khungnhat

Cựu sinh viên khoa điện Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Nơi ở
Đà nẵng
Nghề Nghiệp
Kỹ sư tự động hoá
Giới tính
Male
Top