Vùng lá me bay - Giao Linh

BNN

Hỏa Sơn
"Vùng lá me bay" do Giao Linh trình bày trước 1975, nhưng giờ vẫn nghe rất hay và nhiều cảm xúc.

BNN đã nghe đi nghe lại bài này nhiều lần nhưng chưa chán :D. Công nhận nhạc cụ hồi xưa không hiện đại như bây giờ nhưng nghe hay lạ.

DNG Video
Lỗi: Bạn không xem được video này vì bạn chưa cài đặt Flash hoặc file đã bị xóa.

Trình bày: Giao Linh
 

Facebook Comment

Top