[Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 8/2

Congvien_it

Moderator
Tin vắn chứng khoán ngày 8/2

Những thông tin đáng chú ý ngày 8/2/2013 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 8/2/2013, 4.169.974 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phiếu Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2010 theo Thông báo chốt danh sách số 988/2012/TB-SGDHCM ngày 17/12/2012.

* Ngày 8/2/2013, 12.997.769 cổ phiếu phát hành thêm của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (mã DIG-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu phát hành trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Thông báo chốt danh sách số 997/2012/TB-SGDHCM ngày 20/12/2012.

* Từ ngày 10/1/2013 - 30/1/2013, ông Lư Sanh Võ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đông hải Bến Tre (mã DHC-HOSE) đã bán 15.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 10.280 cổ phiếu, nhằm sửa chữa nhà.

* Ngày 6/2/2013, ông Nguyễn Đình Tùng, con ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-HOSE) đăng ký mua 65.000 cổ phiếu, đã mua 64.998 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết vì cổ phiếu lẻ không mua được trên sàn nên không khớp được lệnh, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 64.998 cổ phiếu, chiếm 0,51% vốn điều lệ.

* Từ ngày 18/1/2013 - 6/2/2013, ông Vương Bửu Ngọc - nhân viên , em ông Vương Bửu Linh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đã bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 303.557 cổ phiếu, chiếm 0,19% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Ngày 30/1/2013, Deutsche Bank Aktlengesellschaft, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) đã bán 70.540 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 3.484.316 cổ phiếu, chiếm 5,03% vốn điều lệ.

* Ngày 30/1/2013, Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (mã STG-HOSE) thông báo tái bổ nhiệm ông Trần Mạnh Đức giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam. Thời gian giữ chức vụ là 3 năm từ ngày 1/1/2013 đến hết ngày 31/12/2015 và kéo dài thời gian giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam đối với ông Trương Văn Thuần. Thời gian kéo dài là từ ngày 1/1/2013 đến hết ngày 30/6/2013.

* Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) thông báo dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 sang ngày 11/3 thay vì ngày 12/3/2013 như đã thông báo.

* Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (mã HLA-HOSE) công bố dự kiến chào bán 30 triệu cổ phiếu với giá không dưới 10.000 đồng/cổ phần. Toàn bộ số vốn thu được từ việc huy động lần này sẽ được bổ sung vào vốn hoạt động của công ty.

* Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần (mã VIC-HOSE) thông báo miễn nhiệm Giám đốc Tài chính của Tập đoàn đối với ông George Edward Royle; Công bố đã nhận giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp thay đổi lần thức 34 ngày 5/2/2013 theo đó thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của VIC tăng lên tành 928.110.215 cổ phiếu và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 43 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 - Sở ké hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 5/2/2013, trong đó thay đổi vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup tăng lên 9.281.102.150.000 đồng.

* Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn (mã SII-HOSE) thông qua chiến lược phát triển của công ty theo hướng phát triển chuyên ngành hạ tầng nước. trong đó trọng tâm hoạt động của công ty gồm: Đầu tư phát triển các dự ấn về Hạ tầng nước; Kinh doanh dịch vụ kỹ thuận Hạ tầng nước; Kinh doanh dịch vụ vận hành, bảo dưỡng (O&M) trong lĩnh vực Hạ tầng nước; Đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (Saigon Water); Chuyển trụ sở chính sang địa chỉ mới: lầu 7, tòa nhà 60NDC, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM; thông qua việc chấm dứt trước hạn hợp đồng chuyển nhượng 40% phần vốn góp vào dự án Diamond Riverside với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII); Thông qua việc cho phép cổ đông CII của công ty được phép mua trên 25% số cổ phần đang lưu hành của SII nhưng không vượt quá 80% mà không vần thực hiện chào mua công khai.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam (mã DTA-HOSE) thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 với doanh thu quý 4/2012 đạt 10,96 tỷ đồng; lũy kế đạt 42,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4 -914 triệu đồng, lũy kế năm 2012 đạt gần 790 triệu đồng. Thông qua kế hoạch năm 2013 với tổng doanh thu đạt 75 tỷ đồng; tổng chi phí 72 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 3 và 2,25 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã HHS-HOSE) thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 với doanh thu thuần đạt 463 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 69,985 tỷ và 69,892 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với tổng doanh thu từ kinh doanh đạt 620 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 80 tỷ đồng.

* Từ ngày 8/2/2013 - 8/3/2013, bà Lê Vân Anh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã BTH-HNX) đăng ký bán 10.133 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 8/2/2013 - 7/3/2013, ông Ngô Đức Dũng - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (mã SJ1-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu.

* Từ ngày 6/2/2013 - 7/3/2013, ông/bà Vũ Hoàng Hoa - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã PVC-HNX) đăng ký bán hết 24.000 cổ phiếu, chiếm 0,05% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã VNC-HNX) đăng ký bán 37.700 cổ phiếu quỹ, số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành hiện tại sau khi bán cổ phiếu quỹ là 7.875.000 cổ phiếu.

* Ngày 28/3/2013, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (mã BSC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Khách sạn Viễn Đông, Số 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.

* Ngày 31/1/2013, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín (mã SCR-HNX) đã bán 1.890.000 cổ phiếu, đã mua 350.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 16.898.471 cổ phiếu, chiếm 11,82% vốn điều lệ, nhằm tái cấu trúc danh mục đầu tư.

* Từ ngày 1/3/2013 - 15/3/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Vinaconex (mã VCH-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua ý kiến về việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại Mỏ đá Gò Chói và dây chuyền nghiền sàng đá công suất 250 tấn/h tại mỏ đá Gò Chói – địa chỉ tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai và xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

* Từ ngày 14/1/2013 - 4/2/2013, Công ty Cổ phần A.N.P.H.A, tổ chức có liên quan đến Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (mã VGP-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, đã bán 82.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 720.433 cổ phiếu, chiếm 9,11% vốn điều lệ.

* Ngày 31/1/2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX) đã bán 930.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.199.700 cổ phiếu, chiếm 3,51% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (mã VC3-HNX) thông báo ông Trịnh Kiên - Phó phòng tài chính kế toán công ty là người được Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 uỷ quyền làm “Người công bố thông tin” của Công ty Cổ phần xây dựng số 3, từ ngày 21/1/2013 và cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của công ty.

* Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã BTH-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Dương giữ chức vụ Giám đốc kỹ thuật sản xuất kiêm Trưởng phòng thiết kế kỹ thuật kể từ ngày 1/2/2013 đến ngày 31/12/2013.

* Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (mã PMS-HNX) thông báo ông Nguyễn Hữu Tâm - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị thay ông Phạm Đình Kháng từ nhiệm vì lý do cá nhân.

* Ngày 29/3/2013, Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường Công ty cổ phần Vimeco - Lô E9, đường Phạm Hùng – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.
(Theo vneconomy)​
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 19/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 18/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 7/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 6/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 4/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Kinh tế] Tin vắn chứng khoán ngày 4/2 Tin tức 24h 0
C Tin vắn chứng khoán ngày 20/7 Kế toán - Tài chính 0
bachsa Tin vắn nhà DNG Viết về Đà Nẵng 0
bachsa Tin vắn Quốc tế ngày 30/1/2010 Tin tức 24h 0
H Mục đích của hệ thống bảo mật an toàn thông tin là gì? Software 0
dakhoadaitin Trĩ hỗn hợp là chứng bệnh như nào? một số rủi ro và thông tin nên biết về chứng bệnh QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
dakhoadaitin [Dịch Vụ] Tin Tức: Cắt bao quy đầu ở 306 Đại lộ Bình Dương,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
X Mình sẽ đăng bài tin mới hàng ngày, mong các bạn ủng hộ Kiến thức kinh doanh 1
A [Phần mềm] Kinh doanh dễ dàng hơn với phần mềm quản lý tin nhắn Abit Website - Blog 0
Q Tháp giải nhiệt nước Tashin 8RT: Thông tin chi tiết và ứng dụng Máy móc - Thiết bị 0
H [Giáo Dục] Tìm người dạy tin học tại nhà hà nội Giáo dục - Việc làm 1
T [Giáo Dục] Nên học tin học văn phòng bằng b ở đâu Giáo dục - Việc làm 1
rcp [Tin tức] Ngành công nghiệp tiền tỷ của ứng dụng nhắn tin miễn phí KINH DOANH & ĐẦU TƯ 0
C [Xã hội] Đọc nhầm tin nhắn, treo cổ tự vẫn Tin tức 24h 2
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng có Khu Công nghệ thông tin tập trung số 2. Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Thông tin sai trong một báo cáo của Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Miền trung] Điện lực Miền Trung: Công-tơ điện tử thật sự có đáng tin cậy Tin tức 24h 0
C [Thế giới] Tin tặc Trung Quốc lấy được hàng loạt thiết kế vũ khí hàng đầu của Mỹ Tin tức 24h 0
G [Khác] Top website đăng tin tuyển dụng miễn phí QUẢNG CÁO - RAO VẶT 17
C [Xã hội] Náo loạn vì bắt người làm con tin ở Đà Nẵng Tin tức 24h 0
B [Quảng cáo] Đăng tải thông tin miễn phí doanh nghiệp du lịch, vận tải Thông tin & Giao lưu 0
Q Những pha "xì tin khó đỡ" của danh hài Việt Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Bá Thanh:"Người dân tin tôi đi. xây nhiều sân golf..ngồi đó cũng có thể thu tiền Tin tức 24h 0
C [Sự kiện] Đà Nẵng: Khai mạc hội thi tin học trẻ lần thứ 16 Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Khu Công nghệ thông tin - Khát vọng công nghiệp phần mềm Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Lập trang thông tin điện tử UBND huyện Hoàng Sa Tin tức 24h 0
C [Sự kiện] Pháo hoa Đà Nẵng 2013 - Những thông tin cập nhật Tin tức 24h 20
G [Khác] Website đăng tin rao vặt miễn phí nhanh nhất hiệu quả nhất ở Việt Nam! QUẢNG CÁO - RAO VẶT 27
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Doanh thu ngành thông tin - truyền thông đạt hơn 9.000 tỷ đồng Tin tức 24h 0
D Video hướng dẫn học Thiết kế web tin tức từ A-Z (Tiếng Việt) Mã nguồn mở 4
C [Xã hội] Nút “Like” của Facebook tiết lộ thông tin cá nhân Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Tìm câu trả lời về tin đồn bắp luộc Hội An Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Thông tin vụ kiện tố cáo sử dụng tài liêu người khác làm luận án tiến sĩ tại qn Tin tức 24h 0
C [Thể thao] Cầu thủ XMXT.Sài Gòn phủ nhận tin bán độ! Tin tức 24h 0
rcp Mất hơn nửa triệu đồng vì tin nhắn rác Thủ thuật - Mẹo vặt 0
rcp [Tin tức] 'Tin đồn bắt chủ tịch BIDV nhằm phá hoại thị trường tài chính' KINH DOANH & ĐẦU TƯ 1
C [Đà Nẵng] 13 số điện thoại “nóng” nhận tin về ttatgt Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Thông tin chi tiết về dự án nút giao thông ngã ba huế Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Sau thanh tra: Dân Đà Nẵng tin UBND TP Tin tức 24h 1
BNN FDI - Thông tin các dự án FDI tại ĐÀ NẴNG Đầu tư Đà Nẵng 0
rcp Phải trả 1 USD cho mỗi tin nhắn tới người lạ trên Facebook Hỏi đáp Tin học 0
BNN [Quảng cáo] Tin nhắn tiếp thị – để không thành “rác” mà thành tiền Quảng bá thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Nhãn mác và những thông tin không thể bỏ qua Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Bí quyết tạo dựng niềm tin ở khách hàng của Richard Branson Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Sức khỏe] Quảng Ngãi: Tin đồn “ăn chuối gây ung thư” Tin tức 24h 0

Similar threads

Top