[Ảnh phong cảnh] Đà Nẵng sóng và bờ.

Võ Đáng

New member
Nhớ về dải cát Lai Nghi thôn 7 Điện Nam năm nào!!!

Nắng Tháng 5!


Từ làng Sen!
Nắng tháng năm Việt Nam sinh người vĩ đại.
Nắng thánh năm chói sáng lòng người.
Nắng tháng năm ngọn đuốc soi tim.
Nắng tháng năm ôi hoà bình đã đến.
Nơi đây từ dải cát Lai Nghi!
Nắng tháng năm Lai Nghi sắc gạch hồng.
Nắng tháng năm người công nhân vai áo bạc.
Nắng tháng năm xanh màu lá phi lao.
Nắng tháng năm ôi mùa xây dựng.
Và trong tôi!
Trong tay tôi nắng tháng năm trong sáng quá.
Trong lòng tôi nắng tháng năm rộn rã.
Trong tim tôi nắng tháng năm là hoa lá.
Trong mắt tôi nắng tháng năm cờ hoa ngập lối.
 

rcp

Administrator
Nghịch với ống 50mm. Sâu trường ảnh F22, tốc 1/200.

DSC_0083 by vodangcuc20, on Flickr


Lâu lém dzoy mới thấy lại đc cảnh nì... Ngõ vắng trưa hè.. bùn man mác..

bèn mạn phép đặt tên là "Ngõ vắng trưa hè" .. được không hen, bác Võ Đáng?


PS.: phải nhờ đến f22 mới lấy đc độ nét nơi khoảng xa thật xa..
--- rcp ---
 

Facebook Comment

Top