Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Phần mềm kế toán DMA.Net 2010 - download ngay!

    Phần mềm kế toán DMA Hướng đến mọi đối tượng kế toán. § Phần mềm được viết trên nền công nghệ .Net của Microsoft, với cơ sở dữ liệu MS SQL Server bảo mật, thể hiện được cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và Tiếng Anh § Dung lượng của phần mềm nhỏ, chạy nhanh và ổn định. Có thể vận...
Top