[Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 4/2

Congvien_it

Moderator
Tin vắn chứng khoán ngày 4/2

DAG-16165.jpg

Diễn biến giá cổ phiếu DAG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.


Những thông tin đáng chú ý ngày 4/2/2013 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam...


* Ngày 1/2/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã nhận được công văn số 22/2013/CV-DAG ngày 29/01/2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE) về việc xin gia hạn công bố báo cáo tài chính quý 4/2012 đến ngày 25/2/2013 do trong thời gian đầu năm công ty chuyển văn phòng nên việc tập hợp và đối chiếu các chứng từ bị chậm trễ nên chưa hoàn thành được báo cáo tài chính quý 4/2012. Mặc khác, thời gian nghỉ Tết âm lịch sắp tới lại kéo dài.

Căn cứ Điều 5.2 quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012, HOSE đề nghị việc gia hạn công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của SSC về vấn đề này.

* Từ ngày 5/2/2013 - 1/3/2013, ông Nguyễn Lương Quân - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Miền Đông (mã MDG-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 226.217 cổ phiếu, chiếm 2,077% vốn điều lệ.

* Từ ngày 21/1/2013 - 20/2/2013, ông Trương Sơn Hiền - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tài Nguyên (mã TNT-HOSE) đã bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 10.000 cổ phiếu, chiếm 0,12% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 29/1/2013 - 28/2/2013, ông Vũ Tuấn Hoàng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên (mã TNT-HOSE) đã bán hết 15.940 cổ phiếu, nhằm phục vụ tài chính cá nhân.

* Từ ngày 5/2/2013 - 5/3/2013, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 3.746.080 cổ phiếu, chiếm 11,89% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 19/2/2013 - 19/3/2013, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kiều Phong, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã CTD-HOSE) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 800.000 cổ phiếu, chiếm 6,26% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 6/2/2013 - 7/3/2013, ông Trần Văn Hà - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần ô tô TMT (mã TMT-HOSE) đăng ký bán 50.100 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 30.405 cổ phiếu, chiếm 0,11% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 2/1/2013 - 31/1/2013, ông Lê Tiến Dũng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An (mã HOT-HOSE) đăng ký mua 60.000 cổ phiếu, đã mua 5.850 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là mức giá chưa đạt theo kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 176.920 cổ phiếu, chiếm 2,21% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 7/2/2013 - 28/2/2013, ông Lê Tiến Dũng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An (mã HOT-HOSE) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 196.920 cổ phiếu, chiếm 2,46% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 6/2/2013 - 7/3/2013, ông Đặng Quang Vinh - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần ôtô TMT (mã TMT-HOSE) đăng ký bán 54.800 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 221.740 cổ phiếu, chiếm 0,78% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 6/2/2013 - 7/3/2013, ông Nguyễn Đình Tùng, con ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-HOSE) đăng ký mua 65.000 cổ phiếu, chiếm 0,51% vốn điều lệ, nhằm mua cổ phần.

* Từ ngày 30/1/2013 - 31/1/2013, ông Lại Duy Hồng - thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HOSE) đã mua 15.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 59.352 cổ phiếu, chiếm 0,39% vốn điều lệ.

* Ngày 29/3/2013, Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã VIS-HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt Ý - Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nhằm báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013; báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013; báo cáo của Ban Kiểm soát và các nội dung khác có liên quan.

* Ngày 28/1/2013, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) đã mua 5.740 cổ phiếu, đã mua 11.100 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 395.270 cổ phiếu, chiếm 4,9% vốn điều lệ.

* Ngày 31/1/2013, Vietnam Holding Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) đã mua 1.466.640 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.512.950 cổ phiếu, chiếm 7,14% vốn điều lệ.

* Từ ngày 1/1/2013 - 30/1/2013, ông Lê Anh Hải - thành viên BKS Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (mã HLA-HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, đã mua 20.000 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là do giá cổ phiếu không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 143.100 cổ phiếu.

* Từ ngày 28/12/2012 - 28/1/2013, ông Trần Cảnh Thông - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đã mua 82.561 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 608.959 cổ phiếu, chiếm 5,64% vốn điều lệ.

* Ngày 25/1/2013, Market Vectors ETF Trust, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) đã mua 32.520 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 5.952.670 cổ phiếu, chiếm 6,01% vốn điều lệ.

* Ngày 8/1/2013, bà Lê Vĩnh Chân, vợ ông Nguyễn Bình Dương - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) đã bán 27.660 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5 cổ phiếu.

* Ngày 28/1/2013, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (mã DHM-HOSE) đã bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 300.000 cổ phiếu.

* Ngày 31/1/2013, ông Phạm Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC-HOSE) đã bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 305.000 cổ phiếu, chiếm 3,66% vốn điều lệ.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhắc nhở chậm công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt đối với Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (mã PAC-HOSE). HOSE đề nghị công ty lưu ý thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

* Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần (mã VIC-HOSE) thông báo tăng thêm hơn 2.276 tỷ đồng, vốn điều lên tăng từ 7.004,6 tỷ đồng lên 9.281,1 tỷ đồng từ ngày 31/1/2013, bằng việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn.

* Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã LCM-HOSE) bổ nhiệm bà Lưu Thị Thanh Mai từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, kể từ ngày 1/2/2013 do sức khỏe để tiếp tục công tác.

* Ông Nguyễn Dương Minh, con ông Nguyễn Bình Dương - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện và xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) đã báo cáo kết quả giao dịch ngày 31/1/2013 chậm trễ so với quy định.

* Bà Nguyễn Vĩnh Chân, vợ ông Nguyễn Bình Dương - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện và xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) đã báo cáo kết quả giao dịch ngày 31/1/2013 chậm trễ so với quy định.

* Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã MBB-HOSE) thông báo đã phân phối 62.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép lưu hành. Tổng thu được là 625 tỷ đồng.

* Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần (mã VIC-HOSE) đã phân phối 227.648.160 cổ phần cho 3.986 cổ đông. Tổng số cổ phiếu hiện tại đến ngày 30/1/2013 trong đố số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 928.110.215 cổ phiếu và không có cổ phiếu quỹ.

* Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (mã NSC-HOSE) thông báo phân phối 124.230 cổ phiếu theo chương trình ESOP trong đó số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 123.040, số lượng cổ phiếu phan phối lại là 1.190 cổ phiếu. Số lượng lao động được phân phối 82 người. Tổng số cổ phiếu hiện tại là 10.029.838 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (mã NSC-HOSE) dự kiến phát hành 1.651.232 cổ phiếu nhằm trả cổ tức. Số cổ phiếu đã phân phối là 1.650.637 cổ phiếu cho 1.010 cổ đông. Tổng số cổ phiếu tại ngày báo cáo là 9.906.798 cổ phiếu. Trong đố số lượng cổ phiếu đang lưu hành 9.906.798 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với sản lượng điện giao nhận 738 triệu kwh; tổng doanh thu đạt 373 tỷ đồng; tổng chi phí 298 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt gần 75 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE) công bố bãi nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của ông Junchi Ito, kể từ ngày 1/2/2013. Vị trí này sẽ được bầu bổ sung vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

* Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (mã FDC-HOSE) công bố ông Trần Thanh Hải từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thành viên Trường trực Hội đồng Quản trị vì lý do cá nhân từ ngày 31/1/2013, ông Trần Thanh Hải sẽ đảm nhận chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị; ông Phạm Văn Hùng giữ chức Ban thường trực Hội đồng Quản trị, kể từ ngày 31/1/2013.

* Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (mã VMD-HOSE) bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Thịnh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách mảng kiểm soát và phân tích tài chính của công ty, kể từ ngày 1/2/2013.

* Ngày 4/4/2013, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO (mã VTO-HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.

* Ngày 31/1/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (mã TLT-HNX) được hủy niêm yết tự nguyện là 6.989.800 cổ phiếu với giá trị cổ phiếu hủy niêm yết theo mệnh giá là 69.898.000.000 đồng nhằm hủy niêm yết tự nguyện để chuyển sang thị trường đăng ký giao dịch tại HNX. Ngày hủy niêm yết là ngày 28/2/2013; Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 27/2/2013.

* Từ ngày 31/1/2013 - 28/2/2013, ông Đặng Quốc Dũng - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên - Tiền Phong (mã NTP-HNX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phần nắm giữ.

* Từ ngày 4/2/2013 - 1/3/2013, ông Nguyễn Hoàng Cường - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nhằm phục vụ đầu tư cá nhân.

* Từ ngày 1/2/2013 - 1/3/2013, ông Nguyễn Trọng Cẩm - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó giám đốc Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HNX) đăng ký mua 15.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu.

* Từ ngày 1/2/2013 - 28/2/2013, bà Hoàng Thị Vân Anh, vợ ông Nguyễn Chí Uy - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký bán 80.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 17/1/2013 - 29/1/2013, bà Ngô Thị Hiếu, em bà Ngô Thị Hạnh - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam (mã THV-HNX) đã bán hết 1.100 cổ phiếu.

* Ngày 25/1/2013, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán HAPACO, cổ đông lớn của (mã PVR-HNX) đã mua 485.200 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 12.485.200 cổ phiếu, chiếm 24,05% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Ngày 25/1/2013, Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (thuộc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam VFM), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) đã bán 212.900 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 303.900 cổ phiếu, chiếm 3,38% vốn điều lệ.

* Ngày 29/1/2013, ông Nguyễn Việt Hùng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng (mã DAE-HNX) đã mua 49.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 119.900 cổ phiếu, chiếm 8% vốn điều lệ.

* Ngày 25/1/2013, ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã HPC-HNX) đã mua 1.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.056.848 cổ phiếu, chiếm 5,18% vốn điều lệ.

* Ngày 24/1/2013, ông Nguyễn Hữu Kiệm, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bỉm Sơn (mã BPC-HNX) đã mua 36.200 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 221.000 cổ phiếu, chiếm 5,82% vốn điều lệ.

* Dự kiến ngày 20/3/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã CMC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại số 69, ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhằm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2013; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các nội dung khác có liên quan.

(Theo vneconomy)​
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 19/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 18/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 8/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 7/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 6/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Kinh tế] Tin vắn chứng khoán ngày 4/2 Tin tức 24h 0
C Tin vắn chứng khoán ngày 20/7 Kế toán - Tài chính 0
bachsa Tin vắn nhà DNG Viết về Đà Nẵng 0
bachsa Tin vắn Quốc tế ngày 30/1/2010 Tin tức 24h 0
H Mục đích của hệ thống bảo mật an toàn thông tin là gì? Software 0
dakhoadaitin Trĩ hỗn hợp là chứng bệnh như nào? một số rủi ro và thông tin nên biết về chứng bệnh QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
dakhoadaitin [Dịch Vụ] Tin Tức: Cắt bao quy đầu ở 306 Đại lộ Bình Dương,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
X Mình sẽ đăng bài tin mới hàng ngày, mong các bạn ủng hộ Kiến thức kinh doanh 1
A [Phần mềm] Kinh doanh dễ dàng hơn với phần mềm quản lý tin nhắn Abit Website - Blog 0
Q Tháp giải nhiệt nước Tashin 8RT: Thông tin chi tiết và ứng dụng Máy móc - Thiết bị 0
H [Giáo Dục] Tìm người dạy tin học tại nhà hà nội Giáo dục - Việc làm 1
T [Giáo Dục] Nên học tin học văn phòng bằng b ở đâu Giáo dục - Việc làm 1
rcp [Tin tức] Ngành công nghiệp tiền tỷ của ứng dụng nhắn tin miễn phí KINH DOANH & ĐẦU TƯ 0
C [Xã hội] Đọc nhầm tin nhắn, treo cổ tự vẫn Tin tức 24h 2
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng có Khu Công nghệ thông tin tập trung số 2. Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Thông tin sai trong một báo cáo của Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Miền trung] Điện lực Miền Trung: Công-tơ điện tử thật sự có đáng tin cậy Tin tức 24h 0
C [Thế giới] Tin tặc Trung Quốc lấy được hàng loạt thiết kế vũ khí hàng đầu của Mỹ Tin tức 24h 0
G [Khác] Top website đăng tin tuyển dụng miễn phí QUẢNG CÁO - RAO VẶT 17
C [Xã hội] Náo loạn vì bắt người làm con tin ở Đà Nẵng Tin tức 24h 0
B [Quảng cáo] Đăng tải thông tin miễn phí doanh nghiệp du lịch, vận tải Thông tin & Giao lưu 0
Q Những pha "xì tin khó đỡ" của danh hài Việt Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Bá Thanh:"Người dân tin tôi đi. xây nhiều sân golf..ngồi đó cũng có thể thu tiền Tin tức 24h 0
C [Sự kiện] Đà Nẵng: Khai mạc hội thi tin học trẻ lần thứ 16 Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Khu Công nghệ thông tin - Khát vọng công nghiệp phần mềm Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Lập trang thông tin điện tử UBND huyện Hoàng Sa Tin tức 24h 0
C [Sự kiện] Pháo hoa Đà Nẵng 2013 - Những thông tin cập nhật Tin tức 24h 20
G [Khác] Website đăng tin rao vặt miễn phí nhanh nhất hiệu quả nhất ở Việt Nam! QUẢNG CÁO - RAO VẶT 27
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Doanh thu ngành thông tin - truyền thông đạt hơn 9.000 tỷ đồng Tin tức 24h 0
D Video hướng dẫn học Thiết kế web tin tức từ A-Z (Tiếng Việt) Mã nguồn mở 4
C [Xã hội] Nút “Like” của Facebook tiết lộ thông tin cá nhân Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Tìm câu trả lời về tin đồn bắp luộc Hội An Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Thông tin vụ kiện tố cáo sử dụng tài liêu người khác làm luận án tiến sĩ tại qn Tin tức 24h 0
C [Thể thao] Cầu thủ XMXT.Sài Gòn phủ nhận tin bán độ! Tin tức 24h 0
rcp Mất hơn nửa triệu đồng vì tin nhắn rác Thủ thuật - Mẹo vặt 0
rcp [Tin tức] 'Tin đồn bắt chủ tịch BIDV nhằm phá hoại thị trường tài chính' KINH DOANH & ĐẦU TƯ 1
C [Đà Nẵng] 13 số điện thoại “nóng” nhận tin về ttatgt Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Thông tin chi tiết về dự án nút giao thông ngã ba huế Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Sau thanh tra: Dân Đà Nẵng tin UBND TP Tin tức 24h 1
BNN FDI - Thông tin các dự án FDI tại ĐÀ NẴNG Đầu tư Đà Nẵng 0
rcp Phải trả 1 USD cho mỗi tin nhắn tới người lạ trên Facebook Hỏi đáp Tin học 0
BNN [Quảng cáo] Tin nhắn tiếp thị – để không thành “rác” mà thành tiền Quảng bá thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Nhãn mác và những thông tin không thể bỏ qua Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Bí quyết tạo dựng niềm tin ở khách hàng của Richard Branson Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Sức khỏe] Quảng Ngãi: Tin đồn “ăn chuối gây ung thư” Tin tức 24h 0

Similar threads

Top