[Share]MindQ - Java Tutorial For Developers (18 CD)

baolonght

New member
15ofbef.jpg
f20z6p.jpg

MindQ's Java courseware curriculum is laid out as if you were attending a Java course at a college or learning center. They offer three packages for you to choose from: Essential Java Training, Advanced Java Topics and Developer Training for Java. If you're new to Java or just want to learn the basics to prepare for the Sun Java Certification exam, the Essential Java Training course will prepare you. It covers all the basic subjects of Java development, such as:


* An overview of the Java Platform
* Basic Java Language Syntax
* Java for C/C++ Programmers
* Java Objects and Classes
* Advanced Java Languages
* AWT User Interface Programming


Advanced Java Topics takes you into the Java realm where Essential Java Training leaves off. This track will teach you the areas of Java that industry developers use to create and maintain client/server applications. Its subjects are:


* Using the Java Foundation Classes
* JDBC and Databases
* Programming JavaBeans
* Java Security
* Java and CORBA
* Networking in the Java Language
Download:


Hoặc:

http://rapidshare.com/files/24661103...erview.iso.001
http://rapidshare.com/files/24661092...erview.iso.002
http://rapidshare.com/files/24661103...erview.iso.003
http://rapidshare.com/files/24661015...erview.iso.004

http://rapidshare.com/files/24661022...Syntax.iso.001
http://rapidshare.com/files/24661093...Syntax.iso.002
http://rapidshare.com/files/24661081...Syntax.iso.003
http://rapidshare.com/files/24661018...Syntax.iso.004

http://rapidshare.com/files/24661139..._for_C.iso.001
http://rapidshare.com/files/24661163..._for_C.iso.002
http://rapidshare.com/files/24661182..._for_C.iso.003
http://rapidshare.com/files/24661150..._for_C.iso.004
http://rapidshare.com/files/24661094..._for_C.iso.005

http://rapidshare.com/files/24662109...nd_Classes.001
http://rapidshare.com/files/24662059...nd_Classes.002
http://rapidshare.com/files/24662049...nd_Classes.003

http://rapidshare.com/files/24662442...Lang_1.iso.001
http://rapidshare.com/files/24662455...Lang_1.iso.002
http://rapidshare.com/files/24662352...Lang_1.iso.003
http://rapidshare.com/files/24662288...Lang_1.iso.004

http://rapidshare.com/files/24661202...T_User.iso.001
http://rapidshare.com/files/24661200...T_User.iso.002
http://rapidshare.com/files/24661166...T_User.iso.003

http://rapidshare.com/files/24661200...Lang_2.iso.001
http://rapidshare.com/files/24661207...Lang_2.iso.002
http://rapidshare.com/files/24661187...Lang_2.iso.003

http://rapidshare.com/files/24661197...ng_JFC.iso.001
http://rapidshare.com/files/24661189...ng_JFC.iso.002
http://rapidshare.com/files/24661183...ng_JFC.iso.003

http://rapidshare.com/files/24661561...curity.iso.001
http://rapidshare.com/files/24661544...curity.iso.002
http://rapidshare.com/files/24661459...curity.iso.003
http://rapidshare.com/files/24661443...curity.iso.004
http://rapidshare.com/files/24661546...curity.iso.005
http://rapidshare.com/files/24661348...curity.iso.006

http://rapidshare.com/files/24661541..._CORBA.iso.001
http://rapidshare.com/files/24661561..._CORBA.iso.002
http://rapidshare.com/files/24661543..._CORBA.iso.003
http://rapidshare.com/files/24661544..._CORBA.iso.004
http://rapidshare.com/files/24661389..._CORBA.iso.005

http://rapidshare.com/files/24661542...etwork.iso.001
http://rapidshare.com/files/24661458...etwork.iso.002
http://rapidshare.com/files/24661443...etwork.iso.003
http://rapidshare.com/files/24661390...etwork.iso.004

http://rapidshare.com/files/24661547...s_Java.iso.001
http://rapidshare.com/files/24661547...s_Java.iso.002
http://rapidshare.com/files/24661380...s_Java.iso.003

http://rapidshare.com/files/24661557...tabase.iso.001
http://rapidshare.com/files/24661546...tabase.iso.002
http://rapidshare.com/files/24661528...tabase.iso.003

http://rapidshare.com/files/24661394...aBeans.iso.001
http://rapidshare.com/files/24661408...aBeans.iso.002
http://rapidshare.com/files/24661547...aBeans.iso.003
http://rapidshare.com/files/24661423...aBeans.iso.004

http://rapidshare.com/files/24661858...f_Tool.iso.001
http://rapidshare.com/files/24661734...f_Tool.iso.002
http://rapidshare.com/files/24661861...f_Tool.iso.003
http://rapidshare.com/files/24661723...f_Tool.iso.004
http://rapidshare.com/files/24661745...f_Tool.iso.005
http://rapidshare.com/files/24661818...f_Tool.iso.006

http://rapidshare.com/files/24661851...al_J__.iso.001
http://rapidshare.com/files/24661785...al_J__.iso.002
http://rapidshare.com/files/24661852...al_J__.iso.003
http://rapidshare.com/files/24661731...al_J__.iso.004
http://rapidshare.com/files/24661734...al_J__.iso.005
http://rapidshare.com/files/24661835...al_J__.iso.006
http://rapidshare.com/files/24661689...al_J__.iso.007

http://rapidshare.com/files/24661856...l_Cafe.iso.001
http://rapidshare.com/files/24661826...l_Cafe.iso.002
http://rapidshare.com/files/24661736...l_Cafe.iso.003
http://rapidshare.com/files/24661797...l_Cafe.iso.004
http://rapidshare.com/files/24661744...l_Cafe.iso.005
http://rapidshare.com/files/24661756...l_Cafe.iso.006

http://rapidshare.com/files/24661822...a_Cert.iso.001
http://rapidshare.com/files/24661713...a_Cert.iso.002

Tuy nhiên có rất nhiều bạn than không download được do nhiều nguyên nhân như:

  • Không có thời gian.
  • Đường truyền internet chậm.
  • Giải nén bị lỗi.
  • Không có tài khoản để down trên Rapid,mega hay một số link khó down khác.
Tôi sẽ giúp bạn có được những bộ giáo tình trên thuận lợi.


Liên Hệ: Y!: longcongtu_bl
Số ĐT: 0973981513 gặp Long

 

sbovn9923

New member
Úi cảm ơn nhé Mình mê java chết đi được. hi
Mình thấy java là một ngôn ngữ rất hay và lợi hại
 

sbovn9923

New member
Nhưng người yêu mình đòi hai đứa học C# mới quái chứ. Hi thôi lúc học cùng người yêu thì học C# tối về học một mình thì học Java
 

Facebook Comment

Similar threads

Top