Phần mềm kế toán ESoft Financials

bachsa

Moderator
Nếu bạn cần một công cụ hỗ trợ thực hiện tất cả các công việc kế toán của mình thay cho cách làm việc thủ công vất vả, nhiều sai sót hiện nay!

Tài chính cho người quản lý

Nếu bạn cần một phần mềm kế toán để mỗi khi có sự thay đổi về chế độ kế toán, chế độ báo cáo tài chính, thuế và cả những thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, bạn không phải gọi điện lại cho nhà cung cấp!

Nếu bạn cần một phần mềm không chỉ là công cụ trợ giúp cho công việc kế toán nhanh hơn, chính xác hơn mà còn đáp ứng được những yêu cầu thông tin tài chính kịp thời của ông Giám đốc khó tính, luôn quan tâm đến tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hàng ngày hàng giờ với những yêu cầu số liệu tưởng chừng như không thể đáp ứng được!

Khi đó, bạn sẽ cần đến ESoft Financials!

Với giao diện thân thiện Esoft Financials hỗ trợ tất cả các khâu trong công tác kế toán của doanh nghiệp bao gồm cập nhật chứng từ, công tác xử lý kế toán như kết chuyển cuối kỳ, phân bổ chi phí, tính giá thành sản phẩm, tự động lên các sổ sách và báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

Đặc biệt với thiết kế động cho phép người dùng chủ động lựa chọn các chức năng mà mình cần dùng, thêm bớt các thông tin cần hoặc thừa để tiện cho việc nhập liệu nhanh chóng, ít sai sót.

Hơn nữa!

Đây cũng là phần mềm sử dụng bảng mã UNICODE, bảng mã chuẩn theo quy định bắt buộc của Chính Phủ.

ĐẶC ĐIỂM CHUNG

* Là phần mềm kế toán Việt Nam đầu tiên sử dụng Unicode - Bộ mã tiếng Việt tiêu chuẩn
* Xây dựng trên công nghệ .NET tiên tiến, có khả năng tích hợp cao với các ứng dụng khác.
* Có nhiều phiên bản khác nhau phù hợp với các đơn vị có quy mô nhỏ (1 kế toán) đến những đơn vị có quy mô lớn.

Giao diện động

* Người dùng có thể tự thay đổi các thông báo, nhãn tên, ký hiệu,... trên các màn hình của chương trình.
* Có thể thêm bớt các chỉ tiêu trên màn hình tùy vào yêu cầu đơn vị
* Thay đổi độ rộng, tiêu đề, thêm bớt các cột trên các màn hình danh sách dữ liệu.

Tính mở của hệ thống

Phần mềm ESoft Financials cho phép người dùng nhiều tùy chọn (customize). Các tùy chọn này do người dùng thiết lập. Cụ thể:

* Đối với mỗi tài khoản, người dùng có thể xác định các chi tiết theo dõi liên quan tùy theo yêu cầu của chế độ kế toán và công tác kế toán tại đơn vị. Ví dụ tài khoản 131 được mở theo khách hàng, nhà cung cấp theo chế độ kế toán, nhưng người dùng cũng có thể mở để theo dõi chi tiết theo hoạt động kinh doanh của đon vị (thương mại, đầu tư,...)
* Mã hóa các danh mục khách hàng, vật tư, hàng hóa,... theo nhiều cấp tùy theo yêu cầu quản trị.
* Xác định các thông tin cần hoặc không cần để thêm vào hay loại bỏ thông tin cho phù hợp yêu cầu quản lý.

Đặc biệt: Hệ thống báo cáo động

Hệ thống sổ sách và báo cáo của ESoft Financials là có những tính năng đặc biệt mà không có phần mềm nào hiện nay có thể sánh nổi:
* Có thể thay đổi khuôn dạng, kiểu giấy, màu sắc, font chữ và các tiêu đề của báo cáo,...
* Có thể thêm bớt các cột trên báo cáo cho phù hợp với yêu cầu quản lý. Tự đặt thông tin các cột số liệu tùy theo ngôn ngữ lựa chọn.
* Lựa chọn nhóm thông tin theo tối đa 5 cấp.
* Người dùng có thể sắp xếp thông tin theo ý muốn.
* Có thể tự khai báo các tiêu thức lấy số liệu và các cột số liệu tính toán trên các thông tin hiện có.
* Người dùng có thể tự xây dựng các sổ kế toán, báo cáo tài chính và quản trị khi cóthay đổi về chế độ kế toán hoặc yêu cầu quản lý.
* Lựa chọn xem báo cáo bằng chương trình hay bằng trình duyệt Web.
* Truy cập ngược về số liệu chi tiết và về chứng từ gốc ngay trên báo cáo.
* Kết xuất ra các định dạng Excel, Word, PDF, Text,.. khi có nhu cầu.
* Hơn 200 báo cáo sẵn có + các báo cáo bạn tự làm thêm

Độ tin cậy và bảo mật cao

* Phân quyền sử dụng cho từng người đến từng chức năng, từng tài khoản và từng loại chứng từ kế toán.
* Phân quyền và kiểm soát truy cập ở mức chương trình, hệ điều hành và cơ sở dữ liệu.

Sử dụng đơn giản

* Giao diện đơn giản, thuận tiện, ngôn ngữ sử dụng gần gũi với cán bộ kế toán.
* Nhiều tiện ích để có thể thao tác nhanh như phím nóng, pop-up,...

Nhiều công cụ hỗ trợ

* Công cụ sao lưu dữ liệu tự động: bạn có thể thiết lập để hệ thống tự động sao lưu dữ liệu theo chu kỳ định trước, sao lưu sang ổ đĩa khác, máy khác trên mạng...
* Công cụ tìm kiếm chứng từ đa dạng và thuận lợi, có thể quay trở lại chứng từ gốc bằng 1 kích chuột.
* Công cụ tìm, lọc, sắp xếp, nhóm, cộng tổng và cộng nhóm thông tin trong một danh sách: hỗ trợ bạn kiểm soát dữ liệu trong danh sách với hàng chục, hàng trăm ngàn mẫu tin một cách tiện lợi, nhanh chóng.
* Công cụ nhập dữ liệu đã có sẵn từ các file excel vào hệ thống và kết xuất dữ liệu hiện có ra Excel.
* Công cụ kiểm soát thay đổi chứng từ trong hệ thống.
* và còn nhiều nữa, bạn hãy thử và sẽ thấy.

CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN

Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

* Lập và in ấn các phiếu thu chi tiền mặt, tiền gửi.
* Theo dõi thu chi tồn quỹ, số dư ngân hàng.

Kế toán vay và tính lãi

* Lập và in các chứng từ.
* Theo dõi chi tiết từng khoản vay theo từng khách hàng, hợp đồng
* Theo dõi các khế ước về hạn mức, kỳ hạn, kỳ tính lãi và lãi suất theo từng thời kỳ.
* Tính lãi vay, cho vay theo nhiều phương pháp: ngân hàng, lãi theo kỳ đầu tư, lãi quá hạn,...
* Tự động kết chuyển lãi vay vào sổ cái.

Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

* Theo dõi các hợp đồng, đơn hàng và tình hình thực hiện hợp đồng.
* Lập và theo dõi công nợ các phiếu mua hàng.
* Theo dõi công nợ theo nhiều ngoại tệ.
* Bù trừ công nợ và theo dõi tuổi nợ của từng nhà cung cấp, hóa đơn mua hàng.

Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

* Theo dõi các hợp đồng, đơn hàng và tình hình thực hiện hợp đồng.
* Lập và theo dõi công nợ các hóa đơn bán hàng và theo dõi doanh thu.
* Theo dõi công nợ theo nhiều ngoại tệ.
* Bù trừ công nợ và theo dõi tuổi nợ của từng khách hàng, hóa đơn mua hàng.

Kế toán kho vật tư hàng hóa

* Lập và in các loại phiếu nhập xuất hàng hóa vật tư thành phẩm.
* Theo dõi tồn kho trên từng tài khoản, kho hàng.
*Tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp tính giá khác nhau như Bình quân cuối kỳ, NTXT, NSXT, Đích danh, Bình quân tức thời, Hạch toán,...
* Chức năng lắp ghép, tháo dỡ vật tư hàng hóa.
* Theo dõi vật tư hàng hóa trên nhiều đơn vị tính và tự động quy đổi số lượng giữa các đơn vị tính.
* Chức năng kiểm kê tự động lập các phiếu điều chỉnh.

Kế toán tài sản cố định

* Theo dõi nguyên giá, khấu hao, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại của từng tài sản.
* Theo dõi chi tiết về trang thiết bị đi kèm các tài sản.
* Theo dõi tài sản thế chấp.
* Cho phép lập các phiếu tăng, giảm và phiếu đánh giá lại giá trị tài sản cố định như sửa chữa, lắp đặt thêm...
* Tự động trích và phân bổ khấu hao theo phương pháp cũng như đối tượng sử dụng do người dùng thiết lập.

Kế toán thành phẩm và giá thành

* Tập hợp và phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức khác nhau, phù hợp với nhiều mô hình sản xuất.
* Tính giá thành sản phẩm theo nhiều phương pháp: định mức, hệ số, tỷ lệ, giản đơn, đơn đặt hàng,...
* Tính giá thành các sản phẩm sản xuất theo nhiều công đoạn. Tính giá thành bán thành phẩm.
* Trong cùng một doanh nghiệp, phần mềm ESoft Financials có thể tính giá thành cho nhiều sản phẩm, loại sản phẩm theo các phương pháp khác nhau.
* Tự động hạch toán giá thành vào giá vốn hàng nhập kho trong kỳ.

Kế toán tổng hợp

* Cho phép nhập và in tất cả các bút toán điều chỉnh và tổng hợp.
* Cho phép khai báo và tự động kết chuyển chi phí, doanh thu cuối kỳ
* In các báo cáo tài chính và quản trị.

Hợp nhất báo cáo tài chính

* Công cụ gửi và nhận báo cáo giữa các đơn vị các cấp
* Thiết lập các quy tắc kiểm tra tính hợp lệ của các báo cáo đơn vị cấp đưới.
* Hợp nhất báo cáo các đơn vị, có thể khai báo các quy tắc điều chỉnh số liệu hợp nhất.

Các chức năng khác

* Thanh toán tạm ứng
* Phân bổ chi phí trả trước (tk 142,242).
* Bút toán ngoài bảng.
* Chứng từ thông báo thuế.
* Tự động thiết lập cách tập hợp chứng từ ghi sổ.
* Trợ giúp trực tuyến.

Nguồn: ESoft
news.gif
Xem mục tuyển dụng kế toán tại Đà Nẵng trong năm 2010
news.gif
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
A Dịch vụ cài đặt và hỗ trợ các phần mềm thiết kế 3D – 2D Kỹ thuật 0
C Phần mềm kế toán CADS 2008 Miễn phí Thông tin thuế 0
T Phần mềm kế toán chuyên nghiệp dành cho DN vừa và nhỏ Thông tin thuế 0
S Phần mềm kế toán DMA.Net 2010 - download ngay! Thông tin thuế 0
bachsa Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" Thông tin thuế 0
bachsa Phần mềm kế toán asiasoft Thông tin thuế 0
bachsa Phần mềm kế toán Metadata Accounting Thông tin thuế 0
bachsa Giáo trình hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán máy, kế toán doanh nghiệp Misa Kiến thức Kế toán 1
bachsa Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA-SME 7.9 Thông tin thuế 0
D Phần mềm kế toán Tony Accounting Thông tin thuế 0
bachsa Phần mềm kế toán Fast Accounting Thông tin thuế 7
bachsa Phần mềm Kế Toán Việt Nam, phiên bản KTVN 9.09+ Kiến thức Kế toán 0
A [Phần mềm] Khám phá ngay phần mềm quản lý, ẩn comment Fanpage Facebook tốt nhất Website - Blog 0
A [Phần mềm] Nắm bắt đơn hàng dễ dàng hơn với phần mềm quản lý Page Abit Website - Blog 0
A [Phần mềm] Nắm bắt đơn hàng dễ dàng hơn với phần mềm quản lý Page Abit Website - Blog 0
A [Khác] Điểm mặt các phần mềm ẩn comment page Facebook đáng dùng nhất Website - Blog 0
A [Phần mềm] Điểm mặt các phần mềm ẩn comment page Facebook đáng dùng nhất Website - Blog 0
A [Sản Phẩm] Lợi ích khi sử dụng phần mềm bán hàng Abit Website - Blog 0
A [Phần mềm] Tăng tỷ lệ đơn thành công với phần mềm quản lý abitstore Website - Blog 0
A [Khác] Vì sao nên sử dụng phần mềm Abit Website - Blog 0
A [Phần mềm] Kinh doanh dễ dàng hơn với phần mềm quản lý tin nhắn Abit Website - Blog 0
H [Phần mềm] Phần mềm quản lý Cafe, Nhà Hàng, Quán Bar QUẢNG CÁO - RAO VẶT 32
C [Đà Nẵng] Khu Công nghệ thông tin - Khát vọng công nghiệp phần mềm Đà Nẵng Tin tức 24h 0
A Học chạy phần mềm iphone 2g,3g,3gs,4g Máy tính - Điện thoại 0
N [Văn phòng] Bán phần mềm đăng tin lên top google Nhà đất Đà Nẵng 22
C [Nhà Đất] Sửa chữa,cài đặt phần mềm cho PCLaptop tai HN QUẢNG CÁO - RAO VẶT 53
C [Nhà Đất] Sửa chữa,cài đặt phần mềm cho PCLaptop tai HN QUẢNG CÁO - RAO VẶT 68
M Unlock iphone 3g,4,4s chuyên nghiệp bằng phần mềm - Laptop One Máy tính - Điện thoại 9
N [Kiến thức] Phần mềm phân tích chứng khoán chuyên sâu stoxpro3.5 Chứng khoán Đà Nẵng 1
W Orbit Downloader 4.0: Thêm tính năng tìm phiên bản mới cho các phần mềm Thủ thuật - Mẹo vặt 0
H [Phần mềm] Miễn phí demo phần mềm Quản lý Khách Sạn Website - Blog 3
BNN [Sản Phẩm] Phần mềm AutoCAD 2012 tại Đà Nẵng và Miền trung NHAN SON COMPANY 0
BNN [Sản Phẩm] Phần mềm BKAV Pro tại Đà Nẵng và Miền trung NHAN SON COMPANY 0
BNN [Sản Phẩm] Phần mềm Kaspersky 2013 tại Đà Nẵng và Miền trung NHAN SON COMPANY 0
BNN [Sản Phẩm] Phần mềm Bản quyền Microsoft tại Đà Nẵng và Miền trung NHAN SON COMPANY 0
G Nghiệp vụ quản lý giao nhận vận tải quốc tế - Thực hành thành thạo phần mềm SMS Giáo dục - Việc làm 3
BNN [Công nghệ] Đà Nẵng với phần mềm mã nguồn mở Tin tức 24h 0
V Phần mềm đo nhiệt độ cpu và gpu : Speedfan Software 1
P [Nhà Đất] Phần mềm spam email hàng loạt và tìm kiếm địa chỉ email QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
R English Tooltip 3.0 - 1 phần mềm học từ vựng tiếng anh ! CLB Tiếng Anh 0
I [Nhà Đất] Phần mềm đăng tin up tin (post bài) tự động tốt nhất ! - 02/08/2011 QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
S [Nhà Đất] Phần mềm seo google miễn phí,phần mềm seo web,phần mềm đăng tin miễn phí QUẢNG CÁO - RAO VẶT 34
BNN [Kinh tế] Đà Nẵng phát hiện 2 công ty xài phần mềm “chùa” Tin tức 24h 0
M Tìm phần mềm dạy tiếng trung CLB Tiếng Trung 0
BNN [Doanh nghiệp] Đà Nẵng: Công nhận Công viên phần mềm là Khu CNTT tập trung Tin tức 24h 2
G Phần mềm hiển thị file ẩn do virut Kho download 3
M Phần mềm hỗ trợ phân tích chứng khoán chuyên nghiệp và hỗ trợ đầu tư cho doanh Kiến thức kinh doanh 1
M Phần mềm hỗ trợ phân tích chứng khoán chuyên nghiệp Chứng khoán Đà Nẵng 2
W Hot phần mềm xem TV hơn 1000 kênh trên thế giới ! Kho download 0
thuytien155 Annotated Chinese Reader - Phần mềm đọc và dịch văn bản tiếng Trung CLB Tiếng Trung 1

Similar threads

Top