Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

bachsa

Moderator
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Danh sách thành viên và nguồn vốn đóng góp thực tế ủng hộ cho kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Vốn ban đầu của DNG:........ 1.000.000 VND
___________________________________________ 1,000,000VND

Danh sách thành viên đóng góp hoàn vốn (sẽ hoàn trả ngày: 25/09/2010
)

01.hung797 .................... 500,000 VND(Đã hoàn trả)
02.HQHLINKS ....................1,000,000 VND (Đã hoàn trả)
03.S_T...........................500,000 VND(Đã hoàn trả)
04.Minhphuc ....................20,000,000 VND (Đã hoàn trả)
05.Rcp .........................1,000,000 VND Đã hoàn trả - Gửi cho Binho chuyển dùm)
06.Người ẩn danh..............10,000,000 VND (Đã hoàn trả)
______________________________________________ 33,000,000VND

Danh sách thành viên đóng góp không hoàn vốn

01.heoconrom ................... 200,000 VND (P.A. 1):-dc/
02.Huế Xưa ................... 2,000,000 VND
03._NyK_ ....................... 100,000 VND
04.tulip6193 .................... 50,000 VND
05.megaboy_dn .................... 100,000 VND
06.thachthao0710 .................. 100,000 VND
07.lionking01 ...................... 100,000 VND
08.tinhkhucvang .................... 100,000 VND
09.HQHLINKS ...................... 200,000 VND
10.nguy3nga ....................... 50,000 VND
11.Viết Sang ...................... 100,000 VND
12.Toiyeudanang .................... 500,000 VND
13.Marlboro và 3 người bạn của mình........ 200,000 VND
14.tlh ........................... 200,000 VND
15.S_T........................... 200,000 VND
16.sepultura....................... 300,000 VND
17.zheng she ren..................... 50,000 VND
18.heosua..........................100,000 VND
19.degiocuondi.......................100,000 VND
20.van_tram......................... 50,000 VND
21.dinhngoc.........................100,000 VND
22.Rcp ..........................2,000,000 VND
23.Bạn của binho243 .................50,000 VND
24.<!------------ / Level System ------------> thao90.......................... 50,000 VND
25.<!------------ / Level System ------------> thuytien155.......................200,000 VND
26. Mixlife........................50,000 VND
27. Chit2510........................200,000 VND
28. m2kq..........................100,000 VND


__________________________________________ 7,550,000VND


Số tiền Bạch sa tạm giữ là:__________________41,550,000VND

Bạch Sa sẽ cập nhật thường xuyên, tùy thuộc vào từng thời điểm đón nhận sự hỗ trợ từ phía các anh chị cùng các bạn cho chương trình mà số tiền trên sẽ thay đổi sát theo thực tế.

Thân mến!


 
Sửa lần cuối:

bachsa

Moderator
Ðề: Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn l

Danh sách thành viên đăng ký hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng".

Danh sách thành viên đóng góp có hoàn vốn (sẽ hoàn trả ngày: 25/09/2010)
01. HQHLINKS .............................. 1.000,000 VND(*) (P.A. 2):-dc/
02. hung797 ................................500,000 VND(*)
03.S_T.................................500,000 VND(*)
03.Rcp................................1,000,000 VND(*)
03.minhphuc............................20,000,000 VND(*)

__________________________________________________________________23,000,000VND

Danh sách thành viên đóng góp không hoàn vốn
01. heoconrom ....................... 200,000 VND(*) (P.A. 1):-dc/
02.Huế Xưa ........................ 2,000,000 VND(*)
03. HQHLINKS ........................ 200,000 VND(*)
04. megaboy_dn .......................100,000 VND(*)
05. _NyK_ ............................100,000 VND(*)
06. heosua .......................... 100,000 VND(*)
07. tulip6193 .........................50,000 VND(*)
08.lionking01 ....................... 100,000 VND(*)
09.tinhkhucvang ..................... 100,000 VND(*)
10.thachthao0710 .................... 100,000 VND(*)
11.nguy3nga .......................... 50,000 VND(*)
12.Viết Sang ........................ 100,000 VND(*)
13.Toiyeudanang ......................... 500,000 VND(*)
14.Marlborovà 3 người bạn của mình.............. 200,000 VND(*)
15.tlh ................................... 200,000 VND(*)
16.S_T.................................... 200,000 VND(*)

17.degiocuondi ....................... 100,000 VND(*)
18.sepultura .......................... 300,000 VND(*)
19.zheng she ren .......................... 50,000 VND(*)
20.van_tram ............................. 50,000 VND(*)
21.Rcp .............................. 2,000,000 VND(*)
22.dinhngoc ............................. 100,000 VND(*)
23. Bạn binho243 ..............................50,000 VND(*)


________________________________________________________________6.950,000VND


Tổng cộng: ........................................ 29,950,000 VND

Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"
news.gif
 
Sửa lần cuối:

bachsa

Moderator
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Chiều hôm nay, thứ 3 ngày 10/08 megaboy_dnthachthao0710 đã đến văn phòng DaNangNet để ủng hộ cho chương trình "Bánh Trung thu - Đèn lồng cho trẻ em nghèo". Xin thay mặt BTC nhiệt liệt hoan nghênh tấm lòng thiện nguyện của các bạn!

Số tiền ủng hộ của các bạn sẽ được cập nhật tại đây:
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Thân mến!
 

bachsa

Moderator
Danh sách thành viên đăng ký góp vốn ủng hộ kế hoạch bán bánh trung và Lồng đèn

Trưa hôm nay, thứ 3 ngày 09/08 _NyK_tulip6193 đã đến văn phòng DaNangNet để ủng hộ cho chương trình "Bánh Trung thu - Đèn lồng cho trẻ em nghèo". Xin thay mặt BTC nhiệt liệt hoan nghênh tấm lòng thiện nguyện của các bạn!

Số tiền ủng hộ của các bạn sẽ được cập nhật tại đây:
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Thân mến!
 
Sửa lần cuối:

bachsa

Moderator
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Tối hôm qua, thứ 3 ngày 10/08 bạn hung797 đến văn phòng DaNangNet cho BTC mượn với số tiền đã đăng ký là 500,000VND để hỗ trợ cho chương trình "Bánh Trung thu - Đèn lồng cho trẻ em nghèo". Xin thay mặt BTC nhiệt liệt hoan nghênh tấm lòng thiện nguyện của các bạn! BTC chúng tôi hứa sẽ cố gắng hoàn trả lại số tiền đã mượn vào ngày 25/09/2010.

Số tiền mà bạn đã cho BTC mượn sẽ được cập nhật tại đây:
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Thân mến!
 

lionking01

New member
Ðề: Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn l

Mình là lionking01 cho mình góp 100.000 ngàn với , số tiền tuy không nhiều nhưng đây là tấm lòng của mình mong sẽ góp chút ít để ủng hộ cho chương trình " TRUNG THU CHO TRẺ EM NGHÈO " :D:D:D:D
 

bachsa

Moderator
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Trưa hôm nay, thứ 4 ngày 11/08 lionking01 và bạn tinhkhucvang đã đến văn phòng DaNangNet để ủng hộ cho chương trình "Bánh Trung thu - Đèn lồng cho trẻ em nghèo". Xin thay mặt BTC nhiệt liệt hoan nghênh tấm lòng thiện nguyện của các bạn!

Số tiền ủng hộ của các bạn sẽ được cập nhật tại đây:
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Thân mến!
 

bachsa

Moderator
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Chiều hôm nay, thứ 4 ngày 11/08 bạn HQHLINKS đã đến văn phòng DaNangNet để ủng hộ cho chương trình "Bánh Trung thu - Đèn lồng cho trẻ em nghèo". Xin thay mặt BTC nhiệt liệt hoan nghênh tấm lòng thiện nguyện của các bạn!

Phương thức ủng hộ:


- Cho BTC mượn làm vốn có hoàn lại: 1,000,000VND

- Ủng hộ cho chương trình thiện nguyện không hoàn lại: 200,000VND


Số tiền ủng hộ của các bạn sẽ được cập nhật tại đây:
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Thân mến!
 

bachsa

Moderator
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Chiều hôm nay, thứ 4 ngày 11/08 bạn nguy3nga đã đến văn phòng DaNangNet để ủng hộ cho chương trình "Bánh Trung thu - Đèn lồng cho trẻ em nghèo". Xin thay mặt BTC nhiệt liệt hoan nghênh tấm lòng thiện nguyện của các bạn!

Phương thức ủng hộ:


- Ủng hộ cho chương trình thiện nguyện không hoàn lại: 50,000VND


Số tiền ủng hộ của các bạn sẽ được cập nhật tại đây:
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Thân mến!
 

Toiyeudanang

New member
Ðề: Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn l

Mình xin ủng hộ hoạt động của nhóm là 500.000 VND.Số tiền này là ủng hộ ko hoàn lại nhé. Ngoài ra mình sẽ vận động cty mình mua bánh trung thu từ DNG. Chúc cho kế hoạch của tất cả chúng ta thành công!:-cn
 

bachsa

Moderator
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Chiều hôm nay, thứ 4 ngày 11/08 bạn Viết Sang đã đến văn phòng DaNangNet để ủng hộ cho chương trình "Bánh Trung thu - Đèn lồng cho trẻ em nghèo". Xin thay mặt BTC nhiệt liệt hoan nghênh tấm lòng thiện nguyện của các bạn!

Phương thức ủng hộ:


- Ủng hộ cho chương trình thiện nguyện không hoàn lại: 100,000VND


Số tiền ủng hộ của các bạn sẽ được cập nhật tại đây:
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Thân mến!
 

bachsa

Moderator
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Chiều hôm nay, thứ 4 ngày 11/08 bạn Toiyeudanang đã đến văn phòng DaNangNet để ủng hộ cho chương trình "Bánh Trung thu - Đèn lồng cho trẻ em nghèo". Xin thay mặt BTC nhiệt liệt hoan nghênh tấm lòng thiện nguyện của các bạn!

Phương thức ủng hộ:


- Ủng hộ cho chương trình thiện nguyện không hoàn lại: 500,000VND


Số tiền ủng hộ của các bạn sẽ được cập nhật tại đây:
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Thân mến!
 

bachsa

Moderator
Ðề: Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn l

Chiều hôm nay, thứ 5 ngày 12/08 hai bạn tlh Marlboro đã đến văn phòng DaNangNet để ủng hộ cho chương trình "Bánh Trung thu - Đèn lồng cho trẻ em nghèo". Xin thay mặt BTC nhiệt liệt hoan nghênh tấm lòng thiện nguyện của các bạn!

Phương thức ủng hộ:


- Tổng số tiền của hai bạn ủng hộ cho chương trình thiện nguyện không hoàn lại: 400,000VND


Số tiền ủng hộ của các bạn sẽ được cập nhật tại đây:
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Thân mến!
 

bachsa

Moderator
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Tôi hôm nay, thứ 5 ngày 12/08 bạn S_T đã đến văn phòng DaNangNet để ủng hộ cho chương trình "Bánh Trung thu - Đèn lồng cho trẻ em nghèo". Xin thay mặt BTC nhiệt liệt hoan nghênh tấm lòng thiện nguyện của các bạn!

Phương thức ủng hộ:


- Cho BTC mượn làm vốn có hoàn lại: 500,000VND

- Ủng hộ cho chương trình thiện nguyện không hoàn lại: 200,000VND


Số tiền ủng hộ của các bạn sẽ được cập nhật tại đây:
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Thân mến!
 

bachsa

Moderator
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Sáng hôm nay, thứ 6 ngày 13/08 anh sepultura đã đến văn phòng DaNangNet để ủng hộ cho chương trình "Bánh Trung thu - Đèn lồng cho trẻ em nghèo". Xin thay mặt BTC nhiệt liệt hoan nghênh tấm lòng thiện nguyện của các bạn!

Phương thức ủng hộ:


- Số tiền ủng hộ cho chương trình thiện nguyện không hoàn lại: 300,000VND


Số tiền ủng hộ của những tấm lòng thiện nguyện sẽ được cập nhật tại đây:
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Thân mến!
 

bachsa

Moderator
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Sáng hôm nay, thứ 6 ngày 13/08 bạn zheng she ren đã đến văn phòng DaNangNet để ủng hộ cho chương trình "Bánh Trung thu - Đèn lồng cho trẻ em nghèo". Xin thay mặt BTC nhiệt liệt hoan nghênh tấm lòng thiện nguyện của các bạn!

Phương thức ủng hộ:


- Số tiền ủng hộ cho chương trình thiện nguyện không hoàn lại: 50,000VND


Số tiền ủng hộ của những tấm lòng thiện nguyện sẽ được cập nhật tại đây:
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Thân mến!
 

bachsa

Moderator
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Vào lúc 4h 2' thứ 6 ngày 13/08 hôm nay Tài khoản của Bạch Sa đã dôi lên 200,000VND , sau khi gửi tin nhanh, Bạch sa nhận được phản hồi của bạn Heo sữa nhà ta qua điện thoại: Cho heosua và gió ủng hộ cho chương trình "Bánh Trung thu - Đèn lồng cho trẻ em nghèo". Xin thay mặt BTC nhiệt liệt hoan nghênh tấm lòng thiện nguyện của các bạn!

Thành viên ủng hộ:
degiocuondi, heosua

Phương thức ủng hộ:


- Tổng số tiền ủng hộ của hai bạn cho chương trình thiện nguyện không hoàn lại: 200,000VND


Số tiền ủng hộ của hai bạn sẽ được cập nhật tại đây:
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Thân mến!
 

rcp

Administrator
Ðề: Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn l

Vào lúc 4h 2' thứ 6 ngày 13/08 hôm nay Tài khoản của Bạch Sa đã dôi lên 200,000VND , sau khi gửi tin nhanh, Bạch sa nhận được phản hồi của bạn Heo sữa nhà ta qua điện thoại: Cho heosua và gió ủng hộ cho chương trình "Bánh Trung thu - Đèn lồng cho trẻ em nghèo". Xin thay mặt BTC nhiệt liệt hoan nghênh tấm lòng thiện nguyện của các bạn!

Thành viên ủng hộ:
degiocuondi, heosua

Phương thức ủng hộ:


- Tổng số tiền ủng hộ của hai bạn cho chương trình thiện nguyện không hoàn lại: 200,000VND


Số tiền ủng hộ của hai bạn sẽ được cập nhật tại đây:
Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng"

Thân mến!

BachSa quên cộng :

Vốn ban đầu của DNG:........ 1.000.000 VND
Số tiền Bạch sa tạm giữ là:__________________6,750,000VND

Đúng ra phải là : Số tiền Bạch sa tạm giữ là: 7,750,000VND

Mong cập nhật.

Cũm ơn BachSa.

--- rcp ---
 

zheng she ren

New member
Ðề: Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn l

mình ủng hộ 50k tuy ts nhueng mình cũng vui bởi mình đang còn là học sinh mà. cả nhà thông cảm nha~X(
 

van_tram

New member
Ðề: Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn l

mình ủng hộ 50k tuy ts nhueng mình cũng vui bởi mình đang còn là học sinh mà. cả nhà thông cảm nha~X(
Sinh viên còn nghèo hơn nên vt được miễn phí nè:))
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
C [Đà Nẵng] Danh sách các ngành nghề cấp được học bổng của thành phố Đà Nẵng năm 2013 Tin tức 24h 0
C [Khu hỗn hợp] Danh sách các Ban Quản lý dự án của thành phố Đà Nẵng Dự án Đà Nẵng 0
bachsa Danh sách thành viên đóng tiền vào quỹ bóng đá DNG FFC CLB THỂ THAO DNG 36
bachsa Danh sách thành viên CLB Kế toán DNG Kế toán - Tài chính 0
bachsa [Công quyền] Danh sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Việt Nam Địa chỉ Đà Nẵng 0
R [Bệnh viện] Danh sách các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Địa chỉ Đà Nẵng 5
R [Trường học] Danh sách các cơ sở Giáo Dục trên Địa Bàn thành phố Đà Nẵng Địa chỉ Đà Nẵng 8
C [Sức khỏe] Nho, khoai tây Trung Quốc vào danh sách 'đen' Tin tức 24h 0
C [Xã hội] đà nẵng: Danh sách 100 hộ được cho thuê căn hộ chung cư Tin tức 24h 0
rcp [Đà Nẵng] Mạo danh cán bộ Sở Y tế lừa bán sách chuyên ngành Tin tức 24h 0
kendyphong Tây Ban Nha lên danh sách sơ bộ dự EURO 2012 Tin Thể thao 24h 3
V Đăng ký danh sách học toeic CLB Tiếng Anh 0
ferrariF40 [Nhà Đất] Mua bán trao đổi 350 Danh sách khách hàng VIP free Hà Nội giá tốt nhất !!! QUẢNG CÁO - RAO VẶT 3
N [Nhà Đất] Danh sách 3.600 Giám đốc doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
xxrubyzz [Nhà Đất] Danh sách khách hảng tiềm năng, VIP tất cả các nghành nghề, !!! QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
Q Danh mục sách kĩ thuật hay ( trên 1000 cuốn) Kỹ thuật 6
BNN [Mã Đà Nẵng] Danh sách các mã Chứng khoán Đà Nẵng Chứng khoán Đà Nẵng 3
bachsa Danh sách học viên khóa đàm thoại tiếng Trung Sơ cấp CLB Tiếng Trung 7
BNN Danh sách trung tâm Bảo trợ xã hội ở Đà Nẵng Địa chỉ cần giúp 0
bachsa Danh sách địa chỉ quán cơm chay tại Hà Nội Các Địa Chỉ Khác 0
bachsa Danh sách chính thức khóa đàm thoại Anh ngữ lớp 2 cấp 1 CLB Tiếng Anh 12
rcp Danh sách chính thức Khoá 2: Đào tạo lập trình viên căn bãn cấp 1 Góc lập trình 0
Viết Sang Danh sách trạng nguyên Việt Nam - KHO SÁCH DOWNLOAD Lược sử 0
Viết Sang Việt Nam - những địa danh nổi tiếng - KHO SÁCH DOWNLOAD Lược sử 0
Viết Sang Danh nhân Đất Việt - KHO SÁCH DOWNLOAD Lược sử 0
binho243 Danh sách học viên chính thức khóa đàm thoại Anh ngữ lớp 1 cấp 1 CLB Tiếng Anh 21
bachsa Danh sách thuật ngữ sở hữu trí tuệ-Kho sách sở hữu trí tuệ trực tuyến Xây dựng thương hiệu 1
bachsa Đôi điều về bộ sách Kim Oanh Ký?-Những cuốn sách đã bị mạo danh!? Bói toán - Phong thủy 1
bachsa Danh sách nhạc cụ dân tộc Việt Nam Âm nhạc 0
bachsa Danh sách nhạc cụ Việt Nam Âm nhạc 0
bachsa Danh sách nhạc sĩ Việt Nam Âm nhạc 0
bachsa Danh sách Nghệ sĩ nhân dân Việt Nam Âm nhạc 0
bachsa Danh sách các nhà thơ, nhà văn Việt Nam Tủ sách văn học 0
bachsa Danh y - Kho sách trực tuyến Kiến thức phổ thông 1
bachsa Danh nhân y học - Kho sách trực tuyến Kiến thức phổ thông 0
bachsa 1,3 triệu thuê bao vào danh sách 'đen' có thể bị xóa số Tin tức 24h 0
bachsa [Công quyền] Danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện của Việt Nam Địa chỉ Đà Nẵng 0
bachsa Danh sách các trường trung học chuyên nghiệp của Việt Nam Địa chỉ Đà Nẵng 0
bachsa [Trường học] Danh sách các trường cao đẳng tại Việt Nam Địa chỉ Đà Nẵng 0
bachsa [Trường học] Danh sách các trường đại học dự bị dân tộc tại Việt Nam Địa chỉ Đà Nẵng 0
bachsa [Trường học] Danh sách các trường đại học dân lập và tư thục tại VIệt Nam Địa chỉ Đà Nẵng 1
bachsa [Trường học] Danh sách các trường Các trường Đại học địa phương tại Việt Nam Địa chỉ Đà Nẵng 0
bachsa [Trường học] Danh sách các Học viện theo ngành dân sự tại Việt Nam Địa chỉ Đà Nẵng 0
bachsa [Trường học] Danh sách các trường đại học theo ngành dân sự tại Việt Nam Địa chỉ Đà Nẵng 0
bachsa [Trường học] Danh sách các trường đại học và học viện công an tại Việt Nam Địa chỉ Đà Nẵng 0
bachsa [Trường học] Danh sách các trường đại học và học viện quân sự tại Việt Nam Địa chỉ Đà Nẵng 1
bachsa [Trường học] Danh sách trường Đại Học tại Việt Nam Địa chỉ Đà Nẵng 0
bachsa [Trường học] Danh sách Bệnh viện Đà Nẵng Địa chỉ Đà Nẵng 2
bachsa [Trường học] Danh sách Trường Đại học, Trung cấp, Phổ thông Đà Nẵng Địa chỉ Đà Nẵng 2
bachsa Danh sách một số văn bản về hợp đồng lao động Văn bản - Biểu mẫu 0

Similar threads

Top