Bài giảng MasterCAM

nhoc

Âm Phủ Động
Giới thiệu
Chương 1. Môi trường MasterCAM X
Chương 2. Cơ sở xây dựng hình học 2D
Chương 3. Đường chạy dao dạng 2D từ mô hình tới lập thành đường chạy dao
Chương 4. Thiết kế mô hình hình học 3D

Download: http://danangnet.org/dng.vn/images/nopwduthlblwzy3lyv2q.rar
 

Facebook Comment

Top