Tự cắt nhạc chuông cho điện thoại của mình.

sting_in_cocacola

New member
<hr style="color: rgb(204, 204, 204); background-color: rgb(204, 204, 204);" size="1"> <!-- / icon and title --> <!-- message -->
Bấm vào để bắt đầu
<table id="ncode_imageresizer_warning_1" class="ncode_imageresizer_warning" width="640"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
wol_error.gif
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 714x325.</td></tr></tbody></table>
d13b554wv3pre5ezj3bi.jpg
Bước 1
<table id="ncode_imageresizer_warning_2" class="ncode_imageresizer_warning" width="640"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
wol_error.gif
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 722x358.</td></tr></tbody></table>
9os1kbiusk7saxb6v9m.jpg
Bước 2
<table id="ncode_imageresizer_warning_3" class="ncode_imageresizer_warning" width="640"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
wol_error.gif
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 649x336.</td></tr></tbody></table>
ottedj3vx722ux82zc7r.jpg

Bước 3
ti31srt4fhr6x9ij7wow.jpg
Hãy tạo cho mình những đoạn nhạc mà mình yêu thích.
Đây là đoạn nhạc mình mới làm xong.Nghe thử nha

<object> <embed pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" src="http://malonemaka.info/nhacchuong/the_loai_khac/chuong_hai_huoc/%5BTimnhacchuong.com%5D__Vong%20Co_English.mp3" type="application/x-mplayer2" showstatusbar="1" volume="0" autostart="0" showcontrols="1" width="425" height="70">
</object>
Vui lòng bấm Play để nghe

Hãy click phải chuột vào biểu tượng Download
 

honghuong

New member
Thanks nhiều nhé chủ topic :)
mọi ng sẽ có nhiều bài nhạc hay cho dế yêu của mình
 

Facebook Comment

Top