Thông tin cần biết Đà Nẵng - Danh bạ liên hệ Công tác tại Đà Nẵng

BNN

Hỏa Sơn
Các số điện thoại cần biết khi đến/ở Tp Đà Nẵng:

<table class="MsoNormalTable" id="table1" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="80%"><tbody><tr><td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%">Cảnh sát cơ động
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 113
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Cứu hỏa
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 114
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Cấp cứu
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 115
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Giải đáp số máy điện thoại
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 116
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Hỏi đáp thông tin
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 1080
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Các cơ quan ngoại giao
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%">
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Lãnh sự quán Lào
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3821208
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Lãnh sự quán Nga
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3818528
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND thành phố, các sở, ban, ngành
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%">
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 308051283
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> UBND thành phố (đường dây nóng)
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3893777
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Văn phòng UBND thành phố
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3921293
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Ban Quản lý các KCN và Chế xuất
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3830017
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Ban Tôn giáo
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3810607
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Cục Hải quan
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3561276
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Công an thành phố
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3822300
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an Đà Nẵng)
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3860238
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Sở Ngoại vụ
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3822174
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Sở Thông tin và Truyền thông
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3840123
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Sở Công thương
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3821019
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3822235
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Sở Giáo dục và Đào tạo
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3821066
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Sở Kế hoạch và Đầu tư
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3822217
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Sở Tài nguyên Môi trường
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3822410
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3827616
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Sở Tài chính
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3822130
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Sở Tư pháp
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3822822
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Sở Xây dựng
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3822134
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Sở Y tế
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3821206
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Sở Nội vụ
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3821253
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Sở Giao thông Vận tải
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3822008
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Sở Khoa học và Công nghệ
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3891916
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3821203
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Tòa án nhân dân thành phố
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3822342
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Thanh tra thành phố
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3822097
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Thương mại
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3212829
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Trung tâm Xúc tiến đầu tư
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3886243
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Trung tâm Xúc tiến du lịch
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3863595
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Viện Kiểm sát nhân dân
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3821929
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Hệ thống bưu điện
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%">
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Bưu điện trung tâm
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3821877
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Bưu điện hệ I
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3825355
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Bưu điện kiểm quan
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3821327
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Bưu điện Phan Châu Trinh
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3821288
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Bưu điện Quận Thanh Khê
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3650880
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Bưu điện Quận Liên Chiểu
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3842577
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Bưu điện Quận Sơn Trà
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3831183
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Bưu điện Quận Ngũ Hành Sơn
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3944800
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Bưu điện Huyện Hòa Vang
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3846107
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Phát chuyển nhanh - EMS
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3656000
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Trung tâm phát hành báo chí
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3656002
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Đi lại (Hàng không)
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%">
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Văn phòng Vietnam Airlines khu vực miền Trung
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3811111
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Phòng vé Vietnam Airlines tại Đà Nẵng
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3655556
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Văn phòng đại diện Pacific Airlines
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3830999
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Văn phòng đại diện Siem Riep Airways
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3582361
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Văn phòng đại diện PB Air
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3656060
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Phòng vé FAR Eastern
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3583111
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Công ty dịch vụ hàng không MASCO
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3897897
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Công ty Du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3827033
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Phòng vé Hải Vân
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3829094
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Cựu Kim Sơn
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3836091
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Art Tourist Service
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3826621
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Công ty Anh Tuấn
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3656321
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Đi lại (Đường sắt)
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%">
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Ga Đà Nẵng (đường dây nóng)
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3750666
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Phòng vé ga Đà Nẵng
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3823810
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Đi lại (Đường bộ)
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%">
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Phòng bán vé xe liên tỉnh
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3767679
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Phòng bán vé xe liên tỉnh (xe chất lượng cao Thuận Thảo)
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3767677
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Phòng bán vé xe liên tỉnh (xe chất lượng cao Hoàng Long)
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3680977
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Đội Xích lô du lịch
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3887722
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Taxi Sông Hàn
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3655655
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Taxi Hương Lúa
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3828282
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Taxi Mai Linh
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3525252
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Datranco Taxi
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3815815
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Airport Taxi
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3825555
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;">Taxi Tiên sa </td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;">3797979</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;">Taxi Xanh </td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;">3686868</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Các số điện thoại khác
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%">
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Báo sự cố điện
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3822538
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Phòng Tư vấn sức khoẻ cộng đồng
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3826213
</td></tr> <tr> <td style="padding: 0.75pt; width: 79.62%;" width="79%"> Tổ thu gom người lang thang, xin ăn
</td> <td style="padding: 0.75pt; width: 19.92%;" width="19%"> 3550550
</td></tr></tbody></table>
 
Sửa lần cuối:

BNN

Hỏa Sơn
Ðề: Đà Nẵng: Thông tin cần biết - Liên hệ Công tác

Liên hệ công tác Cơ quan Công quyền


Thành ủy Thành phố Đà Nẵng

 • Địa chỉ: 72 Bạch Đằng, Đà Nẵng
 • Điện thoại: 08051342
 • Fax: 08051162
Ủy ban nhân dân Thành phố Thành phố Đà Nẵng
Ủy ban MTTQVNTP Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 70 Bạch Đằng, Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.511) 3821158
 • Fax: (84.511) 3817568
Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 44 Bạch Đằng, Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.511) 3825051
 • Fax: (84.511) 3826343
Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 05 Quang Trung, Đà Nẵng
 • Điện thoại: 08051284
 • Fax: 08051284

Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, Đà Nẵng, Việt Nam
 • Điện thoại: (84.511) 3674159
 • Fax: (84.511) 3674157
 • Email: quancamle@danang.gov.vn

Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 270 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0511.3827970-3561188
 • Fax: 0511.3872744
Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: An Vĩnh, An Hải Tây, Q.Sơn Trà
 • Điện thoại: 0511.3944052
 • Fax: 0511.3944053
 • Email: quansontra@danang.gov.vn
Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 503 Đường Trần Cao Vân , Quận Thanh Khê , TP.Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0511.3811882
 • Email: quanthanhkhe@danang.gov.vn
Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: xã Hoà Phòng, huyện Hoà Vang
 • Điện thoại: (84.511) 3846476
 • Fax: (84.511) 3846476
 • Email: huyenhoavang@danang.gov.vn

Huyện Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 132 Yên Bái - Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0511.3821253
 • Fax: 0511.3 829900
Sở Công Thương Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.511) 822548
 • Fax: (84.511) 3889540
 • Email: sct@danang.gov.vn
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 167 Lê Lợi, Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.511) 3821066
Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 140 Hải Phòng, Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.511) 3822008
 • Fax: (84.511) 3830438
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 47 Ngô Gia Tự-Quận Hải Châu-Thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.511) 3822217
 • Fax: (84.511) 3829184
 • Email: skhdt@danang.gov.vn
Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.511) 3830214
 • Fax: (84.511) 3822864
 • Email: skhcn@dost.danang.gov.vn
Sở LĐ, TB và XH Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 342 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.511) 3827616
 • Fax: (84.511) 3822957
Sở Ngoại Vụ Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 4 Trần Phú, Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.511) 3822174
 • Fax: (84.511) 3825853
 • Email: snvdanang@gmail.com
Sở Nội vụ Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 132 Yên Bái - Thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.511) 3.821.253
 • Fax: (84.511) 3.829.900
 • Email: snv@danang.gov.vn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 140 Nguyễn Thị Minh Khai
 • Điện thoại: (84.511) 3822235
 • Fax: (84.511) 3837146
Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 12 Trần Phú, Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.511) 3822130
 • Fax: (84.511) 3827074
Sở Tài nguyên - Môi trường Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 57 Quang Trung, Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.511) 3822410
 • Fax: (84.511) 3863021
 • Email: tnmt@danang.gov.vn
Sở Tư pháp Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 16 Bạch Đằng, Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.511) 3822822
 • Fax: (84.511) 3895267
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 102 Lê Lợi, Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84 511) 3821203
 • Fax: (84 511) 3889174
 • Email: danatourism@dng.vnn.vn
Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 106 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.511) 3.822.134
 • Fax: (84.511) 3.828.587
 • Email: soxaydung@danang.gov.vn
Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 103 Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.511) 3821206
 • Fax: (84.511) 3826276
 • Email: syt@danang.gov.vn
Thanh tra thành phố Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 93 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.511) 3822097
 • Fax: (84.511) 3810253
Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.0511) 3822768 - 3827680
Ban QL các KCN và CX Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 58 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84.511) 3830017
 • Fax: (84.511) 830015
 • Email: diepza@dng.vnn.vn


Nguồn: CTTĐT Tp Đà Nẵng
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
L Cần hỏi thông tin về thi lấy chứng chỉ TOEIC ở DN CLB Tiếng Anh 3
V Tra cứu thông tin trên Wikipedia mà không cần internet Thủ thuật - Mẹo vặt 0
BNN Thông tin cần biết: Tên viết tắt một số Thành phố lớn tại Việt Nam Kiến thức phổ thông 0
H Mục đích của hệ thống bảo mật an toàn thông tin là gì? Software 0
dakhoadaitin Trĩ hỗn hợp là chứng bệnh như nào? một số rủi ro và thông tin nên biết về chứng bệnh QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
Q Tháp giải nhiệt nước Tashin 8RT: Thông tin chi tiết và ứng dụng Máy móc - Thiết bị 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng có Khu Công nghệ thông tin tập trung số 2. Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Thông tin sai trong một báo cáo của Đà Nẵng Tin tức 24h 0
B [Quảng cáo] Đăng tải thông tin miễn phí doanh nghiệp du lịch, vận tải Thông tin & Giao lưu 0
C [Đà Nẵng] Khu Công nghệ thông tin - Khát vọng công nghiệp phần mềm Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Lập trang thông tin điện tử UBND huyện Hoàng Sa Tin tức 24h 0
C [Sự kiện] Pháo hoa Đà Nẵng 2013 - Những thông tin cập nhật Tin tức 24h 20
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Doanh thu ngành thông tin - truyền thông đạt hơn 9.000 tỷ đồng Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Nút “Like” của Facebook tiết lộ thông tin cá nhân Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Thông tin vụ kiện tố cáo sử dụng tài liêu người khác làm luận án tiến sĩ tại qn Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Thông tin chi tiết về dự án nút giao thông ngã ba huế Tin tức 24h 0
BNN FDI - Thông tin các dự án FDI tại ĐÀ NẴNG Đầu tư Đà Nẵng 0
BNN [Thương hiệu] Nhãn mác và những thông tin không thể bỏ qua Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Tin tức] Hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghệ thông tin tập trung trong tháng 9 Dự án Đà Nẵng 0
BNN [Du lịch] Đà Nẵng: Công bố thông tin về di tích Chăm 1000 năm tuổi Tin tức 24h 0
V Đà Nẵng: Công bố thông tin về di tích Chăm 1000 năm tuổi NHỊP SỐNG ĐÀ THÀNH 3
L [Giáo dục] Go.vn ra mắt cổng thông tin tra kết quả thi đại học Tin tức 24h 0
kimminhho [Xã hội] Thông tin mới nhất về vụ nữ sinh bị đâm chết tại đường trưng nữ vương Tin tức 24h 1
BNN [Sự kiện] Pháo hoa Đà Nẵng 2012 - Những thông tin cập nhật Tin tức 24h 24
dinhnguyen Thông Tin Đang ký Thương Hiệu Xây dựng thương hiệu 0
B Kinh tế 24h qua: Rò rỉ thông tin mật Tin tức 24h 0
BNN Thể thao Đà Nẵng 24h - Cập nhật các thông tin Thể thao, Bóng đá Đà Nẵng Thể thao Đà Nẵng 9
T Tui mới biết thông tin, ai muốn học MCSA thì tận dụng cơ hội tốt này Hỏi đáp Tin học 2
BNN [Xã hội] Thưởng 1 triệu đồng cho thông tin phát hiện đổ nguyên vật liệu phế thải Tin tức 24h 0
BNN Khai trương Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại Đà Nẵng Tin tức 24h 0
Min.Nguyen Xin thông tin khám phá Cù Lao Chàm Du lịch Đà Nẵng 14
H [Trường học] Thông tin tuyển sinh NV2 của ĐH Duy Tân nè !!! Địa chỉ Đà Nẵng 0
tulip6193 Trang thông tin chính thức của đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng Tin tức 24h 0
danafilm2009 Giới thiệu CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH ẢO TOÀN CẢNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Du lịch Đà Nẵng 4
M Thông tin khi đi du lịch bụi Nha Trang Vùng miền khác 0
C Thông tin mới cập nhật về world cup ngày hôm qua Tin tức 24h 0
T Thông tin và thể lệ dự thi Khởi Nghiệp 2010 Khởi Nghiệp 0
Viết Sang Những thông tin benchmark đầu tiên về “Thuban” Phenom II X6 1090T Phần cứng 3
MyJOBJOB Phim Bom tấn hè 2010 và thông tin lịch chiếu của hệ thống rạp phim đây!!!! Video chọn lọc 0
bachsa [Marketing] Công cụ hỗ trợ dạng in ấn, brochure và bảng thông tin bán hàng Marketing 0
bachsa [Sổ tay] Cho và nhận thông tin phản hồi - Kỹ năng thương lượng - siêu thị sách trực tuyến Thư viện - Sổ tay 0
bachsa Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư - BusinessPortal Thông tin thuế 0
bachsa [Tài chính] Nguồn thông tin thêm về hệ thống tài chính toàn cầu-Sách trực tuyến Thư viện - Sổ tay 0
bachsa Tầm quan trọng của những thông tin được sở hữu bởi công chúng-Sách trực tuyến Xây dựng thương hiệu 0
bachsa Thông tin cơ bản về bản quyền - Kho sách trực tuyến Xây dựng thương hiệu 0
bachsa Vị trí địa lý - Thông tin du lịch Danh lam - Thắng cảnh 0
bachsa Thông tin về bệnh gan - Kho sách trực tuyến Kiến thức phổ thông 0
bachsa Thông tin giáo dục sức khỏe - Kho sách trực tuyến Kiến thức phổ thông 0
D Thông tin về quán cà phê số 1 thành phố đà nẵng Cà phê - ẩm thực 21
bachsa Thông tin vi phạm luật thuế, hải quan sẽ được gửi đến Tòa án nhân dân tối cao Thông tin thuế 0

Similar threads

Top