Đăng ký nộp thuế cho đối tượng nộp thuế đã cấp mã số thuế

bachsa

Moderator
Đăng ký nộp thuế cho đối tượng nộp thuế đã cấp mã số thuế

<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr style="height: 44.7pt;"> <td style="border: 1pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; background-color: rgb(229, 229, 229); background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; width: 174pt; height: 44.7pt; background-position: 0% 50%;" width="232">
ĐƠN VỊ,
CÁ NHÂN NỘP THUẾ
</td> <td style="border: 1pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 5.4pt; background-color: rgb(229, 229, 229); background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; width: 432px; height: 44.7pt; background-position: 0% 50%;">
THỦ TỤC HỒ SƠ
</td> </tr> <tr style="height: 143pt;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 174pt; height: 143pt;" width="232" valign="top"> 1. Đơn vị trực thuộc (các chi nhánh, cửa hàng,...)


</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 432px; height: 143pt;" valign="top"> 1. Đề nghị cấp MST (Mẫu số 07-MST do cơ quan thuế cấp)

2. Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) (Mẫu số 02-ĐK-TCT màu hồng do cơ quan Thuế cấp) - đối với các chi nhánh của tổ chức

Hoặc Tờ khai đăng ký thuế (Mẫu số 03.1-ĐK-TCT màu trắng do cơ quan Thuế cấp) - đối với cửa hàng, cửa hiệu của hộ hoặc cá nhân kinh doanh.

3. Giấy chứng nhận Đng ký hoạt động của chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (bản sao có công chứng).
Hoặc Giấy phép đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (bản sao)

Lưu ý: đối với DNTN, chủ hộ và cá nhân kinh doanh, khi đến nộp hồ sơ đăng ký thuế phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân để cơ quan Thuế đối chiếu với số CMT ghi trong Tờ khai đăng ký thuế.
</td> </tr> <tr style="height: 103.15pt;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 174pt; height: 103.15pt;" width="232" valign="top"> 3. Đơn vị, cá nhân kinh doanh vãng lai (có trụ sở chính và đã được cấp mã số thuế ở nơi khác)


</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 432px; height: 103.15pt;" valign="top"> 1. Đề nghị cấp MST (Mẫu số 07-MST do cơ quan thuế cấp)

2. Tờ khai đăng ký thuế ghi sẵn mã số thuế

- Đối với các tổ chức độc lập kê khai theo mẫu số 01-ĐK-TCT màu xanh do cơ quan Thuế cấp

- Đối với các đơn vị trực thuộc kê khai theo mẫu số 02-ĐK-TCT màu hồng do cơ quan Thuế cấp

- Đối với các hộ cá thể kê khai theo mẫu số 03-ĐK-TCT màu vàng do cơ quan Thuế cấp

3. Giấy chứng nhận ĐKT hoặc Thông báo mã số thuế đã đuợc cấp ở nơi có trụ sở chính (bản sao có công chứng)
</td></tr></tbody></table>
 

Facebook Comment

Top