[Lịch sử] 120 năm đô thị hóa ở miền Trung

BNN

Hỏa Sơn
Lời dẫn nhập: với chủ đề này, các bạn sẽ theo dõi quá trình hình thành, phát triển và mở rộng Đà Nẵng nói riêng cũng như Miền trung nói chung về khía cạnh Đô thị hóa (theo cách hiểu hiện nay). Nội dung bài viết là cách nhìn chủ quan của tác giả NGUYỄN QUANG TRUNG TIẾN. Tuy nhiên, một số tư liệu quý về số liệu và hình ảnh mà tác giả đưa vào bài viết sẽ cung cấp cho chúng ta cái nhìn tổng quan trong thời gian hơn 120 năm theo chiều dài lịch sử. Bài viết đã được đăng trên Báo Đà Nẵng.
----------------------------------------

Ở miền Trung, quá trình đô thị hóa đã trải qua 120 năm kể từ khi thành phố Đà Nẵng được thiết lập năm 1889. Diện mạo đô thị miền Trung từ đó đến nay có nhiều khởi sắc, không ngừng đi lên, hình thành những trung tâm đô thị tầm cỡ quốc gia và có tầm vóc quốc tế.

92%20%2832%29.jpg

Một góc đô thị Đà Nẵng cuối thế kỷ XIX. (Ảnh tư liệu)

Để giúp bạn đọc có một góc nhìn toàn cục theo trình tự thời gian về tiến trình đô thị hóa của miền Trung, nhân dịp kỷ niệm 34 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975 – 29-3-2009), Báo Đà Nẵng giới thiệu bài viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Trung Tiến (Đại học Khoa học Huế).

Phần 1: Bước khởi đầu quá trình đô thị hóa (1889-1899)

Là thương cảng được nước ngoài đánh giá cao từ sớm, vì thế cửa biển Đà Nẵng (Tourane) từng là một trong những điều kiện đánh đổi được đề cập ở điều 8 và điều 9 của Hiệp ước Versailles (28-11-1787) ký giữa đại diện triều đình Louis XVI của nước Pháp và đại diện của chúa Nguyễn Ánh; là nơi được chọn làm điểm khởi đầu cuộc viễn chinh xâm lược Việt Nam của liên quân Pháp-Tây Ban Nha năm 1858.

Khi Pháp đánh chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ, khoản 5 của Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862) giữa Pháp-Tây Ban Nha với triều đình Huế quy định thương nhân Pháp và Tây Ban Nha được tự do ra vào buôn bán ở cửa Đà Nẵng. Đến 6-6-1884, khoản 4 của Hiệp ước Patenôtre quy định khai thương cửa Đà Nẵng cho tàu thuyền nước ngoài tự do lui tới.

Sau ngày Kinh đô Huế thất thủ (5-7-1885), chính quyền cai trị của Pháp được thiết lập khắp các tỉnh Trung và Bắc Kỳ. Dưới áp lực của Pháp, vào 1-10-1888 vua Đồng Khánh xuống Dụ nhượng đất Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng cho Chính phủ Pháp toàn quyền sở hữu; và ngày 3-10-1888 Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định chuẩn y. Từ đó, Đà Nẵng chính thức thành nhượng địa.

Bước khởi đầu của quá trình đô thị hóa ở miền Trung được dấy lên từ Đà Nẵng, đánh dấu bằng việc Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập thành phố Đà Nẵng (municipalité de Tourane) vào ngày 24-5-1889.

Các nghị định nối tiếp của Toàn quyền Đông Dương vào 25-3-1892 và 31-3-1892 bổ sung quy chế ban đầu của thành phố Đà Nẵng, đứng đầu Hội đồng thành phố là một Ủy viên thành phố (Commissaire municipal). Ngân sách của thành phố Đà Nẵng do Ủy viên thành phố lập ra và Toàn quyền Đông Dương chuẩn y. Công sứ Pháp ở Đà Nẵng, người cầm đầu guồng máy chính quyền của Pháp ở hai tỉnh Nam - Ngãi, kiêm chức Ủy viên thành phố.

Thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm đô thị giữ vai trò chủ thể kinh tế - chính trị của Quảng Nam và Quảng Ngãi. Công sứ Pháp cai quản hai tỉnh Nam - Ngãi đóng công sở tại Đà Nẵng, bất chấp chính quyền Nam triều đặt lỵ sở ở Hội An (lúc đó gọi là Faifo).

Mặc dù kinh tế công-thương nghiệp miền Trung chậm phát triển hơn các trung tâm lớn ở miền Bắc và miền Nam; nhưng sự định hình thành phố Đà Nẵng là một cú hích quan trọng, cho phép mở ra quá trình đô thị hóa ở đây khi thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác thuộc địa kể từ năm 1897.

Những năm cuối thế kỷ XIX, sau hàng loạt các công trình đê điều, thủy nông được xúc tiến gây tác động tích cực đến nông nghiệp và đời sống nông thôn, nhu cầu thiết lập và quản lý các trung tâm đô thị ở miền Trung dần trở nên bức thiết. Thêm vào đó, việc triển khai công cuộc thống trị, bóc lột kinh tế của người Pháp cũng đòi hỏi sự đa dạng trong hoạt động khai thác và các dịch vụ cần thiết.

Trước đòi hỏi khách quan, ngày 6 tháng 9 năm Thành Thái thứ 10 (20-10-1898), Cơ Mật Viện triều đình Huế lập tờ trình gửi Hoàng đế Nam triều dưới sự phê duyệt của Khâm sứ Trung Kỳ Boulloché, đề nghị thiết lập các trung tâm đô thị ở miền Trung (không tính Đà Nẵng).

Tờ trình nhấn mạnh: “Cần thiết phải đối xử công bằng với những cư dân sống trong các khu tập trung đông đúc… Những nơi nào Khâm sứ Trung Kỳ và Cơ Mật Viện xét thấy cần thiết, sẽ thiết lập ở đó một đô thị. Lợi ích của đô thị ấy thu nhập được là từ tất cả thuế má của địa phương mà trước đó vốn chỉ là quyền lợi của một hoặc hai làng xã, và đặt dưới sự kiểm soát của công sứ và quan lại của tỉnh ấy”.

Gần một năm sau, ngày 5 tháng 6 năm Thành Thái thứ 11 (12-7-1899), vua Thành Thái xuống Dụ công bố thành lập 6 thị xã (centre urbain) ở miền Trung, gồm Thanh Hóa, Vinh, Huế, Faifo (Hội An), Quy Nhơn và Phan Thiết. Theo tờ Dụ, mỗi thị xã có một nguồn ngân sách riêng, giới hạn của từng thị xã sẽ được xác định bởi quyết định của Khâm sứ Trung Kỳ.

Tờ Dụ quy định nguồn thu của ngân sách các thị xã gồm tất cả các khoản thu của địa phương trước đó bị bỏ qua như thuế dịch vụ nạo vét bùn lầy và hầm vệ sinh, thuế lò mổ thịt súc vật, thuế lãnh trưng xe kéo tay và các loại xe cho thuê khác, thuế đồ hàng mã, thuế chợ và tất cả nguồn thu bất kỳ nào khác ở địa phương... Cần thiết thì trích thêm các khoản thuế bổ sung về nhà cửa, thuế môn bài, thuế các ngành thương mãi chính.

Nguồn chi của ngân sách thị xã bao gồm các khoản như thắp sáng đèn đường, an ninh trật tự, lục lộ giao thông, vệ sinh đô thị, giáo dục cộng đồng, cứu tế xã hội, bảo quản các bãi đổ rác và tất cả những công việc hữu ích cho xã hội. Việc xây dựng và bảo quản các công sở cùng đền miếu cũng do ngân sách các thị xã gánh vác.

Căn cứ vào những đề nghị của Nam triều, ngày 13-7-1899, Khâm sứ Trung Kỳ Boulloché phê duyệt tờ Dụ của vua Thành Thái; đến 30-8-1899, Toàn quyền Đông Dương lúc ấy là Paul Doumer ra nghị định chuẩn y thành lập 6 thị xã.

Sự xuất hiện 6 thị xã Thanh Hóa, Vinh, Huế, Hội An, Quy Nhơn, Phan Thiết sau 10 năm thành lập thành phố Đà Nẵng không chỉ đáp ứng mục đích nâng cao lợi ích kinh tế và xác lập vị thế đầu mối chính trị, văn hóa, giáo dục, đời sống của thực dân Pháp tại nhiều địa bàn ở Trung Kỳ; mà còn phản ánh khách quan trình độ phát triển đi lên về kinh tế-xã hội và quá trình tập trung dân cư ở những nơi này. Như vậy, từ sự thiết lập thành phố Đà Nẵng năm 1889, đến cuối thế kỷ XIX, 6 thị xã khác đã cùng lúc ra đời, đánh dấu bước khởi đầu căn bản của quá trình đô thị hóa ở miền Trung thời cận đại. (còn nữa)
 
Sửa lần cuối:

BNN

Hỏa Sơn
Phần 2: Đô thị hóa mở rộng (1900-1918)

Trong khoảng 20 năm đầu thế kỷ XX, công cuộc đô thị hóa ở miền Trung được mở rộng song song với việc xác lập ranh giới các đô thị mới thành lập cuối thế kỷ XIX. Quá trình đó tỷ lệ thuận với quy mô và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội thông qua chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Trung Kỳ cũng như toàn Đông Dương.

1- Đô thị hóa mở rộng


91%20%2816%29.jpg

Lao động làm vườn hoa công cộng ở đô thị Đà Nẵng.(Ảnh tư liệu)

Đánh dấu cho việc đô thị hóa mở rộng ở miền Trung đầu thế kỷ XX là sự xuất hiện thêm các thị trấn, thị xã ở nhiều tỉnh.

Ở khu vực Bắc Trung Kỳ, Bến Thủy là một cảng khá quan trọng, nằm trong địa giới của tỉnh Nghệ An. Ngày 14-3-1900, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập thị trấn Bến Thủy (centre de Ben-thuy); đặt Bến Thủy dưới chế độ như các đạo dụ của Nam triều ngày 20-10-1898 và 12-7-1899 đã nói ở phần 1.

Tại Quảng Trị, từ năm 1890 đến 1900, Quảng Trị được ghép với Quảng Bình và sau đó là Thừa Thiên, nên tại đây chỉ có lỵ sở của viên Phó công sứ Pháp. Năm 1900, Quảng Trị tách thành tỉnh độc lập. Vào ngày 17-2-1906, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập thị xã Quảng Trị (le centre urbain de Quang-tri), được quyền thu một số loại thuế trong thị xã nộp vào ngân sách của tỉnh. Dụ của vua Duy Tân ngày 11-3-1914 do Toàn quyền Đông Dương chuẩn y ngày 18-2-1916 cho phép thị xã Quảng Trị có thu nhập riêng và ngân sách riêng như 6 thị xã được thiết lập bởi văn bản của Nam triều ngày 20-10-1898 và 12-7-1899.

Trung Kỳ là nơi chậm phát triển về kỹ nghệ, bởi vậy các trung tâm kỹ nghệ ở đây hết sức hiếm hoi. Trường Thi nằm ở tỉnh Nghệ An, cạnh Vinh và Bến Thủy, tương đối tấp nập nhờ có xưởng sửa chữa xe lửa; nên vào 27-8-1917 vua Khải Định xuống Dụ và Toàn quyền Đông Dương chuẩn y ngày 21-9-1917 thiết lập thị xã Trường Thi (le centre urbain de Truong-thi).

Thị xã Trường Thi được đặt dưới chế độ như các thị xã đã thành lập do các văn bản của Nam triều ngày 20-10-1898 và 12-7-1899; có thu nhập riêng và ngân sách riêng.Ở khu vực Nam Trung Kỳ, Phan Rí là nơi đóng lỵ sở của cơ quan Nam Triều tỉnh Bình Thuận, trong khi Tòa Công sứ Pháp lại nằm ở Phan Thiết.

91%20%282%29.jpg

Bản đồ thành phố Đà Nẵng năm 1909. (Ảnh tư liệu)

Ngày 15-11-1911, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập thị xã Phan Rí, đặt thị xã này dưới chế độ của các văn bản Nam triều ngày 20-10-1898 và 12-7-1899 như thị xã Phan Thiết; song ngân sách của thị xã Phan Rí nằm trong ngân sách của tỉnh Bình Thuận (nhưng đến 18-2-1916 thị xã Phan Rí bị xóa bỏ bởi Nghị định của Toàn quyền Đông Dương).

Ở khu vực Tây Nguyên, trong giai đoạn này mặc dù đã xuất hiện một vài thị tứ, như Kon Tum, Ban Mê Thuột, nhưng chưa tiến tới thành lập đơn vị hành chính đô thị, ngoại trừ Đà Lạt.Đà Lạt nguyên là phần đất thuộc tỉnh Khánh Hòa cuối thế kỷ XIX. Nghị định Toàn quyền Đông Dương ngày 20-5-1901 tách một phần đất của Khánh Hòa lập nên tỉnh Phan Rang, nên Đà Lạt thuộc tỉnh Phan Rang. Ngày 9-2-1913 tỉnh Phan Rang bị xóa bỏ, phần đất phía nam Phan Rang được sáp nhập vào Bình Thuận, Đà Lạt lại thuộc tỉnh Bình Thuận.

Nghị định Toàn quyền Đông Dương 6-1-1916 và Dụ của vua Duy Tân 19-3-1916 do Toàn quyền chuẩn y ngày 3-5-1916 tách phần đất phía tây Bình Thuận lập thành tỉnh Lâm Viên, tỉnh lỵ là Đà Lạt. Để phát triển Đà Lạt thành một trung tâm nghỉ mát lớn tại Trung Kỳ, ngày 20-4-1916 vua Duy Tân xuống Dụ và Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định chuẩn y thành lập thị xã Đà Lạt (le centre urbain de Dalat).

2- Xác lập ranh giới đô thị

Trong hai thập kỷ đầu thế kỷ XX, bên cạnh công cuộc đô thị hóa mở rộng ở các địa bàn kinh tế-xã hội quan trọng, việc xác lập ranh giới các đô thị đã ra đời từ cuối thế kỷ XIX cũng được xúc tiến khá rầm rộ.
Ngày 16-1-1900, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định tách thành phố Đà Nẵng và huyện Hòa Vang ra khỏi tỉnh Quảng Nam. Tiếp đó, ngày 15-1-1901 vua Thành Thái xuống Dụ và ngày 26-1-1901 Toàn quyền Đông Dương ra quyết định chuẩn y cho phép mở rộng nhượng địa Đà Nẵng và ranh giới mới. Đứng đầu thành phố Đà Nẵng là viên Đốc lý (Résident-Maire), coi sóc luôn cả huyện Hòa Vang. Chức Đốc lý thành phố Đà Nẵng do Công sứ Quảng Nam đóng tại Đà Nẵng kiêm nhiệm.

Sau đó, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định ngày 19-9-1905 tách huyện Hòa Vang về lại tỉnh Quảng Nam, không còn ghép chung với thành phố Đà Nẵng. Nghị định của Toàn quyền ngày 31-7-1908 cho phép tổ chức lại thành phố Đà Nẵng, với một Hội đồng thành phố có Đốc lý đứng đầu, nhưng do Toàn quyền bổ dụng chứ không do Công sứ Quảng Nam kiêm nhiệm. Đốc lý được đặt dưới quyền chỉ đạo trực tiếp của Khâm sứ Trung Kỳ.

Đà Nẵng là thành phố cấp II duy nhất ở Trung Kỳ nằm trên đất nhượng địa với một quy chế riêng và không ngừng phát triển để trở thành một trung tâm đô thị cỡ lớn nhất ở miền Trung. Đối với các thị xã thành lập năm 1899, chính quyền Pháp - Nam triều cũng có sự chú ý chỉnh trang. Ngày 14-3-1900, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định quy định cụ thể ranh giới của các thị xã Thanh Hóa, Vinh, Quy Nhơn và ấn định các nguồn thu vào ngân sách của thị xã, với thu nhập riêng và ngân sách riêng.

Huế là kinh đô của Việt Nam dưới triều Nguyễn. Sau năm 1885, Huế vẫn tiếp tục là nơi đóng trụ sở của chính quyền phong kiến Nam triều, là trung tâm hành chính của xứ Trung Kỳ và của tỉnh Thừa Thiên. Đối với người Pháp, Huế vừa là nơi đặt Tòa Khâm sứ Trung Kỳ, vừa là nơi Công sứ tỉnh Thừa Thiên trú đóng. Ngày 3-5-1890, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định bãi bỏ chức Công sứ Huế và đặt tỉnh Thừa Thiên dưới quyền trực tiếp của Khâm sứ Trung Kỳ. Từ năm 1900, Thừa Thiên mới thôi đặt dưới quyền trực tiếp của Khâm sứ và lại do viên Công sứ đóng ở Huế cai quản.

Thị xã Huế lần lượt được quy định về ranh giới đô thị bởi Nghị định Toàn quyền 31-12-1901, được mở rộng địa hạt thị xã bởi Dụ của vua Thành Thái ngày 22-6-1908. Phan Thiết là một trung tâm thương mại quan trọng ở Bình Thuận. Từ ngày 1-1-1898, khi Bình Thuận tách khỏi tỉnh Thuận - Khánh đứng thành một tỉnh riêng, dù cơ quan hành chính tỉnh của Nam triều đóng ở thành Phan Rí, Công sứ Bình Thuận vẫn đóng dinh ở Phan Thiết.

Nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 14-3-1900 và 17-12-1900 quy định cụ thể thêm cho thị xã Phan Thiết và vùng ngoại ô Phố Hài có thu nhập riêng và ngân sách riêng, đồng thời ấn định các nguồn thu của ngân sách thị xã.


91%20%28135%29.jpg

Bản đồ thị xã Vinh năm 1909. (Ảnh tư liệu)

Đầu thế kỷ XX, cơ quan Nam triều của tỉnh Bình Thuận dời từ thành Phan Rí về thị xã Phan Thiết, chính thức hợp nhất địa điểm đóng tỉnh lỵ của hai chính quyền Pháp - Nam ở Bình Thuận là Phan Thiết.Ngoài việc mở rộng địa giới thành phố Đà Nẵng và các thị xã ở Trung Kỳ được thành lập vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX; vào ngày 11-3-1914, vua Duy Tân xuống Dụ và sau đó được Nghị định Toàn quyền Đông Dương chuẩn y ngày 18-2-1916 cho phép nâng cấp thị trấn Bến Thủy để thành lập thị xã Bến Thủy (le centre urbain de Ben-thuy).

Thị xã Bến Thủy có thu nhập riêng và nguồn ngân sách riêng như 6 thị xã được thành lập theo Dụ của vua Thành Thái ngày 12-7-1899 và cùng một đơn vị với thị xã Vinh.Tính từ đầu thế kỷ XX đến khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1918), ở miền Trung có một thành phố (Đà Nẵng) và 11 thị xã (trong đó có 1 thị xã được nâng cấp từ thị trấn là Bến Thủy và 1 thị xã bị bãi bỏ là Phan Rí). Công cuộc đô thị hóa mở rộng và việc chỉnh trang địa giới các đô thị đã có một bước tiến mới, làm nền tảng cho sự đẩy mạnh đô thị hóa và nâng cấp đô thị ở giai đoạn tiếp theo.

NGUYỄN QUANG TRUNG TUYẾN (Theo Báo Đà Nẵng)​
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
BNN [Lịch sử] Thành phố Đà Nẵng 120 năm tuổi Lịch sử Đà Nẵng 10
V Kịch tính vượt qua Napoli sau 120 phút, Chelsea xuất sắc ghi tên mình vào tứ kết Tin Thể thao 24h 0
BNN [Xã hội] Triệt phá nhóm thực hiện 120 vụ trộm cắp tài sản Tin tức 24h 0
P [Quản trị] Công bố 120 doanh nghiệp đạt giải Thương hiệu mạnh Thông tin & Giao lưu 0
M Du Khách Đua Nhau Săn Vé Máy Bay Rẻ Bèo Du Lịch Cuối Năm Tin tức 24h 0
P Dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm sao theo giờ và định kỳ chuyên nghiệp Thông tin & Giao lưu 0
V VR360 bất động sản, cụm từ phổ biến của ngành bất động sản trong năm 2021 Nhà đất Đà Nẵng 0
N Giá tủ giữ nóng bánh mì cập nhật mới nhất năm 2020 Nghệ thuật sống 0
D đoán hay trúng thưởng - nhận lộc đầu năm Thể thao Đà Nẵng 0
T [Nhà Đất] Nhung xu hướng thiết kế nội thất cho năm 2021 QUẢNG CÁO - RAO VẶT 2
T [Căn hộ cao cấp] Vì sao căn hộ được quan tâm nhiều vào cuối năm? Nhà đất Đà Nẵng 0
H [Việc Làm] 5 lợi ích bạn sẽ nhận được khi làm tiếp thị liên kết trong năm nay[/b] Website - Blog 1
L [Website] Tiếp thị liên kết uy tín nước ngoài năm 2020 Website - Blog 0
H [Tư vấn] Hướng dẫn đăng ký làm tiếp thị liên kết tại Quảng Nam năm 2020[/b] Website - Blog 0
V Công nghệ ảo: Giải pháp cho ngành du lịch trong năm 2020 Thông tin du lịch 0
T [Thế giới] Những giải bóng nổi bật của đội tuyển Việt Nam trong năm 2020 Tin tức 24h 1
G Bộ vector ngựa năm Giáp Ngọ 2014 dùng trong thiết kế Graphic - Design 1
N [Giáo Dục] Điểm Thi Vào Lớp 10 TP Đà Nẵng Năm 2013-2014 Giáo dục - Việc làm 0
C [Việt Nam] Năm 2016 sẽ cấp số định danh cá nhân Tin tức 24h 0
C [Việt Nam] 'Việt Nam nguy cơ thụt lùi 20 - 25 năm so với Trung Quốc' Tin tức 24h 0
zoromask Hướng tới WC: Clip 20 bàn thắng đẹp nhất năm 2012 Tin Thể thao 24h 0
C [Đà Nẵng] Năm 2013 Tàu ngầm HQ-184 Đà Nẵng được hạ thủy Tin tức 24h 0
C [Xã hội] 10 năm tù cho nhóm "ăn đất" làng đại học đà nẵng Tin tức 24h 0
rcp Tháng năm Quảng Ngãi rộ mùa don Vùng miền khác 0
rcp Phong Nha: mười năm như một giấc mơ! VĂN HÓA ĐÓ ĐÂY! 2
C [Giáo dục] ĐH Đà Nẵng công bố tỷ lệ chọi năm 2013 Tin tức 24h 0
C [Môi trường] Đà Nẵng: 20 tỷ đồng trồng cây xanh trong năm 2013 Tin tức 24h 2
C [Hình ảnh] Hình ảnh đẹp của Trường Sa tháng 4 năm 1988 Hình ảnh Đà Nẵng 0
C [Xã hội] Bô xít Tây Nguyên lỗ hàng chục triệu đôla mỗi năm Tin tức 24h 1
C [Hình ảnh] Hoa '3.000 năm nở một lần' trên cổng sắt ở Đà Nẵng Hình ảnh Đà Nẵng 1
dautumy Kỷ niệm hơn 20 năm hội nhập xứ người VĂN HÓA ĐÓ ĐÂY! 1
C [Đà Nẵng] Bất cập làng đại học Đà Nẵng “treo” hơn 15 năm Tin tức 24h 3
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng nhìn lại 15 năm chiêu hiền đãi sĩ Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Danh sách các ngành nghề cấp được học bổng của thành phố Đà Nẵng năm 2013 Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Chỉ tiêu tuyển sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm nay Tin tức 24h 0
C [Du lịch] Bà Nà hứa hẹn một năm bội thu Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng thi tuyển 40 cán bộ lãnh đạo trong năm 2013 Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] 48 năm quân Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng: Địa điểm đổ bộ chính xác ở đâu? Tin tức 24h 0
C [Sự kiện] Lễ hội trình diễn ánh sáng quốc tế Đà Nẵng sẽ lần đầu tiên tổ chức năm 2014 Tin tức 24h 0
C [Việt Nam] 25 năm hải chiến Trường Sa Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Đà Nẵng thiếu lao động đầu năm Tin tức 24h 0
C [Kinh tế] Năm Rắn, rót tiền vào đâu để sinh lời? Tin tức 24h 1
C [Việt Nam] “Bắt mạch” kinh tế đầu năm Tin tức 24h 0
C [Giáo dục] Lịch thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 Tin tức 24h 0
C [Kiến thức] 12 năm nghiệp chứng khoán Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Xã hội] Đầu năm xem vận hạn Tin tức 24h 0
C Năm 2013 “Đầu tư vào chứng khoán sẽ là chiến lược thắng lợi” Chứng khoán Đà Nẵng 0
C Nasdaq xác lập đỉnh cao 12 năm Chứng khoán Đà Nẵng 0
C [Đà Nẵng] Theo chân cảnh sát bảo vệ cơ động và đặc nhiệm trước thềm năm mới Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng chào đón năm mới Quý Tỵ 2013 Tin tức 24h 0

Similar threads

Top