KỊCH BẢN TỔNG THỂ CHƯƠNG TRÌNH Ver 2.0

tulip6193

Moderator
<o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" name="country-region"></o:smarttagtype><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" name="place"></o:smarttagtype><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->​
<table class="MsoNormalTable" style="width: 513pt; margin-left: -0.3in; border-collapse: collapse;" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="684"> <tbody><tr style="height: 45.2pt;"> <td colspan="5" style="width: 513pt; padding: 0in 5.4pt; height: 45.2pt;" width="684" nowrap="nowrap">
KỊCH BẢN TỔNG THỂ CHƯƠNG TRÌNH<o:p></o:p>
Đêm hội Trung Thu Yêu Thương<o:p></o:p>
</td> </tr> <tr style="height: 5pt;"> <td style="width: 45pt; padding: 0in 5.4pt; height: 5pt;" width="60" nowrap="nowrap">
<o:p> </o:p>

</td> <td style="width: 81pt; padding: 0in 5.4pt; height: 5pt;" width="108" nowrap="nowrap">
<o:p> </o:p>

</td> <td style="width: 225pt; padding: 0in 5.4pt; height: 5pt;" width="300" nowrap="nowrap">
<o:p> </o:p>

</td> <td style="width: 81pt; padding: 0in 5.4pt; height: 5pt;" width="108" nowrap="nowrap">
<o:p> </o:p>

</td> <td style="width: 81pt; padding: 0in 5.4pt; height: 5pt;" width="108" nowrap="nowrap">
<o:p> </o:p>

</td> </tr> <tr style="height: 31.65pt;"> <td style="width: 45pt; border: 1pt solid windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(51, 102, 255); padding: 0in 5.4pt; height: 31.65pt;" width="60">
TT<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(51, 102, 255); padding: 0in 5.4pt; height: 31.65pt;" width="108">
Thời gian<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 225pt; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(51, 102, 255); padding: 0in 5.4pt; height: 31.65pt;" width="300">
Nội dung<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(51, 102, 255); padding: 0in 5.4pt; height: 31.65pt;" width="108">
<o:p> </o:p>
Phụ Trách<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(51, 102, 255); padding: 0in 5.4pt; height: 31.65pt;" width="108">
Ghi chú<o:p></o:p>
</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;"> <td colspan="3" style="width: 351pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(153, 204, 255); padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="468" nowrap="nowrap"> Công tác chuẩn bị<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(153, 204, 255); padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="108" nowrap="nowrap">
<o:p> </o:p>

</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(153, 204, 255); padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="108" nowrap="nowrap">
<o:p> </o:p>

</td> </tr> <tr style="height: 33pt;"> <td style="width: 45pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; height: 33pt;" width="60" nowrap="nowrap">
1<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 33pt;" width="108">
15:00-17:30

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--><o:p></o:p>
</td> <td style="width: 225pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 33pt;" width="300" nowrap="nowrap">
Treo lắp<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 33pt;" width="108" nowrap="nowrap">
Ban Hậu Cần<o:p></o:p>
</td> <td rowspan="2" style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 33pt;" width="108" nowrap="nowrap">
<o:p> </o:p>

</td> </tr> <tr style="height: 31.5pt;"> <td style="width: 45pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; height: 31.5pt;" width="60" nowrap="nowrap">
2<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 31.5pt;" width="108">
21:30-22:00

<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--><o:p></o:p>
</td> <td style="width: 225pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 31.5pt;" width="300" nowrap="nowrap">
Tháo dỡ<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 31.5pt;" width="108" nowrap="nowrap">
Ban Hậu Cần<o:p></o:p>
</td> </tr> <tr style="height: 17.25pt;"> <td colspan="3" style="width: 351pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(153, 204, 255); padding: 0in 5.4pt; height: 17.25pt;" width="468" nowrap="nowrap"> Chính thức đi vào chương trình với đầy đủ ban ngành,<o:p></o:p>
khách mời,các anh chị và em nhỏ.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(153, 204, 255); padding: 0in 5.4pt; height: 17.25pt;" width="108" nowrap="nowrap">
<o:p> </o:p>

</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(153, 204, 255); padding: 0in 5.4pt; height: 17.25pt;" width="108" nowrap="nowrap">
<o:p> </o:p>

</td> </tr> <tr style="height: 55.05pt;"> <td rowspan="2" style="width: 45pt; border-width: medium 1pt; border-style: none solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext; padding: 0in 5.4pt; height: 55.05pt;" width="60">
1<o:p></o:p>
</td> <td rowspan="2" style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 55.05pt;" width="108">
14:00: – 17:00<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 225pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 55.05pt;" width="300"> 1(A) Hướng dẫn các em làm lồng đèn và đầu lân.<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt medium medium; border-style: none solid none none; border-color: -moz-use-text-color windowtext -moz-use-text-color -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 55.05pt;" width="108" nowrap="nowrap"> Ban Quản Trò<o:p></o:p>
</td> <td rowspan="2" style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 55.05pt;" width="108"> Địa điểm:<o:p></o:p>
Nhà tình thương số 3<o:p></o:p>
</td> </tr> <tr style="height: 43.8pt;"> <td style="width: 225pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 43.8pt;" width="300"> 1(B) Chơi trò chơi nhỏ<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 43.8pt;" width="108" nowrap="nowrap"> Ban Quản Trò<o:p></o:p>
</td> </tr> <tr style="height: 89.7pt;"> <td rowspan="2" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; height: 89.7pt;">
2<o:p></o:p>
</td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 89.7pt;"> 18:30-19:00<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 225pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 89.7pt;" width="300"> 2(A)-Tiếp đón các ban ngành,khách mời.<o:p></o:p>
+Ổn định tổ chức:<o:p></o:p>
-Di chuyển<o:p></o:p>

-Hoàn thành bố trí thiết bị,đạo cụ<o:p></o:p>

-Sắp xếp vị trí,chỗ ngồi cho các em và người lớn.<o:p></o:p>

</td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 89.7pt;"> Các Tiểu Ban cùng phối hợp thực hiện.<o:p></o:p>
</td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 89.7pt;"> Địa điểm:<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ngoài trời hoặc
Nhà thi đấu thể thao.
(Thời tiết xấu.)<o:p></o:p>
</td> </tr> <tr style="height: 17.25pt;"> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 17.25pt;"> 19:00<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 225pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 17.25pt;" width="300"> 2(B).Văn nghệ mở màn<o:p></o:p>
-Nhạc kịch<o:p></o:p>
</td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 17.25pt;"> Hội ẩm thực- DNG<o:p></o:p>
</td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 17.25pt;"> <o:p> </o:p>
</td> </tr> <tr style="height: 17.25pt;"> <td style="width: 45pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; height: 17.25pt;" width="60">
3<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 17.25pt;" width="108"> 19:10-19:20<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 225pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 17.25pt;" width="300"> -Tuyên bố lý do của chương trình.(2p)<o:p></o:p>
-Giới thiệu các vị khách mời.( 3p)<o:p></o:p>
-Đại diện Ban tổ chức phát biểu(2p) <o:p></o:p>
-Đại diện của các đơn vị tham gia lên phát biểu.(3p)<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
</td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 17.25pt;"> MC <o:p></o:p>
</td> <td rowspan="5" style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 17.25pt;" width="108"> <o:p> </o:p>
</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;"> <td style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;">
4<o:p></o:p>
</td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;"> 19:20-19:25<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 225pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="300">
Tam ca nữ:Ông Bụt<o:p></o:p>
</td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;"> The Sun (nữ)<o:p></o:p>
</td> </tr> <tr style="height: 48pt;"> <td rowspan="2" style="width: 45pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; height: 48pt;" width="60">
5<o:p></o:p>
</td> <td rowspan="2" style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 48pt;" width="108">
19h25-19:40<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 225pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 48pt;" width="300"> 5(A) Hát nhảy phụ họa:Ánh Trăng trẻ thơ<o:p></o:p>
+Chị Hằng,chú Cuội xuất hiện.(5 phút)<o:p></o:p>
</td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 48pt;"> DNG<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
</td> </tr> <tr style="height: 18.65pt;"> <td style="width: 225pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 18.65pt;" width="300">
5(B) Múa Lân +Chú Cuội <o:p></o:p>
(10 phút)<o:p></o:p>
</td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 18.65pt;"> Anh chị và các em nhỏ.<o:p></o:p>
</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;"> <td style="width: 45pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="60">
6<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="108">
19:40-19:50<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 225pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="300">
Hát:<o:p></o:p>
-******
-******
</td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;"> Bé Hoài Băng<o:p></o:p>
</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;"> <td style="width: 45pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="60">
7<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="108">
19:50-20:00<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 225pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="300">
Hát:<o:p></o:p>
-******
-
******
</td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;"> CLB Ghita<o:p></o:p>
(svdanang.com)<o:p></o:p>
</td> <td style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;"> <o:p> </o:p>
</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;"> <td style="width: 45pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="60">
8<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="108">
20:00-20:45<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 225pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="300">
Gameshow:Rung chuông vàng(Bao gồm phần chơi cứu trợ và tiết mục văn nghệ):<o:p></o:p>
-Vòng 1<o:p></o:p>
-Trò chơi ăn bánh tráng(10 phút)<o:p></o:p>
-Đơn ca( do Khôi thể hiện)(5 phút)<o:p></o:p>
-Vòng 2<o:p></o:p>
-Nhóm The Sun(<st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region>):<o:p></o:p>
Ước mơ cho ngày mai(5 phút)<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="108">
Ban quản trò,MC,Cuội,Hằng Nga<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="108">
<o:p> </o:p>

</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;"> <td colspan="3" style="width: 351pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(153, 204, 255); padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="468" nowrap="nowrap"> Liên hoan trao quà bánh<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(153, 204, 255); padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="108" nowrap="nowrap">
<o:p> </o:p>

</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(153, 204, 255); padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="108">
<o:p> </o:p>

</td> </tr> <tr style="height: 19.5pt;"> <td style="width: 45pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; height: 19.5pt;" width="60">
8<o:p></o:p>
</td> <td colspan="2" style="width: 4.25in; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 19.5pt;" width="408">
BTC trao quà cho các em<o:p></o:p>
(Bao gồm bánh kẹo + phần quà cho các em được giải thưởng trong các trò chơi trước đó)<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 19.5pt;" width="108" nowrap="nowrap">
BTC +<o:p></o:p>
Ban hậu cần<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 19.5pt;" width="108">
20 phút<o:p></o:p>
</td> </tr> <tr style="height: 17.25pt;"> <td style="width: 45pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt; height: 17.25pt;" width="60">
9<o:p></o:p>
</td> <td colspan="2" style="width: 4.25in; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 17.25pt;" width="408">
Các em nhỏ rước đèn quanh khu vực tổ chức<o:p></o:p>
(trên nền nhạc Tết Trung Thu)<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 17.25pt;" width="108" nowrap="nowrap">
Ban quản trò<o:p></o:p>
+Ban hậu cần<o:p></o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt; height: 17.25pt;" width="108">
Tính toán thời gian để 9h30 kết thúc.<o:p></o:p>
</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;"> <td colspan="3" style="width: 351pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(153, 204, 255); padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="468" nowrap="nowrap"> <o:p> </o:p>
</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(153, 204, 255); padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="108" nowrap="nowrap">
<o:p> </o:p>

</td> <td style="width: 81pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(153, 204, 255); padding: 0in 5.4pt; height: 15.75pt;" width="108">
<o:p> </o:p>

</td> </tr> </tbody></table>
<o:p> </o:p>

******:Các tiết mục để trống nội dung sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.
DNG,17/08/2010

TM.BTC
Trân trọng thông báo!
<o:p> </o:p>
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Similar threads

Top