DaNang Forum

DaNang Forum (http://danangnet.com/f/index.php)
-   Ảnh của n/t nhiếp ảnh (http://danangnet.com/f/forumdisplay.php?f=264)
-   -   [Ảnh nghệ thuật] Thế giới diệu kỳ qua kỹ thuật nhiếp ảnh HDR (http://danangnet.com/f/showthread.php?t=5743)

rcp 11-09-2009 07:13 AM

Thế giới diệu kỳ qua kỹ thuật nhiếp ảnh HDR
 
Công nghệ HDR (High Dynamic Range) chỉ độ sâu màu giữa vùng sáng và vùng tối mà máy ảnh có thể ghi nhận, giúp xóa mờ ranh giới giữa thực và ảo để cho ra đời các tác phẩm tưởng chừng như không có thật.

Những bức ảnh này được tạo ra từ các phần mềm xử lý đồ họa như Photoshop hay Photomatrix, nhấn mạnh vào phần highlight (nổi nhất, sáng nhất) và shadow (tối, mờ) trong hình.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A1.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A2.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A3.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A4.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A5.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A6.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A7.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A8.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A9.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A10.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A11.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A12.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A13.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A14.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A15.jpg

rcp 11-09-2009 07:20 AM

Ðề: Thế giới diệu kỳ qua kỹ thuật nhiếp ảnh HDR
 

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A16.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A17.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A18.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A19.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A20.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A21.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A22.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A23.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A24.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A25.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A26.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A27.jpghttp://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A28.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A29.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A30.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/31.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A32.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A33.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A34.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B0/D9/A35.jpg

Lê Nguyên (Ảnh: SmashingApps)

--- rcp (st) ---


Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 04:03 AM.

Diễn đàn Đà Nẵng - DNG Forums
Member of DNG Group