khai các thủ tục để niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào quý 3/2013.

Nguồn thưởng cổ phiếu lấy từ quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác của Công ty trong nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ này hiện còn 29,8 tỷ đồng; Quỹ đầu tư phát triển sau khi trích các quỹ theo quy định số tiền còn lại là 268 triệu đồng được trích lập vào quỹ đầu tư phát triển.

Theo vneconomy​
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 19/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 18/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 8/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 7/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 4/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Kinh tế] Tin vắn chứng khoán ngày 4/2 Tin tức 24h 0
C Tin vắn chứng khoán ngày 20/7 Kế toán - Tài chính 0
bachsa Tin vắn nhà DNG Viết về Đà Nẵng 0
bachsa Tin vắn Quốc tế ngày 30/1/2010 Tin tức 24h 0
H Mục đích của hệ thống bảo mật an toàn thông tin là gì? Software 0
dakhoadaitin Trĩ hỗn hợp là chứng bệnh như nào? một số rủi ro và thông tin nên biết về chứng bệnh QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
dakhoadaitin [Dịch Vụ] Tin Tức: Cắt bao quy đầu ở 306 Đại lộ Bình Dương,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
X Mình sẽ đăng bài tin mới hàng ngày, mong các bạn ủng hộ Kiến thức kinh doanh 1
A [Phần mềm] Kinh doanh dễ dàng hơn với phần mềm quản lý tin nhắn Abit Website - Blog 0
Q Tháp giải nhiệt nước Tashin 8RT: Thông tin chi tiết và ứng dụng Máy móc - Thiết bị 0
H [Giáo Dục] Tìm người dạy tin học tại nhà hà nội Giáo dục - Việc làm 1
T [Giáo Dục] Nên học tin học văn phòng bằng b ở đâu Giáo dục - Việc làm 1
rcp [Tin tức] Ngành công nghiệp tiền tỷ của ứng dụng nhắn tin miễn phí KINH DOANH & ĐẦU TƯ 0
C [Xã hội] Đọc nhầm tin nhắn, treo cổ tự vẫn Tin tức 24h 2
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng có Khu Công nghệ thông tin tập trung số 2. Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Thông tin sai trong một báo cáo của Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Miền trung] Điện lực Miền Trung: Công-tơ điện tử thật sự có đáng tin cậy Tin tức 24h 0
C [Thế giới] Tin tặc Trung Quốc lấy được hàng loạt thiết kế vũ khí hàng đầu của Mỹ Tin tức 24h 0
G [Khác] Top website đăng tin tuyển dụng miễn phí QUẢNG CÁO - RAO VẶT 17
C [Xã hội] Náo loạn vì bắt người làm con tin ở Đà Nẵng Tin tức 24h 0
B [Quảng cáo] Đăng tải thông tin miễn phí doanh nghiệp du lịch, vận tải Thông tin & Giao lưu 0
Q Những pha "xì tin khó đỡ" của danh hài Việt Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Bá Thanh:"Người dân tin tôi đi. xây nhiều sân golf..ngồi đó cũng có thể thu tiền Tin tức 24h 0
C [Sự kiện] Đà Nẵng: Khai mạc hội thi tin học trẻ lần thứ 16 Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Khu Công nghệ thông tin - Khát vọng công nghiệp phần mềm Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Lập trang thông tin điện tử UBND huyện Hoàng Sa Tin tức 24h 0
C [Sự kiện] Pháo hoa Đà Nẵng 2013 - Những thông tin cập nhật Tin tức 24h 20
G [Khác] Website đăng tin rao vặt miễn phí nhanh nhất hiệu quả nhất ở Việt Nam! QUẢNG CÁO - RAO VẶT 27
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Doanh thu ngành thông tin - truyền thông đạt hơn 9.000 tỷ đồng Tin tức 24h 0
D Video hướng dẫn học Thiết kế web tin tức từ A-Z (Tiếng Việt) Mã nguồn mở 4
C [Xã hội] Nút “Like” của Facebook tiết lộ thông tin cá nhân Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Tìm câu trả lời về tin đồn bắp luộc Hội An Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Thông tin vụ kiện tố cáo sử dụng tài liêu người khác làm luận án tiến sĩ tại qn Tin tức 24h 0
C [Thể thao] Cầu thủ XMXT.Sài Gòn phủ nhận tin bán độ! Tin tức 24h 0
rcp Mất hơn nửa triệu đồng vì tin nhắn rác Thủ thuật - Mẹo vặt 0
rcp [Tin tức] 'Tin đồn bắt chủ tịch BIDV nhằm phá hoại thị trường tài chính' KINH DOANH & ĐẦU TƯ 1
C [Đà Nẵng] 13 số điện thoại “nóng” nhận tin về ttatgt Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Thông tin chi tiết về dự án nút giao thông ngã ba huế Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Sau thanh tra: Dân Đà Nẵng tin UBND TP Tin tức 24h 1
BNN FDI - Thông tin các dự án FDI tại ĐÀ NẴNG Đầu tư Đà Nẵng 0
rcp Phải trả 1 USD cho mỗi tin nhắn tới người lạ trên Facebook Hỏi đáp Tin học 0
BNN [Quảng cáo] Tin nhắn tiếp thị – để không thành “rác” mà thành tiền Quảng bá thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Nhãn mác và những thông tin không thể bỏ qua Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Bí quyết tạo dựng niềm tin ở khách hàng của Richard Branson Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Sức khỏe] Quảng Ngãi: Tin đồn “ăn chuối gây ung thư” Tin tức 24h 0

Similar threads

Top