Đề thi thử tiếng anh trình độ A( 25 câu, 30 phút )

kienthao321

New member
Đây là bài thi thử tiếng anh trình độ A, 25 câu trong 35 phút. Ở đây ko có thời gian vì mình lấy ở forum khác, ai thích test có thời gian thì vào : edu.unnet.vn
Ở đây sau khi bạn trả lời xong sẽ cập nhật ngay đáp án và tính điểm cho bạn, vì vậy bạn hãy tạo 1 tài khoản mất khoảng 2 phút và test bài theo ý bạn nha

1.My brother..........the answer to the question.


a. knowing
b. know
c. knows
d. is known


2.We can't come because we..............badminton this afternoon.


a. are playing
b. played
c. have played
d. playing

3.Will you..........take a holiday this year?


Select one:
a. be able to
b. can
c. able to
d. be capable to

4.The movie lasted so....................that several people fell asleep.


a. long
b. far
c. clear
d. well

5.How many hours a day do you.......TV?


a. see
b. look
c. turn
d. watch

6.John moved away three weeks...............


a. ago
b. over
c. since
d. before

7.I told them about the story, but..............listened.


a. somebody
b. anyone
c. anybody
d. nobody

8.Their office is not..............for them to work comfortably.


a. enough large
b. enough
c. large
d. large enough

9.Do you think Tom...............to take this jacket? It might rain.


a. has
b. should
c. need
d. must

10.I haven't seen him.................he got married.


a. since
b. although
c. before
d. until

11.They made..............them everything.


a. him to tell
b. that he told
c. him tell
d. him telling

12.That's what I would like..........Christmas.


a. on
b. in
c. at
d. for

13.Would you like...........fruit juice?


a. some
b. many
c. a few
d. any

14.We don't need.....................money to buy that book.


a. many
b. a lot
c. a few
d. much

15. It is such a.....................shop.


a. nice little village
b. little nice village
c. little village nice
d. nice village little

16.What.........when I saw you? - I was on my way home.


a. were you doing
b. are you doing
c. did you do
d. you did

17.Where are the.........? - On the table.


a. children their books
b. books' children
c. childrens' books
d. children's book

18.His father asked him to go and..................a bath.


a. wash
b. have
c. do
d. make

19.We...............her a happy birthday.


a. told
b. wished
c. wanted
d. said

20.If you..................your passport, you'll be in trouble.


a. will lose
b. would lose
c. lost
d. lose
In this section you will find after the reading passage a number of questions of unfinished statements about the passage , each with four suggested answers or ways of finishing . You must choose the one which you think fits best

A month ago I had no idea that on a Saturday afternoon in November I'd be hanging 30 metres above the ground and enjoying it. Now I looked down at the river far below me, and realised why people love rock-climbing.
My friend Matt and I had arrived at the Activity Centre on Friday evening. The accommodation wasn't wonderful, but we had everything we needed (beds, blankets, food), and we were pleased to be out of the city and in the fresh air.
On Saturday morning we met the other ten members of our group. Cameron had come along with two friends, Kevin and Simon, while sisters Carole and Lynn had come with Amanda. We had come from various places and none of us knew the area.
We knew we were going to spend the weekend outdoors, but none of us was sure exactly how. Half of us spent the morning caving while the others went rock-climbing and then we changed at lunchtime. Matt and I went to the caves first. Climbing out was harder than going in, but after a good deal of pushing, we were out at last-covered in mud but pleased and excited by what we'd done21. What is the writer trying to do in the text?

a. describe some people she met
b. explain how to do certain outdoor sports
c. say how she spent some free time
d. advertise the Activity Centre

22.What can the reader learn from the text?


a. what sort of activities you can experience at the Centre.
b. which time of year is best to attend the Centre.
c. when to depend on other people at the Centre
d. how to apply for a place at the Centre

23.How do you think the writer might describe her weekend?


a. relaxing
b. frightening
c. unpleasant
d. interesting

24.What do we learn about the group?


a. Some of them had been there before.
b. They had already chosen their preferred activities
c. They came from the same city
d. Some of them already knew each other

25.Which of the following advertisements describes the Activity Centre?


Select one:
A. A. ACTIVITY CENTRE. Set in beautiful countryside. Accommodation and meals provided. Make up your own timetable - choose from a variety of activities (horse-riding, fishing, hill-walking, sailing, mountain-biking).
B. ACTIVITY CENTRE. Set in beautiful countryside. Accommodation provided. Work with a group - we show you a range of outdoor activities that you didn't realise you could do!
C. ACTIVITY CENTRE. Set in beautiful countryside. You can spend the day doing outdoor activities and we will find you accommodation with a local family.
D. ACTIVITY CENTRE. Set in beautiful countryside. Enjoy the luxury of our accommodation - each room has its own bathroom. Work with a group, or have individual teaching.

Test thêm tại: edu.unnet.vn unnet.vn
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
T [Cuộc thi ảnh] Cuộc Thi Ảnh Tháng 8 - Chủ đề MƯA CLB NHIẾP ẢNH ĐÀ NẴNG 0
prettyboy106 5 Bộ đề thi TOEIC sát thực tế nhất kèm đáp án + Audio Full (35$ --> Free) Kho download 0
B Nhiều lỗi trong đề thi ĐH môn tiếng Anh Tin tức 24h 1
bachsa Đáp án đề thi Đại Học khối A năm 2010 Tin tức 24h 0
Viết Sang [Tổng hợp] Đề thi lớp 10 Kiến thức phổ thông 0
samurai Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng2009 vẫn tồn đọng nhiều vấn đề gây phản cảm Tin tức 24h 0
samurai Tuyển tập đề thi xác suất thống kê Kiến thức phổ thông 0
N Đề thi văn học năm 2010 Truyện Cười 3
A [Phần mềm] Các vấn đề thường gặp khi kinh doanh đa kênh Website - Blog 0
C Bộ Xây dựng đề xuất cho phép DN xây căn hộ dưới 30 m2 Đầu tư Đà Nẵng 0
C [Đà Nẵng] Đề nghị Nhật Bản cho vay 150 triệu USD để nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa Tin tức 24h 0
C [Môi trường] Tuyên truyền thực hiện Đề án “Thu gom rác theo giờ” Tin tức 24h 0
C [Du lịch] Đà Nẵng: Ban hành Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc giai Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Rút lại đề xuất phạt xe không chính chủ Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng đề nghị một số báo cải chính về vụ cướp hoa Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Đi máy bay dịp Tết đề phòng mất trộm Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Đà Nẵng: Đề xuất giảm phần trăm chi trả BHYT Tin tức 24h 0
BNN [Xã hội] Đề xuất mở đường bay trực tiếp Đà Nẵng - Ukraine Tin tức 24h 0
BNN [Tin tức] Đề nghị bố trí ngân sách Trung ương cho dự án cầu Trần Thị Lý Dự án Đà Nẵng 0
BNN [Thương hiệu] TÌNH HUỐNG THƯƠNG HIỆU - Chuyên đề tổng hợp Xây dựng thương hiệu 50
BNN [Thương hiệu] Đo lường thương hiệu - Chuyên đề tổng hợp Xây dựng thương hiệu 24
BNN [Sổ tay] Thuật ngữ THƯƠNG HIỆU - Chuyên đề Xây dựng thương hiệu 28
mulove DIFC 2013 mang chủ đề 'Tình yêu sông Hàn' Tin tức 24h 0
BNN [Tin tức] Đề nghị công bố hai dự án bãi đỗ xe ngầm Dự án Đà Nẵng 0
O [Dịch Vụ] Nhận làm luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, tiểu luận, chuyên đề.... Giáo dục - Việc làm 0
BNN [Đà Nẵng] Đề nghị đăng ký quyền sở hữu công nghiệp cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý Tin tức 24h 0
BNN [Sự kiện] Đà Nẵng đề xuất đặt tên đường Trịnh Công Sơn Tin tức 24h 0
BNN [Sức khỏe] Hội nghị chuyên đề Nhi khoa TP. Đà Nẵng mở rộng lần 2 Tin tức 24h 0
BNN [Kinh tế] Đề xuất mở tuyến tàu biển Đông Phương - Đà Nẵng Tin tức 24h 0
BNN [Xã hội] 7 vấn đề cấp bách trong quản lý đô thị ở Đà Nẵng Tin tức 24h 0
BNN [Giáo dục] Đề nghị đình chỉ hai cơ sở đào tạo thạc sĩ chui Tin tức 24h 0
BNN [Đà Nẵng] Đề án đặt, đổi tên đường năm 2011 Tin tức 24h 0
bathien90dn [đề xuất ] Xin BQT hỗ trợ cho club kỹ năng mềm Kế toán - Tài chính 1
V [Sự kiện] Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo các vấn đề biển Đông Tin tức 24h 0
Viết Sang [Đà Nẵng] Xét duyệt đề cương đề “Xây dựng chính sách nhà ở cho hộ có thu nhập thấp” Tin tức 24h 0
F Vấn đề canon 600D giúp mình với nào.. CLB NHIẾP ẢNH ĐÀ NẴNG 4
khaidat Vấn đề về ảo hóa khi khôi phục sau thảm họa Thủ thuật - Mẹo vặt 0
B Hà Nội lập đề án nghiên cứu xây đường trên cao Tin tức 24h 0
T Video hài [vấn đề hôn nhân] Video-Clip vui 4
BNN [Đà Nẵng] Cây xanh đô thị - 7 năm với một đề án Tin tức 24h 0
Viết Sang [Camera Công Sở] Vấn đề tế nhị - Tập 2 Video-Clip vui 0
hoangbao5406 Vấn đề đá bóng !!! CLB THỂ THAO DNG 4
van_tram Vô Đề!!! Ảnh sáng tác của TV 8
bachsa Vấn đề Tâm Bệnh ở Người Cao Tuổi Kinh nghiệm - Chia sẻ 0
bachsa Hãy khêu gợi ở người cái ý tự muốn làm công việc mà chính ta đề nghị với họ Bài học cuôc sống 0
bachsa [Sổ tay] Vấn đề Thư viện - Sổ tay 0
bachsa Một số vấn đề dinh dưỡng liên quan khác Kiến thức phổ thông 1
bachsa Cách giao tiếp trong vấn đề tình dục và cách thương lượng với bạn tình? Kỹ năng mềm 0
bachsa Những vẫn đề có liên quan đến từng phần thân thể - Đầu Kiến thức phổ thông 0
bachsa Dinh dưỡng, thuốc men và các vấn đề khác - Làm gì để tránh ngộ độc thức ăn? Kiến thức phổ thông 44

Similar threads

Top