DIỄN ĐÀN ĐÀ NẴNG - DANANG FORUM

DIỄN ĐÀN ĐÀ NẴNG - DANANG FORUM (http://forum.dng.vn/index.php)
-   Video-Clip vui (http://forum.dng.vn/forumdisplay.php?f=84)
-   -   Cái tội đi ăn vụng... (http://forum.dng.vn/showthread.php?t=81856)

rcp 11-03-2012 09:40 AM

Cái tội đi ăn vụng...
 
1 Đính kèm
Trốn đi ăn vụng.. bị bà bắt quả tang..đem dzià bà búng cho..#:-s

DNG Media
Click Download để tải file này trên DNG Forum

--- rcp (st) ---

binho243 13-03-2012 03:06 PM

Ðề: Cái tội đi ăn vụng...
 
há há há... Hình phạt ác quá... :)) Cho chừa cái tội đi en vụng nhá..
há há há... Hình phạt ác quá...

danhdungcam147 13-03-2012 09:47 PM

Ðề: Cái tội đi ăn vụng...
 
ăn vụng nè,.............................................. .....................

n0h4t 13-03-2012 10:02 PM

Ðề: Cái tội đi ăn vụng...
 
Thô quá #:-s................................................. ..................................................


Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 12:55 PM.

Diễn đàn Đà Nẵng - DNG Forums
Member of DNG Group