Chiếc lá cuối cùng

binho243

New member

Đêm qua chưa, mà trời sao vội sáng?
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa ...
 

Facebook Comment

Top