Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng ...

bachsa

Moderator
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
Ngày 17/5/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Theo đó, đối tượng nộp phí, lệ phí phải nộp toàn bộ số tiền phí, lệ phí theo mức thu quy định, cụ thể như sau: Phí thẩm định cấp giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ khử trùng, xử lý vật liệu của máy gia tốc là 30.000.000 đồng/1 máy; thiết bị dùng nguồn phóng xạ là 35.000.000 đồng/1 thiết bị. Phí thẩm định cấp giấy phép máy gia tốc sử dụng trong sản xuất chất phóng xạ và máy gia tốc khác là 15.000.000 đồng/1 máy. Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ sử dụng trong y tế như thiết bị X-quang chụp răng, thiết bị X-quang chụp vú; thiết bị X-quang di động là 1.500.000 đồng/1 thiết bị; thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường, thiết bị đo mật độ xương là 2.000.000 đồng/1 thiết bị; thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình là 4.000.000 đồng/1 thiết bị. <o:p></o:p>

Thông tư quy định phí thẩm định cấp giấy phép sản xuất chất phóng xạ là 50.000.000 đồng/cơ sở; phí thẩm định cấp giấy phép chế biến chất phóng xạ là 20.000.000 đồng/1 cơ sở. Phí thẩm định để cấp giấy phép cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ; cơ sở xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ có hoạt độ lớn hơn 10.000 lần mức miễn trừ là 20.000.000 đồng/1 cơ sở….<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Cũng theo Thông tư, phí, lệ phí là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước; cơ quan thu phí, lệ phí được trích 85% số tiền phí thu được trước khi nộp ngân sách nhà nước để trang trải các chi phí cho việc thực hiện công việc thẩm định và thu phí theo những nội dung, công việc được quy định cụ thể tại Thông tư.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký./.


Nguồn: Botaichinh
 

Facebook Comment

Top