DIỄN ĐÀN ĐÀ NẴNG - DANANG FORUM

DIỄN ĐÀN ĐÀ NẴNG - DANANG FORUM (http://forum.dng.vn/index.php)
-   Lịch sử Đà Nẵng (http://forum.dng.vn/forumdisplay.php?f=215)
-   -   ACCA Online - SAPP Academy đối tác đào tạo chuẩn Vàng ACCA (http://forum.dng.vn/showthread.php?t=126834)

sappacademy20 06-09-2020 04:47 PM

ACCA Online - SAPP Academy đối tác đào tạo chuẩn Vàng ACCA
 
ACCA Online - SAPP Academy đối tác đào tạo chuẩn Vàng ACCA

SAPP Academy – Đối tác đào tạo chính thức cấp độ Vàng của ACCA, là Học viện dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo Tài chính, Kế toán, Kiểm toán chất lượng cao tại HN và TP. HCM

greensqeq 11-01-2021 12:01 PM

Ðề: ACCA Online - SAPP Academy đối tác đào tạo chuẩn Vàng ACCA
 
On the thought of his buddy zhuge qing, zhang chulan and feng baobao came to resolve the case with the help of "anywhere" business enterprise. how does zhang chulan display his competencies to assist the king trap the black hand backstage? what wonderful overall performance will zhuge qing, wang ye and others have? who're the people who covet the "8 wonders"? "under one guy-becoming a member of the world" may be introducedsoon!


Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 12:31 AM.

Diễn đàn Đà Nẵng - DNG Forums
Member of DNG Group