DaNang Forum

DaNang Forum (http://danangnet.com/f/index.php)
-   Hình ảnh Đà Nẵng (http://danangnet.com/f/forumdisplay.php?f=204)
-   -   [Video] Đến thăm thành phố du lịch Đà Nẵng (VTV) (http://danangnet.com/f/showthread.php?t=10004)

BNN 05-05-2010 07:33 PM

Đến thăm thành phố du lịch Đà Nẵng (VTV)
 
Video "Đến thăm thành phố du lịch Đà Nẵng" được phát thuộc chuyên mục du lịch trên VTV. Đây cũng là một phần hình ảnh, một góc nhìn góp phần tìm hiểu về Đà Nẵng và du lịch Đà Nẵng.

BNN xin giới thiệu cũng các bạn...
DNG Video
Lỗi: Bạn không xem được video này vì bạn chưa cài đặt Flash hoặc file đã bị xóa.
Nguồn video: VTV (chuyên mục du lịch)


Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 10:22 AM.

Diễn đàn Đà Nẵng - DNG Forums
Member of DNG Group