Năm 2010: dừng miễn, giảm thuế

bachsa

Moderator
Năm 2010: dừng miễn, giảm thuế

Nội dung này được khẳng định tại Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ vừa mới ban hành Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp phấn đấu giảm bội chi ngân sách Nhà nước năm 2010 theo hướng tăng thu ngân sách, chống thất thu, triệt để tiết kiệm chi nhưng không cắt giảm chi ngân sách đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt.

devyrs2ojn36kygufcvb.jpg


Năm 2010, dừng thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế đã áp dụng trong năm 2009; tiếp tục thực hiện dãn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng dệt may, da, giày, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong quý I/2010.


Nguồn: Thuvienphapluat
 

Facebook Comment

Top