DIỄN ĐÀN ĐÀ NẴNG - DANANG FORUM

DIỄN ĐÀN ĐÀ NẴNG - DANANG FORUM (http://forum.dng.vn/index.php)
-   Giới thiệu - H. dẫn (http://forum.dng.vn/forumdisplay.php?f=302)
-   -   Quảng cáo tại Đà Nẵng - Quảng cáo Đà Nẵng, Miền trung (http://forum.dng.vn/showthread.php?t=12422)

BNN 02-08-2010 01:50 AM

Quảng cáo tại Đà Nẵng - Quảng cáo Đà Nẵng, Miền trung
 
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TẠI DaNangNet

[Áp dụng cho khách hàng quảng cáo trên DIỄN ĐÀN ĐÀ NẴNG - DNG FORUM]

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 03:00 AM.

Diễn đàn Đà Nẵng - DNG Forums
Member of DNG Group