Flame

Là người thích vui vẻ...

Công nghệ điện tử -viễn thông, sách báo, du lịch,...
Website
http://www.360.yahoo.com/bluesea120785
Nơi ở
Đà Nẵng
Nghề Nghiệp
Student
Top