[Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 18/2

Congvien_it

Moderator
Tin vắn chứng khoán ngày 18/2

►Những thông tin đáng chú ý ngày 18/2/2013 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam...

GIL-e9b0a.jpg

Diễn biến giá cổ phiếu GIL trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.


Những thông tin đáng chú ý ngày 18/2/2013 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 18/2/2013, 550.000 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên và đã hết thời gian bị hạn chế chuyển nhượng.

* Ngày 8/2/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhận được công văn số 124/2013/CV-SSIHO của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) đề nghị chấp thuận gia hạn công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2012 đến ngày 22/02/2013 do trong quý 4/2012, công ty phải hợp nhất Báo cáo tài chính với nhiều công ty con/công ty liên kết theo quy định về lập Báo cáo tài chính mà bản thân một số công ty liên kết này cũng là công ty mẹ của một số công ty khác như HVG, GIL, SSC, LAF, ABT, NSC, TMS, PAN, ELC nên thời hạn công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2012 của các công ty này cũng là ngày SSI phải công bố thông tin.

Tuy nhiên, SSI phải chờ các công ty liên kết công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2012 mới có thể có đủ số liệu để hoàn thành Báo cáo tài chính của mình. Căn cứ Điều 5.2 quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012, đề nghị xin gia hạn công bố thông tin của Công ty SSI phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty SSI phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về vấn đề này.

* Ngày 7/2/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã nhận được công văn số 04/2013/NVB-CBTT ngày 6/2/2013 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT-HOSE) đề nghị được gia hạn công bố Báo cáo tài chính quý 4/2012 chậm nhất đến ngày 4/3/2013 do một số công ty con của công ty hoạt động theo mô hình khu nghỉ có hệ thống kế toán hạch toán riêng và chịu sự chỉ đạo của công ty quản lý, sau khi khu nghỉ kết thúc báo cáo tài chính sẽ chuyển số liệu kế toán về chủ đầu tư của mỗi dự án để hợp nhất...

* Từ ngày 20/2/2013 - 21/3/2013, ông Trần Xuân Hiệp - Phó phòng Kỹ thuật hạ tầng, anh ông Trần Xuân Huy - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) đăng ký bán 59.436 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 697 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 19/2/2013 - 20/3/2013, ông La Văn Út - Phó tổng giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (mã VTO-HOSE) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 406.647 cổ phiếu, chiếm 0,51% vốn điều lệ, nhằm đầu tư cá nhân.

* Từ ngày 19/2/2013 - 17/3/2013, ông Nguyễn Công Hiếu - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 15.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân.

* Từ ngày 8/1/2013 - 8/2/2013, ông Mai Tiến Trung - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã C32-HOSE) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, đã mua 13.310 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là giá chưa kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 113.310 cổ phiếu, chiếm 1,01% vốn điều lệ.

* Từ ngày 9/1/2013 - 7/2/2013, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát, tổ chức có liên quan đến thành viên Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) đăng ký bán 962.390 chứng chỉ quỹ, đã bán 447.390 chứng chỉ quỹ, nguyên nhân không bán hết là do biến động giá trên thị trường không đạt như kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 515.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,64% vốn điều lệ.

* Từ ngày 5/1/2013 - 5/2/2013, ông Nguyễn Công Hiếu - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, đã mua 1.000 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là do không khớp được lệnh, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 5.000 cổ phiếu.

* Ngày 8/2/2013, ông Lê Quốc Bình - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) đã bán 1.332.700 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.700.000 cổ phiếu, chiếm 1,5% vốn điều lệ.

* Từ ngày 18/1/2013 - 8/2/2013, ông Nguyến Việt Hòa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, đã bán 50.000 cổ phiếu, nguyên nhân không bán được do giá chưa đạt như kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 367.166 cổ phiếu, chiếm 1,5% vốn điều lệ.

* Từ ngày 12/2/2013 - 13/3/2013, ông Ngô Văn Dũng - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 12 (mã V12-HNX) đăng ký mua 40.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư tài chính.

* Từ ngày 8/2/2013 - 11/3/2013, ông Bùi Xuân Tú, cha ông Bùi Thanh Tùng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (mã V12-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 8/2/2013 - 7/3/2013, ông Nguyễn Văn Chí Cường - Kế toán trưởng, người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán 6.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 8/2/2013 - 7/3/2013, ông Trần Văn Phú - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán 22.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 8/2/2013 - 7/3/2013, ông Ngô Đức Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (mã SJ1-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu.

* Từ ngày 8/1/2013 - 6/2/2013, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB, Tổ chức có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (mã MAC-HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đã mua 3.700 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do không đạt được giá kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 462.000 cổ phiếu, chiếm 8,4% vốn điều lệ.

* Ngày 8/2/2013, bà Thẩm Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (mã MKV-HNX) đăng ký bán 54.720 quyền, số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dich là 54.720 cổ phiếu.

* Từ ngày 7/1/2013 - 1/2/2013, ông Nguyễn Xuân Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ hạ tầng mạng (mã NIS-HNX) đăng ký mua 31.500 cổ phiếu, đã mua 11.500 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do thanh khoản thấp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 160.000 cổ phiếu, chiếm 5,33% vốn điều lệ.

* Từ ngày 15/1/2013 - 31/1/2013, ông Lâm Ngọc Uyên - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP-HNX) đăng ký bán 4.185 cổ phiếu, đã bán 4.100 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do không khớp lệnh được, số cổ phiếu nắm giữ còn 85 cổ phiếu.

* Từ ngày 28/1/2013 - 4/2/2013, ông Trần Đình Tú - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HNX) đã mua 40.000 cổ phiếu, chiếm 0,19% vốn điều lệ.

* Ngày 29/1/2013, bà Nguyễn Thị Mai, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt (mã SVS-HNX) đã mua 194.700 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 923.212 cổ phiếu, chiếm 6,84% vốn điều lệ, nhằm tăng lượng cổ phần nắm giữ.

* Ngày 6/2/2013, Công ty Cổ phần Chế biến thủy Hải sản Liên Thành, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đã bán 1.400 cổ phiếu, đã mua 36.100 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 495.176 cổ phiếu, chiếm 16,79% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Dự kiến ngày 15/4/2013, Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã QNC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường tầng 2, khách sạn GRAND Công đoàn, Hạ Long - đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST-HNX) thông báo bà Trần Thị Thanh Hương - Chuyên viên phòng Kế toán - được ủy quyền làm “Người công bố thông tin” của công ty kể từ ngày 25/2/2013.

* Dự kiến ngày 4/4/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà (mã SIC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sông Đà, số 14B, Kỳ Đồng, phường 3, quận 3, Tp.HCM.

* Dự kiến ngày 29/3/2013, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã VC5-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại tầng 5 Trụ sở Công ty Cổ phần VIMECO – Lô E9 Phạm Hùng – Cầu Giấy – Hà Nội.

* Dự kiến ngày 22/3/2013, Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (mã VC6-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Tầng 5, Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phườngTrung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

* Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại Tp. HCM (mã SAP-HNX) bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc, phụ trách kế toán công ty giữ chức danh Kế toán trưởng công ty, kể từ ngày 7/2/2013.

* Dự kiến ngày 22/3/2013, Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình - số 01, Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

* Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 (mã TV3-HNX) bầu ông Phạm Văn Thuận là thành viên Hội đồng Quản trị công ty thay thế ông Đỗ Tiến Hùng, kể từ ngày 1/2/2013.

* Ngày 26/3/2013, Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (mã HBD-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường Công ty Cổ phần bao bì PP, số 97, đường Đinh Nhu, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

* Dự kiến ngày 15/3/2013, Công ty Cổ phần Fiditour (mã FDT-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Khách sạn Kim Đô – 123 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.HCM.

* Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (mã FPL-HNX) thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Tiến Hưng - Phó giám đốc công ty, kể từ ngày 1/2/2013.

* Ngày 13/4/2013, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên - Tiền Phong (mã NTP-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Tiệp (số 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

* Ngày 29/3/2013, Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường Công ty Cổ phần Vimeco - Lô E9, đường Phạm Hùng – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.


HÀ ANH (Theo vneconomy)
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 19/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 8/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 7/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 6/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Tin chứng khoán] Tin vắn chứng khoán ngày 4/2 Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Kinh tế] Tin vắn chứng khoán ngày 4/2 Tin tức 24h 0
C Tin vắn chứng khoán ngày 20/7 Kế toán - Tài chính 0
bachsa Tin vắn nhà DNG Viết về Đà Nẵng 0
bachsa Tin vắn Quốc tế ngày 30/1/2010 Tin tức 24h 0
H Mục đích của hệ thống bảo mật an toàn thông tin là gì? Software 0
dakhoadaitin Trĩ hỗn hợp là chứng bệnh như nào? một số rủi ro và thông tin nên biết về chứng bệnh QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
dakhoadaitin [Dịch Vụ] Tin Tức: Cắt bao quy đầu ở 306 Đại lộ Bình Dương,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
X Mình sẽ đăng bài tin mới hàng ngày, mong các bạn ủng hộ Kiến thức kinh doanh 1
A [Phần mềm] Kinh doanh dễ dàng hơn với phần mềm quản lý tin nhắn Abit Website - Blog 0
Q Tháp giải nhiệt nước Tashin 8RT: Thông tin chi tiết và ứng dụng Máy móc - Thiết bị 0
H [Giáo Dục] Tìm người dạy tin học tại nhà hà nội Giáo dục - Việc làm 1
T [Giáo Dục] Nên học tin học văn phòng bằng b ở đâu Giáo dục - Việc làm 1
rcp [Tin tức] Ngành công nghiệp tiền tỷ của ứng dụng nhắn tin miễn phí KINH DOANH & ĐẦU TƯ 0
C [Xã hội] Đọc nhầm tin nhắn, treo cổ tự vẫn Tin tức 24h 2
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng có Khu Công nghệ thông tin tập trung số 2. Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Thông tin sai trong một báo cáo của Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Miền trung] Điện lực Miền Trung: Công-tơ điện tử thật sự có đáng tin cậy Tin tức 24h 0
C [Thế giới] Tin tặc Trung Quốc lấy được hàng loạt thiết kế vũ khí hàng đầu của Mỹ Tin tức 24h 0
G [Khác] Top website đăng tin tuyển dụng miễn phí QUẢNG CÁO - RAO VẶT 17
C [Xã hội] Náo loạn vì bắt người làm con tin ở Đà Nẵng Tin tức 24h 0
B [Quảng cáo] Đăng tải thông tin miễn phí doanh nghiệp du lịch, vận tải Thông tin & Giao lưu 0
Q Những pha "xì tin khó đỡ" của danh hài Việt Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Bá Thanh:"Người dân tin tôi đi. xây nhiều sân golf..ngồi đó cũng có thể thu tiền Tin tức 24h 0
C [Sự kiện] Đà Nẵng: Khai mạc hội thi tin học trẻ lần thứ 16 Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Khu Công nghệ thông tin - Khát vọng công nghiệp phần mềm Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Lập trang thông tin điện tử UBND huyện Hoàng Sa Tin tức 24h 0
C [Sự kiện] Pháo hoa Đà Nẵng 2013 - Những thông tin cập nhật Tin tức 24h 20
G [Khác] Website đăng tin rao vặt miễn phí nhanh nhất hiệu quả nhất ở Việt Nam! QUẢNG CÁO - RAO VẶT 27
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Doanh thu ngành thông tin - truyền thông đạt hơn 9.000 tỷ đồng Tin tức 24h 0
D Video hướng dẫn học Thiết kế web tin tức từ A-Z (Tiếng Việt) Mã nguồn mở 4
C [Xã hội] Nút “Like” của Facebook tiết lộ thông tin cá nhân Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Tìm câu trả lời về tin đồn bắp luộc Hội An Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Thông tin vụ kiện tố cáo sử dụng tài liêu người khác làm luận án tiến sĩ tại qn Tin tức 24h 0
C [Thể thao] Cầu thủ XMXT.Sài Gòn phủ nhận tin bán độ! Tin tức 24h 0
rcp Mất hơn nửa triệu đồng vì tin nhắn rác Thủ thuật - Mẹo vặt 0
rcp [Tin tức] 'Tin đồn bắt chủ tịch BIDV nhằm phá hoại thị trường tài chính' KINH DOANH & ĐẦU TƯ 1
C [Đà Nẵng] 13 số điện thoại “nóng” nhận tin về ttatgt Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Thông tin chi tiết về dự án nút giao thông ngã ba huế Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Sau thanh tra: Dân Đà Nẵng tin UBND TP Tin tức 24h 1
BNN FDI - Thông tin các dự án FDI tại ĐÀ NẴNG Đầu tư Đà Nẵng 0
rcp Phải trả 1 USD cho mỗi tin nhắn tới người lạ trên Facebook Hỏi đáp Tin học 0
BNN [Quảng cáo] Tin nhắn tiếp thị – để không thành “rác” mà thành tiền Quảng bá thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Nhãn mác và những thông tin không thể bỏ qua Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Bí quyết tạo dựng niềm tin ở khách hàng của Richard Branson Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Sức khỏe] Quảng Ngãi: Tin đồn “ăn chuối gây ung thư” Tin tức 24h 0

Similar threads

Top