[Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 19/2

Congvien_it

Moderator
Tin vắn chứng khoán ngày 19/2

Những thông tin đáng chú ý ngày 19/2/2013 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam...

FBT-0c089.jpg

Diễn biến giá cổ phiếu FBT trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.


Những thông tin đáng chú ý ngày 19/2/2013 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 18/2/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã nhận được báo cáo tài chính quý 4/2012 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu lâm thủy sản Bến Tre (mã FBT-HOSE). Theo đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của FBT quý 4/2012 là -35,25 tỉ đồng, dẫn đến lỗ luỹ kế của FBT đến thời điểm hiện tại là -280,472 tỷ đồng so với vốn điều lệ thực góp là 150 tỉ đồng. FBT đã lỗ 02 năm liên tiếp 2009, 2010 và hiện đang được giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Căn cứ quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/09/2012, chứng khoán bị huỷ niêm yết trong trường hợp: “Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét;”. Như vậy, nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của FBT vẫn có lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp thì HOSE sẽ thực hiện thủ tục huỷ niêm yết bắt buộc đối với chứng khoán FBT.

* Từ ngày 21/2/2013 - 22/3/2013, bà Nguyễn Thu Thủy - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-HOSE) đăng ký mua 1.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 6.000 cổ phiếu, chiếm 0,05% vốn điều lệ, nhằm mua thêm cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 28/1/2013 - 18/2/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Titan, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã SMA-HOSE) đã bán hết 160.000 cổ phiếu.

* Ngày 18/2/2013, Market Vector ETF Trust - Market Vectors Vietnam ETF, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) đã mua 133.800 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 25.570.260 cổ phiếu, chiếm 8,04% vốn điều lệ.

* Ngày 6/4/2013, Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhằm thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012; thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012; thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012; thông qua các nội dung khác.

* Tính đến ngày 7/2/2013, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) đạt 8.130 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 7/2/2013, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư tăng trưởng ACB (mã ASIAGF-HOSE) đạt 11.496 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 7/2/2013, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) đạt 7.689 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 7/2/2013, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (mã VFMVFA-HOSE) đạt 7.218 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 7/2/2013, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) đạt 17.715 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) chấp thuận việc từ nhiệm của ông Nguyễn Hồ Trung, kể từ ngày 15/2/2013.

* Công ty Cổ phần DOCIMEXCO (mã FDG-HOSE) bị nhắc nhở chậm công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và thay đổi nhân sự chủ chốt. HOSE đề nghị công ty lưu ý thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (mã KAC-HOSE) thông báo kể từ ngày 8/2/2013, ông Võ Hồng Văn không còn là người công bố thôn tin cho công ty và ủy quyền cho bà Lâm Thị Kim Chi là người công bố thôn tin chính thức của công ty, từ ngày 8/2/2013.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE) thông báo ông Trịnh Văn Toàn thôi làm thành viên Ban kiểm soát công ty vì lý do cá nhân. Vị trí trên sẽ được trình và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

* Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) công bố thông qua chủ trương góp vốn vào công ty liên kết tại DIC Phương Nam thêm 100 tỷ đồng. DIC Corp tham gia góp vốn với tỷ lệ 41%, số tiền tham gia góp vốn điều lệ thêm là 41 tỷ đồng.

* Ông Phạm Trung Lâm mua 1.000 cổ phiếu VPK vào ngày 10/1/2013 làm tăng tỷ lệ nắm giữ lên 400.990 cổ phiếu VPK, chiếm tỷ lệ 5,01% trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Thực vật (mã VPK-HOSE), và từ ngày 11/01/2013 đến ngày 30/01/2013 đã giao dịch cổ phiếu VPK làm thay đổi tỷ lệ nắm giữ nhưng không báo cáo trở thành cổ đông lớn và thay đổi tỷ lệ nắm giữ.

* Ông Nguyễn Văn Nam - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt (mã NAV-HOSE) đã bán 100.000 cổ phiếu NAV vào ngày 31/01/2013 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

* Ông Nguyễn Anh Vũ, con ông Nguyễn Văn Nam - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt (mã NAV-HOSE) đã mua 100.000 cổ phiếu NAV vào ngày 31/1/2013 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

* Ông Phạm Thanh Bình, em bà Phạm Thị Trung Hà – Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quân Đội (mã MBB-HOSE) đã bán 5.000 cổ phiếu MBB vào ngày 3/1/2013 nhưng không công bố thông tin.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) công bố đã phân phối 1.183.200 cổ phiếu cho 192 người, tổng số cổ phiếu hiện tại là 353.794.942 cổ phiếu với giá 13.400 đồng/cổ phiếu. Tổng số thu được từ đợt phát hành là 15,854 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) công bố số cổ phiếu không được đăng ký mua là 22.000 cổ phiếu sẽ được để lại để phân phối trong đợt cháo bán kế tiếp cho nhân viên theo chương trình lựa chọn trong số cán bộ, nhân viên thuộc đối tượng được tham gia chương trình.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (mã PTC-HOSE) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Độ giữ chức vụ Tổng Giám đốc PTIC, kể từ ngày 6/2/2013.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát Nước (mã VSI-HOSE) thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 với doanh thu đạt 304,268 tỷ đồng, tăng 0,6% kế hoạch điều chỉnh; lợi nhuận trước thuế đạt 15,558 tỷ đồng, tăng 4,7% kế hoạch điều chỉnh; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với doanh thu đạt 346 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỷ đồng; cổ tức 8-10%.

* Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (mã MBB-HOSE) công bố phát hành thêm 62.500.000 cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành lên 1.062.500.000 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE) thông báo chuyển văn phòng giao dịch mới; tầng 9, Tháp Tây, tổ hợp đa năng 28 làng Quốc Tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ CMC (mã CMC-HOSE) công bố phê duyệt đề xuất tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC lên 250 tỷ đồng với cổ phần được mua là 4.302.369 cổ phần, vốn góp tương ứng với số cổ phần được mua là hơn 43 tỷ đồng.

* Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) thông báo thay đổi phương án bán cổ phiếu quỹ là môiz ngày được giao dịch tối đa 10% khối lượng được phép bán (2.445.680 cổ phiếu). Thời điểm áp dụng phương án thay đổi là ngày 18/2/2013.

* Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) công bố công ty được tiếp tục xuất khẩu tinh quặng Ilmenite, số lượng là 34.000 tấn.

* Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã LCM-HOSE) công bố công ty liên kết thực hiện khia thác mỏ đá bazan vào quý 2/2013 tại Khu vực Suối Nẩy, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình với trữ lượng 4.037.00m3. Thời gian khia thác là 18 năm kể từ ngày ký giấy phép với tổng mức đầu tư dự kiến là 150 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (mã NTB-HOSE) thông báo ông Nguyễn Văn Nhị thôi giữ chức Phó tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 5/2/2013.

* Ngày 19/2/2013, 857.110 cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty Cổ phần Ngân Sơn (mã NST-HNX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 8,57 tỷ đồng.

* Từ ngày 12/2/2013 - 13/3/2013, ông Ngô Văn Dũng - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 12 (mã V12-HNX) đăng ký mua 40.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư tài chính.

* Từ ngày 8/2/2013 - 11/3/2013, ông Bùi Xuân Tú, cha ông Bùi Thanh Tùng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (mã V12-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 8/2/2013 - 7/3/2013, ông Nguyễn Văn Chí Cường - Kế toán trưởng, người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán 6.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 8/2/2013 - 7/3/2013, ông Trần Văn Phú - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán 22.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 8/2/2013 - 7/3/2013, ông Ngô Đức Dũng - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (mã SJ1-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu.

* Từ ngày 8/2/2013 - 8/3/2013, bà Lê Vân Anh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã BTH-HNX) đăng ký bán 10.133 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 6/2/2013 - 7/3/2013, ông/bà Vũ Hoàng Hoa - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã PVC-HNX) đăng ký bán hết 24.000 cổ phiếu, chiếm 0,05% vốn điều lệ.

* Từ ngày 7/2/2013 - 6/3/2013, bà Huỳnh Thị Hải Đường - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán 3.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 7/2/2013 - 6/3/2013, ông Dương Thành Đông - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán 23.600 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 7/2/2013 - 6/3/2013, ông Nguyễn Viết Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán 7.700 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 5/2/2013 - 4/3/2013, ông Nguyễn Thiện Cảnh - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu điện và viễn thông Sam Cường (mã SMT-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 31/1/2013 - 28/2/2013, ông Đặng Quốc Dũng - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên - Tiền Phong (mã NTP-HNX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phần nắm giữ.

* Từ ngày 4/2/2013 - 1/3/2013, ông Nguyễn Hoàng Cường - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nhằm phục vụ đầu tư cá nhân.

* Từ ngày 1/2/2013 - 1/3/2013, ông Nguyễn Trọng Cẩm - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó giám đốc Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HNX) đăng ký mua 15.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu.

* Từ ngày 1/2/2013 - 28/2/2013, bà Hoàng Thị Vân Anh, vợ ông Nguyễn Chí Uy - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký bán 80.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

HÀ ANH (Theo vneconomy)
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 18/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 8/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 7/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 6/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 4/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Kinh tế] Tin vắn chứng khoán ngày 4/2 Tin tức 24h 0
C Tin vắn chứng khoán ngày 20/7 Kế toán - Tài chính 0
bachsa Tin vắn nhà DNG Viết về Đà Nẵng 0
bachsa Tin vắn Quốc tế ngày 30/1/2010 Tin tức 24h 0
H Mục đích của hệ thống bảo mật an toàn thông tin là gì? Software 0
dakhoadaitin Trĩ hỗn hợp là chứng bệnh như nào? một số rủi ro và thông tin nên biết về chứng bệnh QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
dakhoadaitin [Dịch Vụ] Tin Tức: Cắt bao quy đầu ở 306 Đại lộ Bình Dương,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
X Mình sẽ đăng bài tin mới hàng ngày, mong các bạn ủng hộ Kiến thức kinh doanh 1
A [Phần mềm] Kinh doanh dễ dàng hơn với phần mềm quản lý tin nhắn Abit Website - Blog 0
Q Tháp giải nhiệt nước Tashin 8RT: Thông tin chi tiết và ứng dụng Máy móc - Thiết bị 0
H [Giáo Dục] Tìm người dạy tin học tại nhà hà nội Giáo dục - Việc làm 1
T [Giáo Dục] Nên học tin học văn phòng bằng b ở đâu Giáo dục - Việc làm 1
rcp [Tin tức] Ngành công nghiệp tiền tỷ của ứng dụng nhắn tin miễn phí KINH DOANH & ĐẦU TƯ 0
C [Xã hội] Đọc nhầm tin nhắn, treo cổ tự vẫn Tin tức 24h 2
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng có Khu Công nghệ thông tin tập trung số 2. Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Thông tin sai trong một báo cáo của Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Miền trung] Điện lực Miền Trung: Công-tơ điện tử thật sự có đáng tin cậy Tin tức 24h 0
C [Thế giới] Tin tặc Trung Quốc lấy được hàng loạt thiết kế vũ khí hàng đầu của Mỹ Tin tức 24h 0
G [Khác] Top website đăng tin tuyển dụng miễn phí QUẢNG CÁO - RAO VẶT 17
C [Xã hội] Náo loạn vì bắt người làm con tin ở Đà Nẵng Tin tức 24h 0
B [Quảng cáo] Đăng tải thông tin miễn phí doanh nghiệp du lịch, vận tải Thông tin & Giao lưu 0
Q Những pha "xì tin khó đỡ" của danh hài Việt Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Bá Thanh:"Người dân tin tôi đi. xây nhiều sân golf..ngồi đó cũng có thể thu tiền Tin tức 24h 0
C [Sự kiện] Đà Nẵng: Khai mạc hội thi tin học trẻ lần thứ 16 Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Khu Công nghệ thông tin - Khát vọng công nghiệp phần mềm Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Lập trang thông tin điện tử UBND huyện Hoàng Sa Tin tức 24h 0
C [Sự kiện] Pháo hoa Đà Nẵng 2013 - Những thông tin cập nhật Tin tức 24h 20
G [Khác] Website đăng tin rao vặt miễn phí nhanh nhất hiệu quả nhất ở Việt Nam! QUẢNG CÁO - RAO VẶT 27
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Doanh thu ngành thông tin - truyền thông đạt hơn 9.000 tỷ đồng Tin tức 24h 0
D Video hướng dẫn học Thiết kế web tin tức từ A-Z (Tiếng Việt) Mã nguồn mở 4
C [Xã hội] Nút “Like” của Facebook tiết lộ thông tin cá nhân Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Tìm câu trả lời về tin đồn bắp luộc Hội An Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Thông tin vụ kiện tố cáo sử dụng tài liêu người khác làm luận án tiến sĩ tại qn Tin tức 24h 0
C [Thể thao] Cầu thủ XMXT.Sài Gòn phủ nhận tin bán độ! Tin tức 24h 0
rcp Mất hơn nửa triệu đồng vì tin nhắn rác Thủ thuật - Mẹo vặt 0
rcp [Tin tức] 'Tin đồn bắt chủ tịch BIDV nhằm phá hoại thị trường tài chính' KINH DOANH & ĐẦU TƯ 1
C [Đà Nẵng] 13 số điện thoại “nóng” nhận tin về ttatgt Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Thông tin chi tiết về dự án nút giao thông ngã ba huế Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Sau thanh tra: Dân Đà Nẵng tin UBND TP Tin tức 24h 1
BNN FDI - Thông tin các dự án FDI tại ĐÀ NẴNG Đầu tư Đà Nẵng 0
rcp Phải trả 1 USD cho mỗi tin nhắn tới người lạ trên Facebook Hỏi đáp Tin học 0
BNN [Quảng cáo] Tin nhắn tiếp thị – để không thành “rác” mà thành tiền Quảng bá thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Nhãn mác và những thông tin không thể bỏ qua Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Bí quyết tạo dựng niềm tin ở khách hàng của Richard Branson Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Sức khỏe] Quảng Ngãi: Tin đồn “ăn chuối gây ung thư” Tin tức 24h 0

Similar threads

Top