Phần mềm kế toán chuyên nghiệp dành cho DN vừa và nhỏ

Phần mềm kế toán nào bạn muốn dùng thử nhất?

 • AccNet iZ

  Bình chọn: 0 0.0%
 • AccNet 2004

  Bình chọn: 0 0.0%
 • AccNet Bussiness Accounting

  Bình chọn: 0 0.0%
 • AccNet9 ERP

  Bình chọn: 0 0.0%
 • Bravo

  Bình chọn: 0 0.0%
 • 1A

  Bình chọn: 0 0.0%
 • 1C

  Bình chọn: 0 0.0%
 • Phần mềm khác

  Bình chọn: 0 0.0%

 • Số thành viên bình chọn
  3
 • Poll closed .

trumso81

New member
[FONT=&quot]Acc[/FONT][FONT=&quot]Net iZ[/FONT][FONT=&quot] = [/FONT][FONT=&quot]Tính năng đầy đủ + Dễ học dễ dùng + Giá cả hợp lý (4 triệu/máy)[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p>
Download bản dùng thử tại trang web:
lacviet.com.vn/accnetiz/
</o:p>[/FONT]
Mọi chi tiết xin liên hệ : [FONT=&quot] 0983 29 68 29[/FONT] gặp Tùng


[FONT=&quot]Tổng quan<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot] <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Lạc Việt AccNet9iZ là phần mềm kế toán đóng gói chạy trên môi trường hệ điều hành Windows, thiết kế thích hợp để chạy trên một máy tính hoặc môi trường nhiều người sử dụng trên một mạng. Được thiết kế phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoặc trung bình.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot] <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Dễ học, dễ sử dụng<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Giao diện thiết kế tương tự bộ phần mềm văn phòng của Microsoft như Word, Excel. Các biểu tượng thân thiện, thanh công cụ, hệ thống màn hình chính thiết kế theo hình cây với phân nhóm chức năng rõ ràng, hệ thống màn hình chính theo sơ đồ,... làm cho hệ thống AccNet trở nên dễ học và dễ sử dụng, giúp tiết kiệm được thời gian và chi phí đào tạo nhân viên sử dụng.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Thiết kế hướng nghiệp vụ<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Người dùng nhập liệu vào hệ thống thông qua các chương trình nhập liệu khi có các nghiệp vụ kế toán phát sinh như: Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu chuyển kho Hoá đơn bán hàng,... [/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Nguyên tắc là nhập liệu một lần bắt đầu từ chứng từ gốc, hệ thống sẽ tự động ghi vào sổ cái và các sổ chi tiết một cách thích hợp.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Các nghiệp vụ kế toán sẽ được ghi nhận vào hệ thống ngay khi nó phát sinh, các số dư tài khoản, trị tồn kho,... sẽ được cập nhật tức thời khi đã chấp nhận ghi sổ. Nhờ đó, bất kỳ lúc nào, hệ cũng có thể cho biết số dư hiện thời của các tài khoản, lượng tồn kho của vật tư, số dư công nợ của khách hàng,...[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Hệ thống báo cáo[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]• Cung cấp hệ thống báo cáo theo mẫu quy định mới nhất của luật kế toán Việt Nam (VAS).[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]• Các báo cáo chi tiết theo tiêu chuẩn của hệ thống kế toán quốc tế (IAS)[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]• Các báo cáo thuế đầu vào, đầu ra, tờ khai,... theo yêu cầu của Tổng cục thuế.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]• Các báo cáo tài chính nhằm cho biết tình hình hoạt động tổng quát của toàn doanh nghiệp. [/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]• Các báo cáo cung cấp thông tin nhanh cho nhà quản trị: tình hình kinh doanh, chi phí, luân chuyển tiền tệ, hàng tồn kho, tình hình công nợ, cơ cấu vốn bằng tiền, … dưới dạng các báo cáo đa chiều tương tác cùng với biểu đồ trực quan.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Ngôn ngữ[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]AccNet sử dụng tiêu chuẩn Unicode, bảng mã quốc tế trong lưu trữ, hiển thị dữ liệu và báo cáo.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Tùy chọn 06 ngôn ngữ: Anh – Pháp – Hoa – Nhật – Việt – Hàn. [/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép chuyển đổi ngôn ngữ sử dụng một cách dễ dàng [/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Hoạt động trên mạng[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]AccNet được thiết kế có thể hoạt động trong hệ thống mạng cục bộ dùng khi doanh nghiệp có nhiều nhân viên kế toán cùng làm việc trên phần mềm. [/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Xử lý ngoại tệ và đồng tiền hạch toán[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]AccNet cho phép tùy chọn đồng tiền hạch toán theo yêu cầu của Doanh nghiệp.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép theo dõi sổ tiền mặt, tiền gửi, công nợ theo nguyên tệ gốc và tiền hạch toán đồng thời.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Xử lý nhiều số liệu[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]AccNet cho phép mở vô hạn số liệu mới.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Tính năng<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]AccNet được thiết kế sao cho người dùng khi nhập liệu tránh được nhiều sai sót. Người dùng nhập liệu vào hệ thống thông qua các chương trình nhập liệu khi có các nghiệp vụ kế toán phát sinh như: Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu chuyển kho Hoá đơn bán hàng,...
[/FONT][FONT=&quot]Nguyên tắc là nhập liệu một lần bắt đầu từ chứng từ gốc, hệ thống sẽ tự động ghi vào sổ cái và các sổ chi tiết một cách thích hợp.
Màn hình nhập liệu được thiết kế một cách thống nhất trong toàn hệ và theo kiểu "tương tác": Khi người dùng nhập thông tin chưa hợp lệ, hệ sẽ thông báo và yêu cầu người dùng kiểm tra lại. Sau khi số liệu hợp lệ, hệ mới cho phép ghi nhận vào số liệu chung của hệ thống. Các nghiệp vụ kế toán sẽ được ghi nhận vào hệ thống ngay khi nó phát sinh, các số dư tài khoản, trị tồn kho,... sẽ được cập nhật tức thì khi đã chấp nhận ghi sổ. Nhờ đó, bất kỳ lúc nào, hệ cũng có thể cho biết số dư hiện thời của các tài khoản, lượng tồn kho của vật tư, số dư công nợ của khách hàng,...
[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Hệ thống báo cáo[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Hệ thống báo cáo của AccNet được phân thành bốn loại:
Báo cáo phải nộp cho cơ quan thuế.
Các báo cáo chi tiết nhằm phản ánh các hoạt động chi tiết của kế toán như kế toán tiền mặt, vật tư, hàng hoá, công nợ,...
Các báo cáo tài chính nhằm cho biết tình hình hoạt động tổng quát của toàn doanh nghiệp.
Các báo cáo cung cấp thông tin nhanh cho nhà quản trị dưới dạng các báo cáo đa chiều tương tác.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]Hoạt động trên mạng[/FONT][FONT=&quot]
AccNet được thiết kế có thể hoạt động trong hệ thống mạng cục bộ. Khi bạn có hơn một người làm kế toán, bạn cần sử dụng phiên bản AccNet hoạt động trên mạng. Số liệu của hệ thống AccNet sẽ cài đặt trên máy chủ (server). Mỗi máy trạm làm việc sẽ cài AccNet.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot] <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Hệ thống bảo mật[/FONT][FONT=&quot]
AccNet là một hệ thống có bảo mật. Chỉ các người dùng đã có đăng ký sử dụng mới có thể truy nhập vào hệ. Hệ thống AccNet cần có một Quản trị viên hệ thống để quản lý người dùng cũng như quyền hạn sử dụng của từng người dùng trên từng phần hành của hệ thống AccNet.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Mỗi người dùng đều được cấp một tài khoản sử dụng hệ thống, bao gồm Tên đăng ký và Mật khẩu.
Mỗi thành viên trong tổ chức có thể được sắp xếp vào một nhóm người dùng, bằng cách này, bạn có thể tổ chức nhóm người dùng theo cách phân nhóm theo nghiệp vụ.
Danh sách người dùng sau đó sẽ đặt vào trong các nhóm tương ứng.
[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Mỗi khi hệ thống được khởi động, một cửa sổ đăng ký sẽ hiện ra yêu cầu nhập vào tên và mật khẩu. Hệ thống chỉ có thể tiếp tục khi tên và mật khẩu nhập vào là hợp lệ.
Quyền hạn sử dụng từng phần hành trong hệ thống AccNet do Quản trị viên của hệ thống qui định. Ví dụ, nếu người dùng A được qui định chỉ có thể tham khảo phiếu thu thì khi đăng ký vào hệ thống AccNet với tài khoản của người dùng này, ta không thể nào cập nhật (thêm, sửa, xóa) phiếu thu được.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Ngoài ra, trong khi đang sử dụng hệ thống AccNet, nếu người dùng bận công tác đột xuất trong thời gian ngắn, có thể cho hệ thống tạm ngưng (không thoát khỏi hệ thống). Cửa sổ tạm dừng sẽ xuất hiện yêu cầu nhập vào tên và mật khẩu ban đầu khi khởi động hệ thống AccNet. Do đó, chỉ có nhân viên đó mới có thể cho hệ thống tiếp tục hoạt động được thôi.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Hệ thống tài khoản sử dụng[/FONT][FONT=&quot]
Khi cài đặt hệ thống AccNet, một hệ thống tài khoản theo chế độ kế toán mới nhất sẽ có sẵn trong hệ thống, tuy nhiên bạn có thể tự khai báo thêm các tài khoản sử dụng hoặc mở tiếp tài khoản chi tiết theo nhu cầu riêng của đơn vị mình.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot] <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Xử lý ngoại tệ và đồng tiền hạch toán[/FONT][FONT=&quot]
Chương trình AccNet cho phép tùy chọn đồng tiền hạch toán theo yêu cầu của Doanh nghiệp thông qua việc xây dựng một danh mục nguyên tệ và lựa chọn đồng tiền hạch toán dựa vào danh mục đã xây dựng.
Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi nhận vào sổ kế toán bằng đồng tiền hạch toán. Mọi loại tiền tệ phát sinh khác với đồng tiền hạch toán, AccNet xem như là nguyên tệ gốc. Trường hợp có phát sinh đồng tiền khác đồng tiền hạch toán, người dùng sẽ nhập tỷ giá quy đổi về đồng tiền hạch toán để ghi nhận nghiệp vụ.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Ghi sổ[/FONT][FONT=&quot]
Các nghiệp vụ tạo ra đều ở tình trạng chưa ghi sổ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn sổ sách.
Một người dùng sẽ được cấp quyền cho phép chạy chức năng ghi sổ vào mỗi một chu kỳ nào đó. Các nghiệp vụ chưa ghi sổ sẽ không ảnh hưởng đến các báo cáo tài chính.
Khi việc ghi sổ thành công, số dư công nợ, tiền, kho hàng, … sẽ được tính toán lại dựa trên các nghiệp vụ phát sinh tương ứng.[/FONT][FONT=&quot] <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Ngôn ngữ sử dụng[/FONT][FONT=&quot]
AccNet cho phép chuyển đổi ngôn ngữ sử dụng một cách dễ dàng. Người sử dụng chỉ cần nhấn phím nóng F12 và chọn ngôn ngữ sử dụng, chương trình sẽ tự động chuyển đổi hoàn toàn từ giao diện đến báo cáo theo ngôn ngữ lựa chọn của người dùng trên máy của họ.
Điều này rất có ích khi công ty có nhiều người sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau cùng sử dụng trên hệ thống. Các máy có thể có giao diện và ngôn ngữ hiển thị khác nhau.
AccNet sử dụng tiêu chuẩn Unicode, bảng mã quốc tế trong lưu trữ, hiển thị dữ liệu và báo cáo. [/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Với hỗ trợ của kiểu mã hoá Unicode, trên một nội dung dữ liệu, bạn có thể nhập nhiều ngôn ngữ trên cùng một ô nhập liệu, điều này rất có ích đối với các Công ty đa quốc gia.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Phiên bản bạn đã sử dụng hỗ trợ sẵn 04 ngôn ngữ: Việt – Anh – Hoa – Nhật.
Việc bổ sung thêm một ngôn ngữ mới rất nhanh chóng – Khi có yêu cầu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để bổ sung.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Sáu phân hệ chính[/FONT][FONT=&quot]
AccNet cung cấp sáu phân hệ chính dùng để xử lý tất cả nghiệp vụ phát sinh.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]

 • [FONT=&quot]Quản lý Vốn bằng tiền[/FONT][FONT=&quot]
  Quản lý các nghiệp vụ về tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các nghiệp vụ chuyển tiền, thanh toán của khách hàng, chi trả nhà cung cấp, thanh toán tạm ứng, chi tiền tạm ứng, ….[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
 • [FONT=&quot]Mua hàng và nợ phải trả nhà cung cấp[/FONT][FONT=&quot]
  Quản lý các nghiệp vụ mua hàng, nhập khẩu hàng, nhận dịch vụ, trả hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp ….[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
 • [FONT=&quot]Bán hàng và nợ phải thu của khách hàng[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Quản lý các nghiệp vụ bán hàng, cung cấp dịch vụ, xử lý trả hàng, công nợ phải thu nhân viên, khách hàng ….[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
 • [FONT=&quot]Hàng tồn kho[/FONT][FONT=&quot]
  Quản lý các nghiệp vụ nhập xuất, điều chuyển hàng hoá nội bộ….[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]

 • [FONT=&quot]Kế toán tổng hợp[/FONT][FONT=&quot]
  Quản lý tất cả các nghiệp vụ khác như hạch toán tiền lương, cấn trừ công nợ, phân bổ, kết chuyển chi phí cuối kỳ, các bút toán thường xuyên, …. [/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Hệ thông tin lãnh đạo[/FONT][FONT=&quot]
Cung cấp các thông tin cô đọng về tình hình dòng tiền, hàng tồn kho, công nợ phải thu, phải trả, doanh số bán hàng, chi phí …. Kết hợp với hệ thống biểu đồ trực quan giúp lãnh đạo Doanh nghiệp có thông tin kịp thời, hỗ trợ ra quyết định[/FONT]
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
A Dịch vụ cài đặt và hỗ trợ các phần mềm thiết kế 3D – 2D Kỹ thuật 0
C Phần mềm kế toán CADS 2008 Miễn phí Thông tin thuế 0
S Phần mềm kế toán DMA.Net 2010 - download ngay! Thông tin thuế 0
bachsa Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" Thông tin thuế 0
bachsa Phần mềm kế toán asiasoft Thông tin thuế 0
bachsa Phần mềm kế toán Metadata Accounting Thông tin thuế 0
bachsa Giáo trình hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán máy, kế toán doanh nghiệp Misa Kiến thức Kế toán 1
bachsa Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA-SME 7.9 Thông tin thuế 0
bachsa Phần mềm kế toán ESoft Financials Thông tin thuế 0
D Phần mềm kế toán Tony Accounting Thông tin thuế 0
bachsa Phần mềm kế toán Fast Accounting Thông tin thuế 7
bachsa Phần mềm Kế Toán Việt Nam, phiên bản KTVN 9.09+ Kiến thức Kế toán 0
A [Phần mềm] Khám phá ngay phần mềm quản lý, ẩn comment Fanpage Facebook tốt nhất Website - Blog 0
A [Phần mềm] Nắm bắt đơn hàng dễ dàng hơn với phần mềm quản lý Page Abit Website - Blog 0
A [Phần mềm] Nắm bắt đơn hàng dễ dàng hơn với phần mềm quản lý Page Abit Website - Blog 0
A [Khác] Điểm mặt các phần mềm ẩn comment page Facebook đáng dùng nhất Website - Blog 0
A [Phần mềm] Điểm mặt các phần mềm ẩn comment page Facebook đáng dùng nhất Website - Blog 0
A [Sản Phẩm] Lợi ích khi sử dụng phần mềm bán hàng Abit Website - Blog 0
A [Phần mềm] Tăng tỷ lệ đơn thành công với phần mềm quản lý abitstore Website - Blog 0
A [Khác] Vì sao nên sử dụng phần mềm Abit Website - Blog 0
A [Phần mềm] Kinh doanh dễ dàng hơn với phần mềm quản lý tin nhắn Abit Website - Blog 0
H [Phần mềm] Phần mềm quản lý Cafe, Nhà Hàng, Quán Bar QUẢNG CÁO - RAO VẶT 32
C [Đà Nẵng] Khu Công nghệ thông tin - Khát vọng công nghiệp phần mềm Đà Nẵng Tin tức 24h 0
A Học chạy phần mềm iphone 2g,3g,3gs,4g Máy tính - Điện thoại 0
N [Văn phòng] Bán phần mềm đăng tin lên top google Nhà đất Đà Nẵng 22
C [Nhà Đất] Sửa chữa,cài đặt phần mềm cho PCLaptop tai HN QUẢNG CÁO - RAO VẶT 53
C [Nhà Đất] Sửa chữa,cài đặt phần mềm cho PCLaptop tai HN QUẢNG CÁO - RAO VẶT 68
M Unlock iphone 3g,4,4s chuyên nghiệp bằng phần mềm - Laptop One Máy tính - Điện thoại 9
N [Kiến thức] Phần mềm phân tích chứng khoán chuyên sâu stoxpro3.5 Chứng khoán Đà Nẵng 1
W Orbit Downloader 4.0: Thêm tính năng tìm phiên bản mới cho các phần mềm Thủ thuật - Mẹo vặt 0
H [Phần mềm] Miễn phí demo phần mềm Quản lý Khách Sạn Website - Blog 3
BNN [Sản Phẩm] Phần mềm AutoCAD 2012 tại Đà Nẵng và Miền trung NHAN SON COMPANY 0
BNN [Sản Phẩm] Phần mềm BKAV Pro tại Đà Nẵng và Miền trung NHAN SON COMPANY 0
BNN [Sản Phẩm] Phần mềm Kaspersky 2013 tại Đà Nẵng và Miền trung NHAN SON COMPANY 0
BNN [Sản Phẩm] Phần mềm Bản quyền Microsoft tại Đà Nẵng và Miền trung NHAN SON COMPANY 0
G Nghiệp vụ quản lý giao nhận vận tải quốc tế - Thực hành thành thạo phần mềm SMS Giáo dục - Việc làm 3
BNN [Công nghệ] Đà Nẵng với phần mềm mã nguồn mở Tin tức 24h 0
V Phần mềm đo nhiệt độ cpu và gpu : Speedfan Software 1
P [Nhà Đất] Phần mềm spam email hàng loạt và tìm kiếm địa chỉ email QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
R English Tooltip 3.0 - 1 phần mềm học từ vựng tiếng anh ! CLB Tiếng Anh 0
I [Nhà Đất] Phần mềm đăng tin up tin (post bài) tự động tốt nhất ! - 02/08/2011 QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
S [Nhà Đất] Phần mềm seo google miễn phí,phần mềm seo web,phần mềm đăng tin miễn phí QUẢNG CÁO - RAO VẶT 34
BNN [Kinh tế] Đà Nẵng phát hiện 2 công ty xài phần mềm “chùa” Tin tức 24h 0
M Tìm phần mềm dạy tiếng trung CLB Tiếng Trung 0
BNN [Doanh nghiệp] Đà Nẵng: Công nhận Công viên phần mềm là Khu CNTT tập trung Tin tức 24h 2
G Phần mềm hiển thị file ẩn do virut Kho download 3
M Phần mềm hỗ trợ phân tích chứng khoán chuyên nghiệp và hỗ trợ đầu tư cho doanh Kiến thức kinh doanh 1
M Phần mềm hỗ trợ phân tích chứng khoán chuyên nghiệp Chứng khoán Đà Nẵng 2
W Hot phần mềm xem TV hơn 1000 kênh trên thế giới ! Kho download 0
thuytien155 Annotated Chinese Reader - Phần mềm đọc và dịch văn bản tiếng Trung CLB Tiếng Trung 1

Similar threads

Top